Зміст

Силікотуберкульоз — це одна з клінічних форм туберкульозу органів дихання, яка виникає внаслідок дії двох етіологічних факторів — МБТ і вдихання виробничого пилу. Силікотуберкульоз має своєрідну патоморфологічну, рентгенологічну та клінічну картину.
Частота силікотуберкульозу серед вперше виявлених хворих складає близько 1,5 %. Найбільш поширений силікотуберкульоз на Донбасі, у Криворізькому і Львівсько-Волинському рудничовутільних басейнах. Силікоз — це професійне захворювання, причиною виникнення якого є тривале вдихання вільного двоокисного кремнію, який є практично у всіх запилених приміщеннях шахт, ливарних, шліфувальних цехах тощо. В окремих місцях причиною виникнення пневмоконіозу є цехи і фабрики з підвищеним запиленням робочих місць: млини, пекарні, шерстяні і пухові виробництва, кам'яні і піщані кар'єри, цементні заводи, зварювальні цехи.

 

 

Рентгенограма. Пневмоконікоз І стадії.
Рис. 91. Рентгенограма. Пневмоконікоз І стадії.

 

Виділяють такі види пневмоконіозів: силікоз, силікатоз (азбестоз, талькоз, цементоз) антракоз, пневмоконіози змішаного типу, рідкісні пневмоконіози — алюміноз, сидероз, амідоз (рис. 91).
Патогенез і патанатомія. У хворих на пневмоконіоз туберкульоз виникає внаслідок реактивації залишкових післятуберкульозних змін в легенях. Морфологічна картина є поліморфною, але переважають продуктивні процеси. Для пневмоконіозу характерні силікатичні гранульоми, які у вигляді пучків колагенових волокон утворюють сполучнотканинні фокуси, заміщують лімфатичні судини, потовщують плевру. В лімфатичних вузлах відмічається накопичення вугільного пилу, розростання сполучної тканини і утворення силікатичних горбиків. Специфічний процес характеризується змінами, притаманними тій або іншій формі туберкульозу легень. В цілому, для структурних змін при силікотуберкульозі характерний казеозний некроз, специфічна грануляційна тканина, багато колагенових волокон, силікатичні гранульоми. Виділяють такі форми пневмоконіозу: інтерстиціальну, дифузну, склеротичну, вузликову, пухлиноподібну.
До пневмоконіозу найчастіше приєднуються вогнищевий, інфільтративний, дисемінований і фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Можливі інші атипові форми силікотуберкульозу — силікотуберкульозний бронхоаденіт, вузловий силікотуберкульоз, силікотуберкульома, масивний силікотуберкульоз.Туберкульоз у хворих на силікоз виникає внаслідок ендогенної реактивації залишкових післятуберкульозних змін в легенях або у внутрішньогрудних лімфатичних вузлах. На ранніх етапах силікатична клітинна трансформація може виявлятись в лімфатичних вузлах де знаходяться залишки казеозу і МБТ. По лімфатичних судинах і бронхах МВТ поширюються на легеневу тканину. Виникає специфічне запалення у вигляді вогнищевого, інфільтративного, дисемінованого туберкульозу, а при прогресуванні може формуватись туберкульома, кавернозний або фіброзно-кавернозний туберкульоз.

Клініка визначається стадією пневмоконіозу та формою туберкульозу. Виділяють швидкий і поступовий перебіг силікотуберкульозу. У хворих на пневмоконіоз маніфестуючим є синдром дихальної недостатності. У випадках силікотуберкульозу приєднуються симптоми інтоксикації, вислуховуються вологі хрипи над легенями, є лейкоцитоз, прискорена ШОЕ, в харкотинні можна виявити МБТ.

Рентгенологічна картина різноманітна і зумовлена стадією пневмоконіозу і формою туберкульозу легень. На фоні пневмоконіозу І стадії частіше приєднується вогнищевий і інфільтративний туберкульоз (рис. 92). При ІІ-ІІІ стадіях пневмоконіозів переважають більш важкі форми туберкульозу — дисемінований і фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. На рентгенограмах виявляють фіброзно змінені корені, у верхніх частках легень вогнища різної величини та інтенсивності. Інфільтративний туберкульоз частіше проявляється у вигляді круглих інфільтратів. Пневмоконіоз II і III стадій характеризується фіброзними коренями, вогнищевим ураженням в середніх і нижніх відділах легень. Туберкульозні зміни займають переважно верхні частки легень у вигляді інфільтратів з множинними фокусами деструкцій, кавернами і емфізематозно зміненими ділянками (рис. 93).

 

 

Рентгенограма. Силікотуберкульоз. Силікоз II стадії. Інфільтративний туберкульоз верхньої частки лівої легені. Фаза розпаду.
Рис. 92. Рентгенограма. Силікотуберкульоз. Силікоз II стадії. Інфільтративний туберкульоз верхньої частки лівої легені. Фаза розпаду.

 

 

Рентгенограма. Силікотуберкульоз. Силікоз III стадії. Туберкульома верхньої частки лівої легені. Фаза розпаду.
Рис. 93. Рентгенограма. Силікотуберкульоз. Силікоз III стадії. Туберкульома верхньої частки лівої легені. Фаза розпаду.

 

Лікування хворих на силікотуберкульоз повинно тривати 1,5-2 роки. Потрібно застосовувати туберкулостатичні препарати з урахуванням чутливості МБТ. Призначають 3 препарати: ізоніазид, стрептоміцин, етамбутол. У випадках, коли неможливе лікування стрептоміцином призначають рифампіцин. Враховуючи масивні пневмосклеротичні зміни в легенях, туберкулостатичні препарати вводять внутрішньовенно, ендобронхіально в поєднанні з бронхолітиками, глюкокортикоїдами, серцевими засобами, вітамінами, антиоксидантами. Оперативне лікування застосовують рідко, за життєвими показами — кровотечі, спонтанний пневмоторакс.

 

Зміст

Читайте так же:

  • 3_3_ Специфічна профілактика Зміст Специфічну профілактику туберкульозу проводять вакциною БЦЖ.   Рис. 18. Французи Альберт Кальмет, Каміл Герен у 1921 році дали медицині ефективний […]
  • 3_4_ Хіміопрофілактика Зміст Хіміопрофілактика — застосування протитуберкульозних препаратів групи ГІНК з метою попередження виникнення локальних форм туберкульозу. Вона проводиться […]
  • 5.4. Туберкулінодіагностика Зміст Туберкулінодіагностика  — це специфічні дослідження, які здійснюються за допомогою туберкуліну з метою виявлення інфікованості (при масових […]
  • 7.4.6. Циротичний туберкульоз Зміст Циротичний туберкульоз легень характеризується поширенням сполучної тканини в легенях і плеврі, в зонах специфічного запалення без наявної каверни при […]
  • Протитуберкульозний імунітет Зміст Інфікування мікобактеріями туберкульозу не завжди призводить до захворювання. Природна стійкість (імунітет) — це генетично детермінована властивість […]
  • 7.4.2. Інфільтративний туберкульоз легень Зміст Інфільтративний туберкульоз об'єднує різні за характером клініко-рентгенологічного перебігу процеси, які формуються навколо старих або свіжих вогнищ […]
  • 15. Диференціальна діагностика туберкульозу органів дихання Зміст Туберкульоз легень, внутрішніх лімфатичних вузлів і плеври належить до найбільш поширених захворювань органів дихання. Серед усіх форм туберкульозу вони […]