При туберкульозі в організмі інтенсифікується перекисне окислення ліпідів (ПОЛ). При перевазі цього типу обміну речовин накопичується багато недоокислених продуктів: супероксид-іонів, які мають виражену токсичну дію на організм. Тому захисною реакцією організму є продукція природних антиоксидантів (церулоплазмін, каталаза та інші). Нами проведено обстеження 107 хворих на деструктивний туберкульоз легень із визначенням активності церулоплазміну, каталази, карбоангідрази та насиченості трансферину залізом і хромом. Встановлено, що у обстежених хворих статистично достовірно спостерігається підвищення активності церулоплазміну, каталази, карбоангідрази та насиченості трансферину залізом і хромом. Таким чином, у хворих на деструктивний туберкульоз легень значно підвищується активність антиоксидантних ферментів крові, що може бути критерієм як діагностики захворювання, так і ступеня активності специфічного процесу. Зниження активності вказаних металоферментів може служити ознакою виснаження компенсаторно-адаптаційних механізмів, що у свою чергу свідчить про низьку репаративну здатність організму та незадовільну ефективність лікування.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: