Соддатченко С.С., Підаєв А.В., Савченко В.М.
Кримський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сеченова


Метою дослідження було виявити лікувальні ефекти при використанні ароматичної композиції «Поліол» у хворих на хронічний бронхіт (ХБ) на курорті. Вивчено результати лікування у 40 хворих на ХБ, в лікувальні комплекси яких включалися інгаляції летких фракцій ефірних олій лаванди справжньої, шавлії, коріандру і троянди у співвідношенні 1:1:1:0,1 в природній концентрації (0,3-0,5 мг/м3). Комплекс обстеження хворих склав понад 70 показників клінічного, лабораторного, біохімічного, імунологічного, функціонального та інструментальних засобів дослідження і відповідав стандартному обстеженню пульмонологічного хворого в умовах клініки (стаціонару). Одержані дані порівнювалися з контрольною групою. Включення в лікування хворих на ХБ ароматичної композиції «Поліол» спричинило позитивну динаміку клінічних ознак, достовірне зменшення вмісту в крові паличкоядерних нейтрофілів, а в харкотинні — кількості лейкоцитів і еозинофілів, при цьому намітилася тенденція до зниження в крові рівнів гострофазних білків (сіалових кислот, гаптоглобіну, фібріногену). Вказані показники були первісно порушені. Встановлено позитивні зрушення деяких первісне змінених імунологічних показників — зросла загальна кількість лімфоцитів крові, нормалізувався рівень лізоциму і вірогідно підвищився вміст імуноглобулінів класів А і G в крові. Істотних зрушень первісно змінених показників Т-ланки імунітету не визначено. З боку показників функції дихання, що були помірно порушені, будь-яких змін не досягнуто. Опис клінічного стану хворих на ХБ, у яких виявлені названі позитивні ефекти, визначив показання до призначення ароматичної композиції.

Читайте так же:

Tags