За останні роки дещо поліпшилися показники ефективності лікування хворих на туберкульоз легень як вперше виявлених, так і хронічних його форм у клініках інституту. Припинення бактеріовиділення у вперше виявлених хворих на туберкульоз легень в 1996 р. становило 95,0%, в 1997 — 95,6%; загоєння порожнин розпаду в 1996 р. — 85,4%, в 1997 р. — 93,4%. У хворих на хронічний туберкульоз легень припинення бактеріовиділення настало в 1996 р. в 61,7%, в 1997 р. — 72,7%; загоєння каверн в 1996 р. — в 21,5%, в 1997 р. — 34,7%. Нами виявлені деякі резерви поліпшення ефективності лікування хворих на туберкульоз легень і впровадження нових технологій лікування, можливості раціоналізації антимікобактеріальної терапії, ширшого застосування хірургічних методів лікування тощо.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: