Тюріна В.Ф.
Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського


Проблема лікування хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) в наш час залишається актуальною задачею медицини. Враховуючи дуже часте формування у таких хворих неадекватної реакції на медикаменти, широкого застосування набувають немедикаментозні методи лікування. Серед цих методів особливе місце займає розвантажувально-дієтична терапія (РДТ). Нами вивчена ефективність РДТ у 78 хворих (48 жінок і 30 чоловіків) на бронхіальну астму та хронічний обструктивний бронхіт у віці від 18 до 65 років. Ефективність лікування оцінювалась за даними клініко-лабораторного та функціонального обстеження. До лікування, в кінці розвантажувального та відновлювального періодів проведені загальноклінічні, гемо- стазіологічні (аутокоагуляційний тест по Баркагану Л.З.) та інструментальні (спірографія) обстеження. Встановлено, що ХОЗЛ характеризувались порушенням біохімічних, гемо- стазіологічних показників та показників функції зовнішнього дихання. Отже, РДТ є високоефективним методом патогенетичної та саногенетичної терапії ХОЗЛ, добре переноситься хворими, не викликає побічних явищ, сприятливо діє на супутні захворювання.

Читайте так же:

Tags