Метою нашої роботи було дослідження частоти сироваткових маркерів вірусу гепатиту В (HBV) у хворих на хронічні бронхіти (ХБ). Виявляли HBsAg і анти-НВс методом імунофер- ментного аналізу. Обстежено 146 пацієнтів з ХБ, які перебували на стацлікуванні в пульмонологічному відділенні Тернопільської міської клінічної лікарні № 1. У 38 з них виявлено HBsAg в сироватці крові, що складає 26% і вказує на активний інфекційний процес. Ще у 32 пацієнтів з ХБ виявлено тільки анти-НВс без супутньої HBs-антигенемії, що свідчить про взаємодію імунної системи хворих з НВ з можливим наступним повним видужанням, але не виключається можливість тільки елімінації HBV та його антигенів з крові із збереженням їх в уражених клітинах-мішенях (найчастіше гепатоцитах, мононуклеарах). Рівень антигеноносійства у хворих на ХБ значно перевищує такий у здорових донорів Тернопільської області (1,5%). Останній визначили, проаналізувавши частоту HBs-антигенемії у донорів Тернопільської обласної станції переливання крові за останні 5 років. Проведене дослідження вказує на необхідність обстеження пульмонологічних хворих на маркери HBV з метою подальшого адекватного комплексного лікування. Очевидно, терапія таких хворих повинна включати противірусні та імуномодулюючі засоби.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: