Гельнер А.С.
Львівський медичний університет


Метою роботи було підвищення ефективності діагностики туберкуломи та периферичного раку легень на основі вивчення інформативності променевих та інструментальних методів.
Проаналізовані матеріали, пов’язані з лікуванням 185 хворих (у 88 — туберкулома та у 87 — периферичний рак) з безсимптомним перебігом, які виявлені при профілактичному обстеженні. Визначалась цінність загальноприйнятих діагностичних методів. Вивчали скіалогічну та денситометричну картину туберкулом та периферичного раку й оточуючої легеневої тканини по рентгенограмах, флюорогра- мах, комп'ютерних томограмах з використанням архівних матеріалів цих досліджень. Проводили бронхоскопію з застосуванням ендобронхіальних маніпуляцій: аспіраційну катетер- біопсію (12,3%), трансбронхіальну біопсію (44,6%), браш-біопсію (11,5%), бронхоальвеолярний лаваж (31,6%). У 127 хворих з субплевральною локалізацією туберкулом та периферичного раку виконана транеторакальна аспіраційна або пункційна біопсія. Діагностична торактомія з відкритою біопсією об'ємного процесу та лімфатичних вузлів здійснена у 24,7%. Проведені дослідження дали можливість зробити такі висновки: 1) серед неінвазивних методів клініко-лабораторні дані та скіалогічна семіотика солітарних обмежених утворень до 3 см в поперечнику дають в основному попередню інформацію; 2) візуальне бронхологічне обстеження при туберкуломах та периферичному раку легень малих розмірів лише у 21% випадків дає можливість запідозрити морфологічну причетність процесу; 3) при субплевральній локалізації туберкуломи та периферичного раку легень методом вибору є аспіраційна та пункційна транеторакальна біопсія під контролем рентгеноскопії або комп'ютерної томографії; аспіраційна біопсія при раку легень інформативна у 68,3%, при туберкуломі — в 66,4%.

Читайте так же:

Tags