Чуловська У.Б., Ільницький І.Г., Косик С.І., Савчак О.І., Добрянська О.Б.
Львівський державний медичний університет

 

Антимікобактеріальну активність нового алкильованого похідного флуорену (шифр хіміка — ЛІ- 85), синтезованого у Львівському державному медичному універси теті, вивчено на мікобактеріях туберкульозу штамів H37RV, Bovinum-8 та виділених від хворих чутливого та резистентного до штамів протитуберкульозних препаратів. Досліди проведено у пробірках з зависсю відповідної культури методом серійних розведень на твердому середовищі Левенштейна-Йенсена.
Встановлено, що сполука ЛІ-85 виявляє in vitro високу антимікобактеріальну активність щодо мікобактерій лабораторного штаму H37RV, а також штамів, виділених від хворих
— чутливого та резистентного до протитуберкульозних препаратів. Її мінімальна інгібіруюча концентрація становить 0,078 мкг/мл щодо вказаних штамів збудника. Досліджувана речовина має середню дію на штам Bovinum-8, мінімальна інгібіруюча концентрація становить 5,0 мкг/мл. Отже, вперше синтезований похідний флуорену ЛІ-85 виявляє високу антимікобактеріальну активність in vitro щодо мікобактерій туберкульозу і тому є перспективним для подальшого вивчення як потенційний протитуберкульозний середник.

Читайте так же: