Метою роботи було визначення критеріїв діагностики синдрому сонного апное (ССА) серед хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ).


Проведено скринінгове обстеження 500 хворих X03JI. Розроблена анкета для са- моопитування хворих, яка містила 11 запитань, що характеризують різні прояви ССА.


При аналізі анкетних даних виділено 4 найбільш суттєві ознаки ССА: паузи уві сні — у (76,3 + 2,8)% опитаних, хропіння — (57,0 ± 3,3)%, сонливість у денний час — (83,9 ± 2,4)%, короткочасне засинання під час монотонної роботи чи в транспорті — (44,4 ± 3,3)%. Найбільш часті варіанти відповідей на запитання анкети у чоловіків і жінок в основному збігалися. За допомогою клінічного обстеження хворих, анкетування симптомів ССА, дослідження ФЗД, аналізу індексу маси тіла, гемограми та вивчення анатомо-функціональних особливостей верхніх дихальних шляхів була виділена група хворих з вірогідністю існування ССА, яка складалась із 71 пацієнта. З них на даний час обстежено 43 хворих (28 чоловіків та 15 жінок) у віці від 22 до 74 років. Для верифікації ССА у цих хворих було проведено полісомнографічне (ПСГ) обстеження на апаратурному комплексі “Sleeplab” фірми “Erich Jaeger”, Німеччина. У 34 (79,1%) з 43 обстежених хворих було підтверджено наявність ССА. Запропонована тактика відбору хворих дає високий економічний ефект за рахунок поліпшення діагностики ССА на етапі скринінгу до застосування обстеження ПСГ.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: