Проведено дослідження стану мікробіоценозу у 96 дітей, які хворіли на гострий бронхіт. Встановлено, що при гострому бронхіті на початку захворювання дисбактеріоз кишкового тракту зустрічається у 67,7% випадків (у 24% — дисбактеріоз І ступеня, у 22,9% — II і у 19,8% — III ступеня). Факторний аналіз сукупності показників стану мікробного пейзажу кишкового тракту у дітей, які хворіли на гострий бронхіт, показав, що їх еубіотичний стан було визначено домінуючим положенням біфідум-флори та єдністю колоній кишкової палички. Розвиток дисбіозу кишкового тракту призводив до змін структурної організації мікроекологічної системи. Відзначалося виникнення гнієрідно-гриб- кової асоціації, а також дезинтеграція ішерихіозної колонії з появою її атипових форм на тлі різко зниженої інформаційної значущості як структурного компонента біфідум-флори. Клінічні прояви бронхіту, тяжкість та тривалість патологічної симптоматики була прямо пропорційно зв’язана зі зниженням дисбіозу. Дисбактеріоз кишкового тракту є одним з патогенетичних чинників перебігу гострих бронхітів.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: