Ладний О.Я., Ільницький I.Г., Мельничук Я.В., Тимчак Е.В., Гельнер А.С.
Львівський медичний університет

 

Велика кількість нозологічних форм, умовно об'єднаних в цю групу, мають подібну клініко-лабораторну та рентгенологічну картину, позбавлену специфічності, що є причиною діагностичних помилок при їх верифікації. Результати туберкулінових проб, візуальна оцінка плевральної рідини, дослідження клітинного складу ексудату, його біохімічні та імунологічі параметри дають лише попередню інформацію про природу ексудативного плевриту. Враховуючи кучність ураження при пухлинних та туберкульозних процесах, транс- торакальна пункційна біопсія плеври дає, як правило, сумнівні або від'ємні результати. Ретроспективний аналіз комплексного обстеження 250 осіб з плевральним випотом свідчить, що методом вибору при їх диференціальній діагностиці є плевроторакоскопія з візуальним оглядом та прицільною біопсією плеври з наступним цитологічним, бактеріологічним та гістологічним дослідженням патологічного матеріалу, що дозволило досягти морфологічної верифікації діагнозу у 96,8% пацієнтів. Туберкульоз плеври виявили у 92 осіб, раковий процес — у 66, неспецифічне ураження — у 44 пацієнтів з характерною ендоскопічною картиною.

Читайте так же: