Приказ МЗ Украины Об оптимизации диспансеризации население на этапе реформирования системы здравоохранения в Украине № 168 от 2001-05-03

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 168 від 03.05.2001

Про оптимізацію диспансеризації
населення на етапі реформування
системи охорони здоров'я в Україні

На виконання доручення Президента України від 26.07.2000 N 1-14/887 та п.25 Доручення Прем'єр-міністра України від
02.08.2000 N 13212/2 за результатами спільного засідання керівників регіонів і Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 стосовно вжиття заходів щодо відновлення системи диспансеризації населення, також, зважаючи на тенденцію щодо погіршення показників стану здоров'я населення, особливо в сільській місцевості, та з метою подальшого удосконалення первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини

НАКАЗУЮ:
1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державної адміністрації, Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації:
1.1. Протягом 2001 — 2002 років (перший етап) забезпечити повне охоплення диспансеризацією таких контингентів населення:
— дітей першого року життя;
— вагітних та жінок в післяпологовому періоді;
— дітей та підлітків;
— учнів та студентів;
— працівників промислових, транспортних, будівельних підприємств, працівників торгівлі, науки, культури, сфери обслуговування, освіти, охорони здоров'я та сільського господарства;
— осіб, що займаються спортом;
— ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;
— працівників, які отримали виробничі травми, та хворих на професійні захворювання;
— учасників та інвалідів війни;
— інвалідів всіх категорій, людей літнього віку;
1.2. Протягом 2003-2005 років (другий етап);
1.2.1. Поширити проведення медичних профілактичних оглядів на все населення з застосуванням масових скринінг-програм.
1.2.2. Відновити роботу відділень та кабінетів профілактики.
1.2.3. Забезпечити хворим, виявленим при диспансерних оглядах, проведення комплексу лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів.
1.2.4. Активізувати роз'яснювальну роботу серед населення про мету та завдання диспансеризації, розширити заходи щодо гігієнічного навчання та виховання населення з питань здорового способу життя, відновити роботу центрів "Здоров'я" та інших структур, що займаються первинною профілактикою.
1.2.5. Продовжити зміцнювати матеріально-технічну базу амбулаторно-поліклінічних закладів, зокрема в сільській
місцевості.
2. Українському інституту громадського здоров'я (Пономаренко В.М.):
2.1. Спільно з профільними інститутами протягом 2001-2005 років забезпечити подальше проведення наукових досліджень щодо розвитку та удосконалення диспансеризації всього населення, розробку наукових основ створення системи загальної диспансеризації в умовах трансформації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та процесу управління диспансеризацією населення.
2.2. Розробити та впровадити до 01.01.2003 року систему моніторингу за диспансеризацією населення.
2.3. Вивчати та щороку узагальнювати досвід окремих лікувально-профілактичних закладів з диспансеризації різних груп населення, вносити науково обгрунтовані пропозиції щодо подальшого удосконалення диспансерних оглядів.
2.4. Спільно з Головним управлінням організації медичної допомоги населенню (Гойда Н.Г.), розробити та подати на затвердження до 01.10.2001 року Інструкцію для проведення диспансеризації населення в амбулаторно-поліклінічних закладах в період реформування системи охорони здоров'я на засадах сімейної медицини.
3. Центру медичної статистики МОЗ (Голубчиков М.В.), забезпечити проведення обліку та звітності стосовно диспансеризації міського і сільського населення і підготовку на базі статистичних даних щорічних аналітичних оглядів та оцінку її результатів.
4. Головному управлінню організації медичної допомоги населенню (Гойда Н.Г.), спільно з головними спеціалістами МОЗ до
01.01.2002 року підготувати проект наказу МОЗ "Про організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню України".
Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Картиша А.П.

Міністр В.Ф. Москаленко
 

Читайте так же: