В динаміці спостереження серед ліквідаторів наслідків аварії (JIHA) на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) рядом дослідників відмічається зростання захворюваності хронічними неспецифічними захворюваннями легень, в основному за рахунок хронічного бронхіту (ХБ). Вивчення частоти ХБ серед ЛНА в динаміці спостереження — основна мета проведеної робрти. Для досягнення поставленої мети проводилися спостереження в динаміці 302 осіб (основна група), які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Рандомізовйну контрольну групу склали 375 інтактних осіб. Застосовувався метод анкетування з наступним амбулаторним або поглибленим стаціонарним дообстеженням за показаннями. Дослідження виконувалися в три етапи: І етап — 1986 рік, через 1-7 днів після впливу надфонового іонізуючого випромінювання; II етап — через 5 років; III етап — через 10 років після зазначеного впливу. В динаміці спостерігається достовірна (Р<0,05) різниця між аналогічними показниками обстежених груп на II і III етапах обстеження. Показники частоти КБ в основній групі поетапно склали 2,32+0,86; 8,28+1,59 і 29,47+2,62%, в контрольній — 1,07±0,53; 5,33+1,15 і 14,13±І,80%. Значне зростання частоти ХБ серед ЛНА на ЧАЕС порушує на даному етапі питання своєчасної і адекватної діагнЬстики захворювання.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: