Зміст

Циротичний туберкульоз легень характеризується поширенням сполучної тканини в легенях і плеврі, в зонах специфічного запалення без наявної каверни при рентгенологічному обстеженні. Зберігається активність процесу, тривалий перебіг із періодичними загостреннями і бактеріовиділенням. Циротичний туберкульоз є наслідком тривалого перебігу фіброзно-кавернозного, дисемінованого туберкульозу легень. Рідко циротичний туберкульоз може виникнути після поширеного інфільтративного (лобіт, казеозна пневмонія) і після хронічного плевриту чи емпієми плеври. Серед вперше виявлених хворих циротичний туберкульоз спостерігають у поодиноких випадках. В умовах широкого застосування туберкулостатичних препаратів циротична форма туберкульозу формується у 0,1 % хворих. У осіб похилого віку частота циротичного туберкульозу більша. Це пов'язано з інтенсивною заміною еластичних волокон сполучнотканинними (рис. 86).

 

 

Гістотопограма. Циротичний туберкульоз верхньої частки правої легені.
Рис. 86. Гістотопограма. Циротичний туберкульоз верхньої частки правої легені.
Множинні фокуси казеозу, оточені сполучнотканинними пучками.

 

Патогенез і патологічна анатомія.
Цироз утворюється внаслідок розростання грубоволокнистої сполучної тканини в легенях і плеврі. Цироз частіше є проявом інволюції специфічного запалення, зрідка формується в період прогресування різних форм туберкульозу легень.
У випадках, крли цироз формується після розсмоктування специфічного запалення, ознак активності немає. Розростання сполучної
тканини в легенях проявляється у вигляді склерозу, фіброзу і цирозу. Відмінності між цими поняттями умовні. Цироз може бути пневмогенним і плеврогенним. Грубоволокниста сполучна тканина порушує архітектоніку легень. У стінках бронхів і альвеол настають дегенеративні процеси еластичних і м'язових волокон, метаплазія епітелію слизової оболонки, деформація, звуження або розширення просвіту бронхів. Порушується дренажна функція бронхів, що призводить до застою харкотиння, інфікування бронхоектазів і вторинного неспецифічного запалення. Фіброзні тяжі по бронхах і судинах проникають в сегментарні і міжчасткові перегородки в напрямку до коренів легень. Бронхи і судини деформовані, їх стінки розширені, просвіти артерій і вен звужені або облітеровані, утворюються множинні артеріо-венозні анастомози. Плевра потовщена. Серед фіброзної тканини зустрічають численні фокуси осумкованого казеозу, продуктивні туберкульозні вогнища, острівці бульозної емфіземи. Судини і серце зміщені в бік зменшеної в об'ємі циротичної легені.

 

Морфологічні особливості циротичного туберкульозу:

 1. легенева паренхіма замінена грубоволокнистою сполучною тканиною;
 2. бронхи деформовані, їх просвіти облітеровані, місцями розширені, плевральні листки потовщені;
 3. судини деформовані, їх стінки потовщені, просвіти артерій і вен звужені або облітеровані, утворюються множинні артеріовенозні анастомози;
 4. серед рубцевої тканини є численні вогнища, осумкований казеоз, продуктивні туберкульозні вогнища, місцями фокуси бульозної емфіземи.

Клініка. Хворі скаржаться на задишку, серцебиття, які посилюються при найменшому фізичному навантаженні, кашель з харкотинням. Загальна слабість, зниження працездатності, апетиту, періодично субфебрильна температура. Інтенсивність скарг хворого залежить від поширеності і локалізації циротичних змін у легенях. При верхньочасткових локалізаціях кашель і харкотиння звичайно відсутні, при нижньочасткових, коли є супутні гнійні запалення, ці симптоми наявні, особливо зранку. В харкотинні можуть бути прожилки крові.
При огляді — на стороні ураження грудна клітка деформована, відмічається западання над- і підключичних ямок, звуження міжребер'їв, плече опущене, атрофія м'язів плечового пояса, позитивний синдром Рубінштейна. У хворих при двобічних циротичних змінах, які виникли внаслідок тривалого перебігу хронічного дисемінованого туберкульозу, відмічається симетричне западання над- і підключичних ямок, грудна клітка плоска, видовжена, нижня межа легень опущена. Над ділянкою цирозу визначається укорочення перкуторного звуку, аускультативно — дихання жорстке або бронхіальне. Можуть вислуховуватись сухі і вологі хрипи, що обумовлено бронхоек- тазами, бронхітом, а також загостренням специфічного запалення.
Циротичний туберкульоз — це кінцева стадія тривалого прогресуючого туберкульозу легень. Відмічається деформація грудної клітки, зміщення трахеї і органів середостіння в сторону ураження. На рентгенограмі є затемнення частки легені, в ділянці її звуження більш інтенсивна тяжистість і поліморфні тіні.
Лабораторні та інші методи дослідження. Гемограма у більшості хворих на циротичний туберкульоз легень не має відхилень від норми. В період загострення можливе збільшення лейкоцитів до 12-15х109/л, прискорення ШОЕ до 20 мм/год, збільшення паличкоядерних лейкоцитів, лімфопенія. Мікобактерії туберкульозу можна виявити після багаторазових пошуків (до 6-8 разів) методом бактеріоскопії, флотації і посіву. Туберкулінова проба з ТО позитивна.

 

Рентгенологічне дослідження. Рентгенологічними ознаками циротичного туберкульозу легень є інтенсивне затемнення, звуження легеневого поля, на фоні якого проглядається тяжистість від кореня легень до затемнення. Органи середостіння зміщені в бік затемнення. Зміни на рентгенограмі можуть бути обмежені і дифузні. Обмежені зміни звичайно двобічні і локалізуються у верхніх відділах легеневих полів. Уражена частка легені зменшена в об'ємі, інтенсивно затемнена. На фоні цього можуть проглядатися просвітлення розширених бронхів, які краще видно на томограмах, щільні звапнені вогнища. Корінь легень фіброзний з кальцинатами, зміщений в бік ураження. В базальних відділах легень ділянки емфізематозно розширені (рис. 87). При двобічних дифузних пневмосклерозах на оглядових рентгенограмах виступають лінійні сплетені між собою тіні, обумовлені сполучнотканинними розростаннями за ходом бронхів і судин. Лінійні тіні можуть переплітатись із вогнищами різної величини і інтенсивності. Відмічаються грубі зміни в апікальних, костальних і медіастинальних відділах плеври. Циротичний туберкульоз легень у вперше виявлених хворих майже не зустрічається.

 

 

Рентгенограма. Циротичний туберкульоз верхньої частки правої легені.
Рис. 87. Рентгенограма. Циротичний туберкульоз верхньої частки правої легені.

 

Діагностика та диференціальна діагностика циротичного туберкульозу легень грунтується на даних про тривале захворювання на туберкульоз, а також результатах об'єктивного, рентгенологічного, бронхоскопічного та лабораторного обстежень, які визначають масивність ураження легені, поліморфні вогнища, зниження функції дихання та працездатності.

Перебіг циротичного туберкульозу легень є досить варіабельним. У більшості хворих клініка циротичного ту
беркульозу характеризується стабільними патоморфологічними змінами. При обмежених процесах стан хворого не порушений. У хворих з однобічним процесом або дифузними двобічними ураженнями працездатність знижена внаслідок хронічного легеневого серця. При прогресуванні погіршується самопочуття хворого, з'являється субфеб- рильна температура, кашель і харкотиння. Може виникати кровохаркання, кровотеча.

 

Лікування. В період загострення застосовуються туберкулостатичні препарати з урахуванням чутливості до МБТ, в період ремісії — симптоматичні засоби. При сер- цево-легеневій недостатності проводять відповідну медикаментозну терапію. При обмеженому процесі показане хірургічне лікування — резекція сегмента, частки легені. З метою попередження загострення весною і восени проводяться протирецидивні курси хіміотерапії протягом 1,5-місяців.

Зміст

Читайте так же:

 • 3_3_ Специфічна профілактика Зміст Специфічну профілактику туберкульозу проводять вакциною БЦЖ.   Рис. 18. Французи Альберт Кальмет, Каміл Герен у 1921 році дали медицині ефективний […]
 • 13.1. Туберкульоз нирок, сечовидільної і статевої систем Зміст Туберкульоз нирок і сечовидільної системи — це специфічне ураження мозкової речовини нирок з утворенням туберкульозних вогнищ, інфільтратів і каверн та […]
 • 5.4. Туберкулінодіагностика Зміст Туберкулінодіагностика  — це специфічні дослідження, які здійснюються за допомогою туберкуліну з метою виявлення інфікованості (при масових […]
 • 7.4.2. Інфільтративний туберкульоз легень Зміст Інфільтративний туберкульоз об'єднує різні за характером клініко-рентгенологічного перебігу процеси, які формуються навколо старих або свіжих вогнищ […]
 • 8. Силікотуберкульоз Зміст Силікотуберкульоз — це одна з клінічних форм туберкульозу органів дихання, яка виникає внаслідок дії двох етіологічних факторів — МБТ і вдихання […]
 • Протитуберкульозний імунітет Зміст Інфікування мікобактеріями туберкульозу не завжди призводить до захворювання. Природна стійкість (імунітет) — це генетично детермінована властивість […]
 • 4.3. Нерепіраторні функції легень Зміст   Рис. 31. Крепітація.   Дихання і функції легень ототожнювати не можна. Зіставлення структурних і функціональних особливостей легень створює […]