31985 року в області проводяться систематичні  прийоми фтизіатрами та лікарями загальної мережі (терапевти, ендокринологи, наркологи, гастроентерологи) контингентів групи ризику щодо туберкульозу. За останні 3 роки обстежено 18446 чол., в тому числі хворих з неспецифічними захворюваннями легень (НЗЛ) — 6858, цукровим діабетом — 2601, хронічним алкоголізмом — 1854, іншими захворюваннями з групи ризику — 4192, рентгенпозитивних — 2941. Виявлено хворих активним туберкульозом органів дихання — 170 (0,9%), неактивним туберкульозом — 218 (1,2%). Найбільша питома вага активного туберкульозу виявлена в групі хворих H3JI — 3,5%, серед інших груп ризику — 0,5%. Серед 1054 вперше виявлених хворих на активний туберкульоз органів дихання 170 чол. (16,1%) виявлено на спільних прийомах. Таким чином, спільний прийом фтизіатрами та лікарями загальної мережі контингентів групи ризику дозволив виявити значну кількість хворих на туберкульоз.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: