Розсюдженість неспецифічних захворювань легень серед населення Миколаївської області в динаміці за двадцять років (1977— 1997 pp.) за матеріалами суцільного і вибіркового методів дослідження. Розробка отриманих даних проведена за соціальними групами, віком і статтю.


Встановлено, що неспецифічні захворювання легенів мали постійну тенденцію росту за рахунок хронічних хворих. Так, якщо у 1977 р. захворюваність становила 20,4 на 1000 населення, то вже у 1997 — 70,5, рівень неспецифічних хвороб легень зріс у 2,5 раза. Серед соціальних груп захворюваність міського населення була на 3-4 одиниці вища від рівня захворюваності сільського населення за рахунок хронічних пневмоній, пневмоконіозів, пневмосклерозу Причому неспецифічні хвороби легень у робітників спостерігалися частіше, ніж у службовців, у 3,6 раза. Гострі запалення легень спостерігалися частіше у молодих, хронічні — у старших вікових групах. Рівень хронічних захворювань у чоловіків перевищував показники захворюваності жінок у містах області в 1,1 раза і сільській місцевості — в 1,3 раза. Чинниками зростання неспецифічних захворювань були сукупність зовнішніх природних факторів та інфекції.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: