Бліхар Є.Й.
Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського

 

Комплексне лікування хворих на туберкульоз легень новітніми туберкулостатичними препаратами і засобами патогенетичного впливу отримало в літературі неоднозначну оцінку. Мета — на підставі результатів лікування визначити роль антиоксидантів і імуномодуляторів у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень. У 187 вперше виявлених хворих на деструктивні форми туберкульозу легень досліджені показники перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і   імунологічної реактивності. 70 хворих (1 гр.) отримували протитуберкульозні препарати в поєднанні з токоферолацетатом, галаскорбіном, настоєм астрагалу; 40 хворих (2 гр.) додатково отримували імуномодулятори фірми «Нью-Вейс» — ВММ, Лайф Інхонсер, Ревенол. Решта — 77 хворих (3 гр.) отримували традиційне комплексне лікування. Найкращі результати були у хворих 2 групи: явища інтоксикації ліквідовані протягом (18+6) днів, перестали виділяти МБТ після (44+10) днів. У всіх хворих загоїлись деструкції на (65+22) день. У 63 хворих 1 групи аналогічні показники були досягнуті в середньому на 8,15 і 20 днів пізніше, а у 68 хворих 3 групи на 12, 20 і 35 днів відповідно. У 7 хворих 1 групи і у 9 хворих 3 групи деструкції не загоїлись. У ефективно лікованих хворих нормалізація ПОЛ і імунологічних показників відмічена в перші 10-15 днів. У інших хворих — на 30-40 день або відхилення зберігалось весь період лікування.

Читайте так же:

Tags