Шальмін О.С.
Запорізький інститут удосконалення лікарів

 

Проведений аналіз клініко- функціонального дослідження 610 хворих на вперше виявлений туберкульоз легень, жителів районів міста Запоріжжя і сільських районів Запорізької області, які лікувалися в обласному протитуберкульозному диспансері, Основним типом порушень вентиляційної функції легень при туберкульозі є обструкція бронхів, яка спостерігалася у 64,3% хворих вперше виявленим туберкульозом легень з різним характером і перебігом процесу. При наявності обструктивного синдрому у 9,4% хворих виявлялась обструкція крупних бронхів, у 62,5% — обструкція дрібних бронхів і у 28,1% — генералізо- вана обструкція. У 58,9% хворих бронхообструктивні порушення були невеликими, у 23,7% — значними і у 17,4% — різко вираженими. Частота і вираженість обструктивного синдрому залежали від характеру і розповсюдження патології І бронхіального дерева, достовірно зменшуючись при дифузних двобічних неспецифічних ендобронхітах. Крім того, вираженість обструкції залежала від характеру ендобронхіту. В більшості випадків обструкція була невеликою при катаральних, різко вираженою — при гнійних ендобронхітах.

Читайте так же: