Епідеміологічні показники туберкульозу в цілому світі погіршуються. Туберкульоз — соціальна хвороба, тому економічні негаразди мають прямий стосунок до зростання показників недуги. Туберкульоз в Україні має ознаки епідемії. В країні розроблена широкомасштабна програма боротьби з туберкульозом на всіх етапах медичної допомоги. Одним з головних розділів цієї програми є підготовка висококваліфікованих лікарів. Відомо, що в сучасних епідеміологічних умовах туберкульоз в основному виявляють лікарі загального профілю. Як проходить їх підготовка із фтизіатрії у вузах України? Якщо в період поступового зниження епідеміологічних показників туберкульозу в 1991 р. на IV курсі медичного факультету студенти вивчали дисципліну протягом 72 год. практичних занять, а на VI — 60 год., то зараз під час епідемії хвороби на IV курсі на фтизіатрію виділено 36 год. практичних занять, а на VI курсі — 0 год. На стоматологічному факультеті на вивчення хвороби відпущено ще менше — всього 12 год. Таким чином, згідно з новою програмою вивчення фтизіатрії студентами медичних та стоматологічних факультетів в період епідемії туберкульозу є явно недостатнім, що в майбутньому може призвести до погіршення показників своєчасного виявлення хвороби з відповідними медико-соціальними наслідками.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: