Узв язку з невідповідністю організаційних форм протитуберкульозної допомоги теперішнім соціально-економічним умовам, з метою протистояння різкому збільшенню захворюваності на туберкульоз і своєчасного його виявлення, Київською міською держадміністрацією та Головним управлінням охорони здоров’я (ГУОЗ) було прийнято ряд рішень: розпорядження про проведення суцільних профілактичних флюорооглядів, Пільгова програма медико-соціальних протитуберкульозних заходів на 1994—2005 pp., наказ ГУОЗ про невідкладні заходи щодо своєчасного виявлення туберкульозу серед населення міста та ін. В результаті їх реалізації збільшилися показники профілактичних оглядів на 1000 населення з 277 в 1992 р. до 592 в 1997 р. Це сприяло зростанню виявлення хворих на туберкульоз з 664 в 1993 р. до 803 в 1994 р. і 856 в 1997 р. Слід відзначити, що проведені заходи дали певні результати: після різкого зростання захворюваності в 1993—1994 pp. за останні 3 роки в певній мірі вдалося стабілізувати ситуацію, зменшити темпи зростання захворюваності (35,5 на 100000 населення у 1997 р.) і смертності (8,8 на 100000 населення у 1997 р.) по Києву в порівнянні з Україною (49,1 і 17,0 відповідно).

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: