Бугай Б.Г., Єпішин А.В.
Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського

 

Виходячи з постулату про запально-дегенеративну сутність хронічного обструктивного бронхіту (ХОБ), ми протягом близько 10 років з метою покращання репаративних процесів і неспецифічної імуностимуляції при комплексному лікуванні 85 хворих на ХОБ використовували актовегін і етаден в межах їх фармакологічних стандартів. Контрольну групу склали 50 хворих з подібною сукупністю ознак. Верифікація діагнозу і ефективності лікування проводилась на основі зрівняння в двох групах клінічного перебігу захворювання, показників активності запального процесу (зміни в периферичній крові, показників Т-, В-систем імунітету і неспецифічних факторів захисту, білків гострої фази, бронхоскопічної картини, характеру харкотиння), а також функції зовнішнього дихання, електрокардіографії, ультразвукової діагностики серця і судин. Отримані результати були оптимальнішими при використанні репарантів не тільки в нівелюванні запального процесу, а й у вищій стабільності ремісії і зменшенні частоти рецидивів у 2 рази, що дає підстави рекомендувати ці препарати у широку практику.

Читайте так же:

Tags