Яроцинський В.Б., Пархоменко С.І
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України


З метою оцінки ефективності лікування супутніх захворювань у хворих на туберкульоз легень під впливом міліметровохвильової терапії (МХТ) була сформована група з 46 чоловік, з них: з загостренням хронічного бронхіту — 24, хронічним гастритом — 6, цукровим діабетом — 2, вегето-судинною дистонією — 14. МХТ проводилась на початковому етапі лікування на фоні повноцінної протитуберкульозної терапії. Курс МХТ складався із 10 сеансів. Вплив здійснювали на біологічно активну точку «хе-гу» протягом 20 хвилин за 1 сеанс, на одній і тій же оптимальній для кожного хворого частоті. При проведенні МХТ застосовували терапевтичний комплекс «Электроника КВЧ — 1001 М». В результаті у 95,7% хворих відмічене повне (81,1%) або часткове (14,6%) зникнення ознак супутніх захворювань, що підтверджено відповідними клініко-лабора- торними методами дослідження. Таким чином, застосування МХТ за короткий термін ліквідує загострення супутніх захворювань у хворих на туберкульоз легень, що підвищує результати його лікування.

Читайте так же: