Під час операцій на легенях та в ранньому післяопераційному періоді виникає немало ускладнень, які нерідко бувають причиною летальності та інколи значно продовжують терміни лікування. З метою їх профілактики, з 1995 р. під час усіх операцій на легенях проводились фібро- бронхоскопії фібробронхоскопом фірми “Олімпус” за загальноприйнятою методикою. Всього проведено 285 фіброброн- хоскопій. Для оцінки їх ефективності порівнювалися показники ускладнень, летальності та середніх термінів лікування в 1995—1997 pp. з відповідними показниками 1992—1994 pp. Інтра- та післяопераційні ускладнення в 1992—1994 pp. становили відповідно 9,0%, 9,3%, 11,5%; летальність — 3,6%, 3,3%, 3,2%; середня тривалість лікування (в днях) — 28,8, 25,5, 23,5. В 1995—1997 pp. інтра- та післяопераційні ускладнення — 8,8%, 5,9%, 4,2%; летальність — 2,3%, 2,2%, 1,1%; середня тривалість лікування — 19,1, 16,7 та 14,0 днів. Таким чином, проведення інтраопераційних фібробронхоскопій дозволило зменшити інтра- та післяопераційні ускладнення, летальність та значно скоротити терміни лікування у хворих з патологією легень.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: