Приказ МЗ Украины О создании Референс-центра по микробиологической диагностике туберкулеза МОЗ Украины

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Н А К А З

N 143/22 від 13.04.2001

Про створення Референс-центру
з мікробіологічної діагностики
туберкульозу МОЗ України

Враховуючи важливе соціальне і медичне значення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз, з метою впровадження сучасних методів мікробіологічної діагностики туберкульозу, вирішення організаційних та методичних питань протиепідемічних і профілактичних заходів щодо цього захворювання в Україні

НАКАЗУЄМО:
1. Створити Референс-центр з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України (далі Референс-центр).

2. Встановити, що Референс-центр є:
2.1. Юридичною особою, яка заснована на державній власності і підпорядковується МОЗ України.
2.2. Науково-дослідною установою для забезпечення розробки сучасних методів мікробіологічної діагностики туберкульозу.

3. Покласти на Референс-центр здійснення таких функцій:
3.1. Розроблення, апробація і впровадження в практику сучасних методів дослідження, індикації та ідентифікації збудників туберкульозу.
3.2. Забезпечення спостереження за етіологічною структурою туберкульозної інфекції серед населення України з метою прогнозування й зниження захворюваності на туберкульоз, удосконалення профілактичних і протиепідемічних заходів.
3.3. Здійснення організаційно-методичного керівництва і практичної допомоги мережі лабораторій закладів Міністерства охорони здоров'я.
3.4. Здійснення координації роботи і стандартизації методів мікробіологічної діагностики туберкульозу в Україні.
3.5. Контролю та аналізу якості мікробіологічної діагностики у референс-лабораторіях міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

4. Розташувати Референс-центр на базі мікробіологічної лабораторії Інституту фтизіатрії і пульмонології імені
Ф.Г.Яновського АМН України на умовах оренди.

5. Призначити директором Референс-центру д.м.н. Журило О.А.

6. Директору Референс-центру до 1 травня 2001 р. подати для затвердження в установленому порядку:
6.1. Проект статуту Референс-центру.
6.2. Штатний розпис та кошторис доходів і видатків для забезпечення функціонування Референс-центру.

7. Начальнику Головного управління економіки МОЗ України Барановій Т.Ф., начальнику фінансово-економічного управління АМН України Тимко А.С. розглянути питання щодо перерозподілу коштів та виділити у 2001 році кошти для створення та утримання Референс-центру.

8. Начальнику Головного управління економіки МОЗ України Барановій Т.Ф. передбачати, починаючи з 2002 року, кошти для утримання Референс-центру.

9. Центру медичної статистики МОЗ України (Голубчиков М.В.) та Референс-центру (Журило О.А.) протягом 2001 року підготувати пропозиції щодо змін до статистичної звітно-облікової інформації.

10. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:
10.1. Організувати в 2001 році Референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу у міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на базі відповідних протитуберкульозних диспансерів та виділити для них цільове фінансування з місцевих бюджетів, починаючи з 2001 року.
10.2. Забезпечити взаємодію зазначених Референс-лабораторій з Референс-центром.
10.3. Проводити щороку навчальні семінари працівників лабораторій з питань сучасних методів мікробіологічної діагностики туберкульозу.
10.4. Створити в лабораторіях необхідні умови для дотримання санітарно-протиепідемічного режиму, техніки безпеки, протипожежного захисту та захисту працівників від захворювання на туберкульоз.
10.5. Подавати відповідну статистичну звітно-облікову інформацію до Референс-центру.

11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника міністра О.О. Бобильову та віце-президента АМН України акад. Ю.П.Зозулю.

Міністр охорони здоров'я України В.Ф. Москаленко

Президент Академії медичних
наук України О.Ф. Возіанов

Читайте так же:

  • Приказ МЗ Украины № 182 от 2001-05-15 Приказ МЗ Украины Об утверждении ежеквартальной отраслевой статистической отчетной формы N 33-короткая "Отчет о больных туберкулезом № 182 от […]
  • Приказ МЗ Украины № 152 от 2001-04-18 Приказ МЗ Украины О подготовке общего с Мировым Банком проекта контроля за туберкулезом и СПИДом в Украине № 152 от 2001-04-18   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ […]
  • Закон Украины № 4004-XII от 1994-02-24 Закон Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения № 4004-XII от 1994-02-24 [ Ведомости Верховной Рады, 1994, N 27, ст.218 […]
  • Указ Президента Украины № 679/2000 от 2000-05-11 Указ Президента Украины О неотложных мероприятиях по борьбе с туберкулезом№ 679/2000 от 2000-05-11   УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про невідкладні заходи щодо […]
  • Закон Украины № 2586-III от 2001-07-05 Закон Украины О борьбе с заболеваемостью туберкулезом № 2586-III от 2001-07-05     Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз Цей Закон визначає […]
  • Постоновление Кабинета Министров Украины № 667 от 1999-04-23 Постоновление Кабинета Министров Украины О комплексных мероприятиях по борьбе с туберкулезом № 667 от 1999-04-23   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ […]
  • Приказ МЗ Украины № 168 от 2001-05-03 Приказ МЗ Украины Об оптимизации диспансеризации население на этапе реформирования системы здравоохранения в Украине № 168 от 2001-05-03   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ […]