Зміст

Зараження туберкульозом настає після проникнення МБТ всередину організму. Це відбувається у осіб, які довгий час знаходяться в контакті з хворим мікобактеріовиділювачем і мають порушення зовнішнього бар'єрного захисту організму (шкіра, слизова бронхів). В природі існує два реальних джерела туберкульозної інфекції: хвора людина та хвора на туберкульоз тварина (корова, коза) В довкілля мікобактерії туберкульозу потрапляють від хворої людини переважно з харкотинням, а від хворої тварини з молоком. Протягом дня хворий
виділяє з харкотинням до 7 мільярдів мікобактерій туберкульозу.
Епідеміологічну небезпеку створюють хворі на туберкульоз кісток і суглобів, периферичних лімфатичних вузлів, з норицями сечостатевої системи і кишечника. Є дані про те, що хворі на туберкульоз легень можуть виділяти мікобактерії з потом, слиною, з материнським молоком. Найбільш небезпечними є хворі, що виділяють багато харкотиння, виснажені хворі, а також в період загострення процесу. В період загострення процесу хворі виділяються МБТ високої вірулентності, що посилює епідеміологічну небезпеку.
У хворих на туберкульоз легень мікобактерії туберкульозу виявляють у 60-70 %. Це обумовило поділ на хворих з відкритою і закритою формами. Але такий поділ не відповідає дійсності, тому що в зв'язку з недосконалістю лабораторних методів ми не в усіх випадках можемо виявити МБТ, навіть там, де, без сумніву, вони присутні. Окрім того, у хворих, які лікувались ізоніазидом, в період затихання процесу вірулентність МБТ значно знижується і вони не виявляються в харкотинні.
Найбільшу небезпеку хворий з відкритою формою туберкульозу створює для членів своєї сім'ї (сімейний контакт). Небезпека зростає в багато разів, якщо цей контакт тривалий, відбувається при несприятливих соціальних, санітарно-гігієнічних умовах, при асоціальній поведінці хворого (алкоголізм, наркоманія, відмова від лікування). Крім сімейного контакту є ще виробничий (співробітник хворіє на туберкульоз легень) і професійний (медпрацівники тубдиспансерів, баклабораторій, карантинних ферм).

 

Під час кашлю, розмови краплі харкотиння поширюються на 2-6 м і знаходяться в повітрі 1,5-2 години. Краплі висихають і перетворюються в пил. Повітряно-крапельний спосіб зараження є небезпечний для сімейних контактних, а також при великому скупченні людей (у транспорті, кінозалах, вокзалах). В приміщенні, де проживає хворий на туберкульоз, при виконанні правил особистої гігієни в повітрі мікобактерій немає. Але порушення правил щоденної дезінфекції призводить до того, що в повітрі приміщення після висихання грудочок харкотиння накопичуються ядра пилу з мікобактеріями. Вдихання інфікованого пилу при неушкодженій зовнішній бар'єрній функції легень може не призвести до зараження. Однак тривале вдихання пилинок, що містять МБТ, призводить до інфікування. Мікобактерії можуть проникнути в організм через слизову носоглотки, мигдаликів, зіва. Найчастіше проникнення МБТ відбувається при ушкодженні слизових трахеї, бронхів і альвеолярних ходів, зниженні активності сурфактанта.

 

Туберкульозна гранульома

Рис. 12. Туберкульозна гранульома. У центрі — казеоз із МБТ, оточений епітеліоїдними лімфоцитами і гігантськими клітинами. Збоку — гранульома, що утворюється.

На повторне зараження в органі виникає бурхлива алергічна реакція, внаслідок якої блокуються лімфатичні та кровоносні судини, накопичуються епітеліоїдні клітини і макрофаги навколо мікобактерій, обмежуючи їх поширення. Формується туберкульозна гранульома, яка є структурним проявом протитуберкульозного імунітету і закінчується розсмоктуванням.

При несприятливих умовах гранульоми зливаються і формують специфічні для туберкульозу епітеліоїдно-клітинні гранульоми з лімфоцитами і багатоядерними клітинами з некрозом в центрі.
При невеликій популяції МБТ після розвитку ГУТ макрофаги,
під впливом субстанцій Т-лімфоцитів, прямують в місця локалізації антигену (МБТ) і сприяють формуванню гранульом. Під впливом фосфоліпідів, фагоцитованих МБТ, макрофаги перетворюються в епітеліоїдні клітини, які, маючи великий фагоцитарний потенціал і здатність до швидкого розмноження, першими оточують фокус казеозу, що виник внаслідок загибелі макрофагів. Некроз може поширюватись на судини, і тоді утворюються перешкоди для проникнення в казеоз, до МБТ, лімфоцитів та макрофагів. В таких умовах казеоз не розсмоктується, а МБТ не фагоцитується. У більшості випадків туберкульозні гранульоми розсмоктуються, не залишаючи після себе сліду, рідше утворюється невеликий рубчик із вкрапленням вапна в ділянки казеозу. Набутий імунітет не формується в достатній мірі у осіб із захворюваннями лімфатичної системи, при голодуванні, вживанні імунодепресантів, зловживанні алкоголем, у наркоманів і хворих на рак та цукровий діабет. Генетично детерміновані фактори — Н А антигени впливають на Т- і В-лімфоцити, уповільнюючи або прискорюючи розвиток туберкульозного запалення. У осіб — носіїв антигенів НА — Д 2 і В7, після вакцинації БЦЖ імунітет не утворюється Крім того, до туберкульозу схильні люди, у яких є спадкова вада у вигляді гетерозиготного дефіциту альфа-1-антитрипсину і різко знижена активність ключового фермента окисного фосфорилювання глюкози — глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Виявлені гени системи HLA, які є носіями спадкової схильності до туберкульозу.
Морфологічні зміни при туберкульозі можуть проявлятись у вигляді гостронекротичних вогнищ, продуктивних вогнищ і неспецифічних реакцій тканин на дію МБТ.
Частіше це є структурним еквівалентом утвореного імунітету. В інших випадках гранульоми зливаються і формують специфічні для туберкульозу епітеліоїдно-клітинні горбики з багатоядерними клітинами і некрозами в центрі. Залежно від масивності і вірулентності МБТ та реактивності макроорганізму, горбики можуть бути переважно ексудативними, продуктивними, епітеліоїдними, гігантоклітинними і некротичними. Специфічність горбиків визначає казеоз і МБТ в ньому.

 

Утворення вогнища внаслідок злиття туберкульозних гранульом

Рис. 13. Утворення вогнища внаслідок злиття туберкульозних гранульом.
Навколо судин і бронхів накопичуються лімфоїдні елементи.

Злиття горбиків утворює великі вогнища, а подальше їх злиття — інфільтрати. Запалення може поширюватись і переходити на бронхи. В середині горбиків, вогнищ і інфільтратів знаходяться більші або менші ділянки казеозу. Після фарбування за Цілем-Нільсоном в горбиках можна виявити МБТ (рис. 13).
У випадках, коли казеоз з середини специфічного запалення поширюється на стінку бронха, може утворитись нориця, крізь яку в просвіт бронха випадає казеоз, а його місце займає повітря — утворюється деструкція — каверна. Каверна є джерелом розповсюдження МБТ по бронхіальному дереву в інші відділи легень.
Загоєння туберкульозного запалення здійснюється внаслідок розсмоктування ексудату, ущільнення казеозу
і  утворення навколо запалення сполучнотканинної капсули. Процеси розсмоктування специфічних грануляцій призводять до утворення фіброзу (цирозу) і подальшої гіалінізації колагенових волокон. Специфічні грануляції повністю не розсмоктуються, а формують залишкові зміни після вилікування туберкульозу.
Виділяють два послідовних періоди перебігу туберкульозу: первинний і вторинний.

 

Первинний туберкульоз виникає безпосередньо після зараження і характеризується вираженою лімфотропністю уражень, перебігає на фоні гіперсенсибілізації організму, проявляється трьома клінічними формами — ранньою туберкульозною інтоксикацією, туберкульозом внутрішньогрудних лімфатичних вузлів і первинним туберкульозним комплексом та має схильність до зворотного розвитку.

 

Туберкульозне вогнище у фазі розсмоктування.

Рис. 14. Туберкульозне вогнище у фазі розсмоктування.

Ураження лімфатичної системи проявляється утворенням казеозу в лімфатичних вузлах, перифокальною реакцією навколо основного вогнища ураження, обширними специфічними реакціями в легенях і інших органах у

 

Гістограма: суцільний казеозний некроз лімфатичних вузлів кореня легені

Рис. 15. Гістограма: суцільний казеозний некроз лімфатичних вузлів кореня легені

Після первинного туберкульозу, внаслідок гематогенної або лімфогенної дисемінації, можуть утворитись розсіяні вогнищеві ураження в легенях і інших органах. Дисемінований туберкульоз патогенетично обумовлений або прогресуванням первинної туберкульозної інфекції, або реактивацією   після первинних залишкових, вогнищ.
Вторинний туберкульоз виникає в імунізованому після первинного туберкульозу організмі. Специфічне запалення виникає у вигляді вогнища, інфільтрату, каверни. При цих формах немає великого перифокального запалення і в процес не втягуються лімфатичні вузли. Навколо туберкульозних вогнищ розвивається неспецифічна запальна реакція у вигляді набряку інтерстицію, з повнокровними судинами і лімфоцитарною інфільтрацією.

 

Зміст

Читайте так же:

  • 3.2. Соціальна профілактика Зміст Основою соціальної профілактики є рівень матеріально-побутових  умов життя всього населення. В суспільстві, де вирішені всі або майже всі соціальні аспекти […]
  • 4.2. Про легеневі шуми Зміст У більшості посібників з пульмонології легеневим шумам приділяють незаслужено мало уваги як феномену, що порівняно з рентгенологічними, […]
  • Протитуберкульозний імунітет Зміст Інфікування мікобактеріями туберкульозу не завжди призводить до захворювання. Природна стійкість (імунітет) — це генетично детермінована властивість […]
  • 3_4_ Хіміопрофілактика Зміст Хіміопрофілактика — застосування протитуберкульозних препаратів групи ГІНК з метою попередження виникнення локальних форм туберкульозу. Вона проводиться […]
  • 5.1. Клінічна діагностика туберкульозу органів дихання Зміст Про наявність туберкульозної інфекції в організмі свідчить позитивна туберкулінова проба. Цей стан називається завершеною  біологічною інкубацією — […]
  • Основні дані з історії вчення про туберкульоз Зміст Численні документи свідчать, що туберкульоз з давніх часів і дотепер є поширеною хворобою. Ця недуга була відома з давнини. В Єгипті в кістках мумій знайдені […]
  • 5.4. Туберкулінодіагностика Зміст Туберкулінодіагностика  — це специфічні дослідження, які здійснюються за допомогою туберкуліну з метою виявлення інфікованості (при масових […]