Осійський І.Ю., Осійська Л.В., Максимов B.Л, Лопатюк В.А.
Вінницький медичний університет ім. М.І. Пирогова


Ексудативн плеврити становлять понаї 5% захворювань органів дихання. Верифікація етіологі плевритів має великі труднощі. Правиль не лікування залежить від етіологічного діагнозу. В діагностиці використовуємо комплекс неінвазійних та інвазійних методів.
Ми проаналізували 745 хворих, які надійшли до стаціонару з гідротораксами. У 58 осіб (7,8%) у плевральній порожнині був транссудат. У 148 хворих (19,9%) ексудативний плеврит виник поряд з активним легеневим туберкульозом. 83 хворим (11,1%) інвазійні методи були протипоказані. У 456 хворих (61,2%) виконана біопсія парієтальної плеври. Серед них: 85% — чоловіки, 15% — жінки віком 15-75 років. Операцію виконували під м/а., після торакоцентезу забір матеріалу проводили оригінальною голкою власної конструкції. Одержаний матеріал досліджували цитологічно, гістологічно та бактеріологічно. При цьому виявили: туберкульозні зміни в плеврі у 278 хворих (61%), неспецифічні — у 130 (28,5%), пухлини плеври — у 48 (10,5%). Серед хворих з туберкульозом плеври у 158 (56,8%) осіб в ексудаті виявлені МБТ, а у 36 (13%) — L-форми МБТ. Біопсія парієтальної плеври дозволяє діагностувати етіологію ексудативного плевриту протягом 5-7 днів і призначити хворому етіотропну терапію. Біопсія парієтальної плеври високоефективна і високоінформативна операція, може виконуватись в кожному торакальному відділенні.

Читайте так же: