В дослідах, проведених на гвінейських свинках, показано, що за умов тривалої сенсибілізації яєчним альбуміном у крові тварин мають місце зміни показників рівня ендогенної інтоксикації та інтенсивності перекисного окислення ліпідів. Рівень молекул середньої маси зростав на 28%, концентрація первинних продуктів переокислення ліпідів — на 12%, кінцевих — на 23%. На момент інгаляційноі провокації ці показники також були підвищені. Досліди, проведені на мікросомах та цитозолі печінки тварин з екпериментальним бронхоспазмом, виявили значне пригнічення активностей гамма глу- тамілтранспептидази та глутатіонтрансферази. Отже, алергічна готовність корелює зі змінами нормального профілю перекисних процесів та реакцій біотрансформації в печінці.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: