Детальне вивчення захворюваності, хворобливості та смертності населення області від туберкульозу за останні (1995—1997) роки та факторів, що на них впливають, дозволило встановити- наступне. Доведено, що на сучасному етапі епідеміологія та клінічний перебіг вперше виявленого туберкульозу органів дихання визначаються інтегруючим впливом факторів соціального та санітарного порядку, що змушує міняти стиль та методи функціонування фтизіатричної служби. Зокрема, переважання серед тих, хто захворів, чоловіків у середньому та зрілому віці, непрацюючих, пенсіонерів, інвалідів, мігрантів, які виїжджають за межі області на сезонні роботи, вимагає відносити їх до груп ризику по туберкульозу та проводити серед них цілеспрямовану профілактичну роботу. Зменшення кількості профілактичних обстежень населення підвищило роль терапевтичної служби в інтерпретації кожного випадку захворювання на туберкульоз шляхом повного використання обов’язкового клінічного мінімуму обстеження. Заслуговує на увагу вдосконалення старих та пошук нових методів санітарної пропаганди серед населення. Крім того, раціональне використання спеціалізованих ліжок, встановлення централізованого контролю за вперше виявленими хворими, виконанням спеціальних програм боротьби з туберкульозом в районах дозволило значно призупинити зростання та досягти часткової стабілізації захворюваності населення на туберкульоз в області.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: