Национальная программа борьбы с заболеваемостью туберкулезом на 2002 — 2005 года № 643/2001 от 2001-08-20

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
БОРОТЬБИ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
НА 2002 – 2005 РОКИ

В Україні з 1995 року спостерігається епідемія туберкульозу, яка невпинно прогресує і однією з основних медико-соціальних проблем, зафіксовано поширення всіх форм туберкульозу. Кількість хворих становить 1,4 відсотка чисельності населення країни.
Нині на туберкульоз в Україні є найпоширенішою інфекційною хворобою, яка призводить до найбільшої кількості смертних випадків від інфекційної патології. Виникла загроза економічної та політичної ізоляції України як резервуара туберкульозної інфекції від світового співтовариства.
З метою координації проведення протитуберкульозних заходів та контролю за поширенням в державі епідемії туберкульозу розроблено Національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 – 2005 роки (далі – Програма), в якій боротьбу з цим захворюванням визначено як одне з першочергових державних завдань із забезпеченням цільового фінансування на весь період епідемічного неблагополуччя.

Лікування та профілактика туберкульозу
1. Організовувати централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів для хіміопрофілактики туберкульозу та лікування вперше виявлених хворих на активні форми туберкульозу і хворих із рецидивами туберкульозу, забезпечити розподіл цих препаратів між адміністративними територіями, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до прогнозованої річної кількості хворих та осіб, які потребують хіміопрофілактики.
Виконавці: МОЗ України
Термін: Щороку

2. Здійснювати контроль за проведенням хіміопрофілактики та лікування хворих на туберкульоз (насамперед бактеріовиділювачів) на всіх етапах – стаціонарному, амбулаторному та санаторному і забезпечити їх стандартизованим антибактеріальним лікуванням та хіміопрофілактикою.
Виконавці: МВС, СБУ, Міноборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 – 2005 роки

3. Проводити першочергову хіміопрофілактику туберкульозу осіб, які контактували з хворими на туберкульоз, дітей з віражем туберкулінової реакції та інших інфікованих дітей відповідно до груп медичного (диспансерного) нагляду.
Виконавці: МВС, СБУ, Міноборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Термін: 2002 – 2005

4. Переглянути структуру ліжкового фонду санаторіїв залежно від їх функцій для проведення основного курсу хіміотерапії, лікування хворих на туберкульоз із супутніми захворюваннями, проведення реабілітаційних і лікувально-оздоровчих заходів.
Виконавці: МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних державних адміністрацій
Термін: До 2003 року

5. Переглянути структуру ліжкового фонду всіх протитуберкульозних заходів, які надають стаціонарну допомогу, з метою його перерозподілу по таких відділеннях: для бактеріовиділювачів; для хворих на хіміорезистентний і хронічний туберкульоз; для хворих на бактеріонегативний туберкульоз; для диференційної діагностики і малих форм туберкульозу.
Виконавці: МОЗ, СБУ, Міноборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Термін: До 2003 року.

6. Забезпечувати харчування хворих на туберкульоз у протитуберкульозних закладах відповідно до встановлених норм.
Виконавці: МОЗ, СБУ, Міноборони України, Державний департамент з питань виконання покарань, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Термін: 2002 – 2005 роки

7. Забезпечувати проведення в пологових будинках щеплень вакциною БЦЖ усіх новонароджених, які не мають протипоказано, і ревакцинації туберкуліннегативних дітей віком від 7 до 14 років відповідно до календаря профілактичних щеплень.
Виконавці: МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Термін: 2002 – 2005 роки

Виявлення та діагностика туберкульозу
8. Забезпечувати функціонування Референс-центру з мікробіологічної діагностики туберкульозу Міністерства охорони здоров’я України, клінічних лабораторних лікувально-профілактичних заходів та мікробіологічних лабораторій протитуберкульозних закладів з метою проведення мікроскопії та посіву мокротиння, а також визначення резистентності мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів і здійснення організаційно-методичних та контрольних функцій.
Виконавці: МОЗ, МВС, СБУ, Міноборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 – 2005 роки

9. Забезпечувати проведення в клінічних лабораторіях державних і комунальних лікувально-профілактичних закладів мікроскопії мазка мокротиння усім особам, які кашляють протягом трьох тижнів і більше, на виявлення мікобактерій туберкульозу.
Виконавці: МОЗ, МВС, СБУ, Міноборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 – 2005

10. Забезпечувати проведення хворим із негативним результатом мазка та з клініко-рентгенологічними ознаками туберкульозу (після завершення інтенсивної фази та основного курсу антибактеріального лікування) посіву на живильні середовища мокротиння та іншого матеріалу на мікобактерії туберкульозу, а також всім хворим, які виділяють мікобактерії туберкульозу, — дослідження на хіміорезистентність висіяних культур, віддаючи пріоритет хворим, основний курс антибактеріальної терапії яких не сприяв вилікуванню.
Виконавці: МОЗ, Міноборони України, СБУ, Державний департамент України з питань виконання покарань, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська державні адміністрації
Термін: 2002 – 2005 роки

11. Організовувати централізовану закупівлю туберкуліна за рахунок коштів місцевих бюджетів для проведення туберкулінодіагностики та забезпечувати його розподіл між адміністративними територіями відповідно до прогнозованої річної кількості дітей, які потребують такого дослідження.
Виконавці: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 – 2005 роки

12. Забезпечувати щороку обов’язкове проведення туберкулінодіагностики дітей віком від 1 до 14 років за умови, що першочергова туберкулінодіагностика провадитиметься дітям за рік до ревакцинації та безпосередньо перед нею, а також дітям, які довгий час перебували в контакті з хворими на туберкульоз і часто хворіють, мають ознаки інтоксикації.
Виконавці: Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 – 2005 роки

13. Закуповувати рентгенологічні та флюорографічні прівки, а також реактиви для рентгенологічного та флюорографічного обстеження.
Виконавці: МВС, СБУ, Міноборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 – 2005 роки

14. Забезпечувати проведення профілактичного флюорографічного обстеження населення один раз на 2 роки, в першу чергу осіб, які кашляють протягом трьох тижнів і більше, перебували в контакті з хворими на бактеріальну форму туберкульозу, алкоголіків, наркоманів, безробітних, мігрантів, переселенців, осіб, які перебувають у пенітенціарних установах, ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та інших осіб, які належать до груп підвищеного ризику, перебувають під медичним (диспансерним) наглядом у лікувально-профілактичних закладах або спеціалізованих диспансерах, а також осіб, які звертаються за соціальною допомогою, працівників підприємств, установ та організацій, до роботи в яких не повинні допускатися хворі на туберкульоз, студентів вищих навчальних закладів.
Виконавці: МВС, СБУ, Міноборони, МОН України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Термін: 2002 – 2005

Диспансерна робота і заходи, які проводяться в осередках туберкульозної інфекції
15. Забезпечити проведення диспансеризації хворих на туберкульоз відповідно до строку перебування в групах диспансерного нагляду.
Виконавці: МВС, СБУ, Міноборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 – 2005

16. Забезпечувати проведення поточної та заключної дезинфекції в осередках туберкульозної інфекції.
Виконавці: МВС, СБУ, Міноборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 – 2005 роки

Організаційні заходи, пов’язані із здійсненням контролю за поширенням туберкульозу, та їх наукове обгрунтування
17. Вивчити ефективність існуючих протитуберкульозних заходів та розвивати наукові розробки з цього питання.
Виконавці: Академія медичних наук України
Термін: 2002 – 2005

18. Удосконалювати статистичну звітність щодо поширення захворюваності на туберкульоз, надавати організаційно-методичну допомогу протитуберкульозній службі, здійснювати контроль за проведенням протитуберкульозних заходів, передбачених цією Програмою.
Виконавці: Держкомстат, МОЗ, Академія медичних наук України
Термін: 2002 – 2005 роки

19. Розробити систему моніторингу епідеміологічних факторів поширення туберкульозу та стандартів якості протитуберкульозних заходів (профілактика, виявлення, діагностика, лікування, медико-соціальна реабілітація, диспансеризація тощо) і створити відповідні реєстри.
Виконавці: МОЗ, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 рік

20. Удосконалити навчальні програми за тематикою легеневого та позалегеневого туберкульозу для студентів, інтернів, ординаторів, аспірантів, курсантів, лікарів усіх спеціальностей.
Виконавці: МОЗ, МОН, Академія медичних наук України
Термін: 2002 рік.

21. Створити державний центр інформаційних медичних технологій діагностики та лікування туберкульозу, використовуючи базу Інституту фтизіатрії та пульмонології імені В.Г. Яновського Академії медичних наук України та регіональні центри про обласних протитуберкульозних диспансерах.
Виконавцідемія медичних наук, МОЗ, МВС, СБУ, Міноборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська державні адміністрації.
Термін: 2003 – 2005 роки

22. Розробити і впровадити стандартні схеми (протоколи) контрольованого лікування туберкульозу, стандарти якості антибактеріальної терапії та критерії оцінки ефективності лікування туберкульозу.
Виконавці: Академія медичних наук, МОЗ України
Термін: 2002 – 2003 роки

23. Уніфікувати і стандартизувати схеми патогенетичного лікування хворих на туберкульоз в інтенсивній (І) фазі та фазі продовження (ІІ)
Виконавці: Академія медичних наук, МОЗ України
Термін: 2002 – 2003 роки

24. Розробити і затвердити нормативну документацію проведення активного виявлення та діагностики туберкульозу серед осіб, які належать до груп підвищеного ризику, з урахуванням соціально-економічних, епідеміологічних та медико-біологічних факторів, а також розробити і впровадити технологію "пасивного" (за звертанням) виявлення та діагностики туберкульозу.
Виконавці: МОЗ, Мін’юст, Академія медичних наук України
Термін: 2003 – 2005 роки

25. Удосконалити медичний (диспансерний) нагляд за хворими на туберкульоз відповідно до сучасних соціально-економічних умов та наявної епідемічної ситуації.
Виконавці: МОЗ, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 – 2005 рік

Санітарна та соціальна профілактика туберкульозу
26. Розробити і впровадити технологію обмеження інфікування здорових осіб у осередках туберкульозної інфекції.
Виконавці: МОЗ, МВС, СБУ, Міноборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 – 2003 роки

27. Розробити і здійснити заходи щодо профілактики та зниження рівня захворюваності на туберкульоз серед осіб, які належать до груп підвищеного ризику.
Виконавці: МОЗ, СБУ, МВС України, Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за участю Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.
Термін: 2002 – 2005 роки

28. Організувати гігієнічне навчання населення з питань запобігання виникненню та поширенню туберкульозу, забезпечити виготовлення відповідних науково-популярних теле- і радіопередач, друкованих видань.
Виконавці: МОЗ, МВС, СБУ, Міноборони, Держкомінформ України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за участю Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, Молодіжного уряду України, Української федерації молодих медиків.
Термін: 2002 – 2005 роки

Заходи щодо профілактики туберкульозу в тваринницьких господарствах
29. Забезпечувати своєчасне виявлення хворих на туберкульоз сільськогосподарських тварин, оздоровлення неблагополучних щодо туберкульозу тваринницьких господарств відповідно до нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини, а також використання продукції таких господарств згідно з вимогами санітарних і ветеринарних правил щодо профілактики туберкульозу.
Виконавці: Мінагрополітики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Термін: 2002 – 2005 роки

Глава Адміністрації
Президента України В. ЛИТВИН ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 серпня 2001 року
№ 643/2001

Читайте так же:

  • Указ Президента Украины № 679/2000 от 2000-05-11 Указ Президента Украины О неотложных мероприятиях по борьбе с туберкулезом№ 679/2000 от 2000-05-11   УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про невідкладні заходи щодо […]
  • Приказ МЗ Украины № 168 от 2001-05-03 Приказ МЗ Украины Об оптимизации диспансеризации население на этапе реформирования системы здравоохранения в Украине № 168 от 2001-05-03   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ […]
  • Закон Украины № 2586-III от 2001-07-05 Закон Украины О борьбе с заболеваемостью туберкулезом № 2586-III от 2001-07-05     Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз Цей Закон визначає […]
  • Закон Украины № 4004-XII от 1994-02-24 Закон Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения № 4004-XII от 1994-02-24 [ Ведомости Верховной Рады, 1994, N 27, ст.218 […]
  • Приказ МЗ Украины № 143/22 от 2001-04-13 Приказ МЗ Украины О создании Референс-центра по микробиологической диагностике туберкулеза МОЗ Украины   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ […]
  • Приказ МЗ Украины № 152 от 2001-04-18 Приказ МЗ Украины О подготовке общего с Мировым Банком проекта контроля за туберкулезом и СПИДом в Украине № 152 от 2001-04-18   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ […]
  • Приказ МЗ Украины № 182 от 2001-05-15 Приказ МЗ Украины Об утверждении ежеквартальной отраслевой статистической отчетной формы N 33-короткая "Отчет о больных туберкулезом № 182 от […]