Зміст

Туберкульома — це казеозний фокус, обмежений фіброзною капсулою діаметром більше 1 см з хронічним торпідним перебігом.
Серед вперше виявлених хворих на туберкульоз органів дихання туберкульому виявляють у 5-10 % випадків, а серед контингентів протитуберкульозних диспансерів — 10-12 %. Хворіють переважно особи 20-40 років.
Патогенез і патологічна анатомія. Туберкульома формується переважно з вторинних форм туберкульозу, але іноді утворюється на місці легеневого афекту при первинному туберкульозному комплексі. Можна виділити декілька патогенетичних механізмів виникнення туберкульом. Спільними для них є високий рівень реактивності організму, спрямований на обмеження специфічного запалення. Туберкульоми бувають пошарові, гомогенні (казеома) і конгломератні. Пошарові тубер- кульомй утворюються внаслідок багаторазового загострення хвороби і утворення після кожного загострення навколо специфічного запалення грануляційного прошарку із епітеліоїдних і гі- столімфоцитарних клітин та сполучнотканинної капсули (рис. 77). Гомогенні туберку- льоми утворюються після облітерації дренуючого бронха, каверни. Порожнина каверни заповнюється казеозними масами, зневоднюється, утворюється круглий або овальний казеозний фокус іноді з вкрапленнями звапнених вогнищ. В капсулі виділяють два прошарки: внутрішній складається з епітеліоклітинного валу і поодиноких гігантських клітин Пірогова-Ланхган- са. Зовнішний утворюється внаслідок розростання фіброзної тканини (рис. 78).

 

 

Гістотопограма. Пошарова туберкульома
Рис. 77. Гістотопограма. Пошарова туберкульома.

 

 

Гістотопограма. Гомогенна туберкульома (казеозна).
Рис. 78. Гістотопограма. Гомогенна туберкульома (казеозна).

 

 

 

 

 

Конгломератна туберкульома — це група вогнищ, об'єднаних перифокальним запаленням і тонкою капсулою, має неправильну поліциклічну форму. При гістологічному дослідженні можна виявити, що конгломерат складається з декількох вогнищ, гомогенних або пошарових невеликих туберкульом (рис. 79).

 

 

істотопограма. Конгломератна туберкульома
Рис. 79. Гістотопограма. Конгломератна туберкульома.

Туберкульоми переважно поодинокі (солітарні), але можуть бути множинними. М.С. Пилипчук описав випадок, коли у хворого виявили 7 туберкульом. В туберкульо- мах практично відсутнє кровопостачання, тому туберкулостатичні препарати до них проникають в недостатній кількості.
Формування туберкульом відбувається переважно у осіб з високим протитуберкульозним імунітетом. Туберкульоми утворюються після інфільтративного, вогнищевого і дисемінованого туберкульозу. Під впливом комплексного лікування частково розсмоктується інфільтрація навколо казеозу, утворюється тонка грануляційна і сполучнотканинна капсула. Гістологічно туберкульома — це казеозні маси, що заповнюють альвеоли, бронхи, судини. Непошкодженими залишаються альвеолярні перегородки, стінки бронхів і судин.
Симптоматика. Близько половини хворих на туберкульому виявляють після профогляду, у них немає скарг. У 1/4 хворих туберкульома діагностується після звернення за медичною допомогою у зв'язку з різними скаргами
(слабість, зниження апетиту, працездатності, субфебрильна температура, кашель сухий або з виділенням поодиноких плювків харкотиння), а ще у 1/4 хворих туберкульоми формуються в процесі лікування інших форм туберкульозу легень. Фізикальні зміни можна виявити лише при великих туберкульомах (більше 4 см) у фазі розпаду. У хворих з туберкульомами меншого розміру і стабільним перебігом при перкусії і аускультації змін не виявляють.

 

Класифікація туберкульом:
За структурою туберкульоми поділяють на пошарові, гомогенні, конгломератні. За розмірами: малі — до 2 см, середні — 3-4 см, великі — більше 4 см в діаметрі. За кількістю — солітарні, множинні. За локалізацією — туберкульома легень, туберкульома плеври, туберкульома середостіння. За перебігом — стаціонарні (розміри стабільні), регресуючі — (розміри зменшуються), прогресуючі — з'являються перифокальне запалення, просвітлення, пе- риваскулярна і перибронхіальна реакції («доріжка» до кореня), вогнища бронхогенного обсіювання.
Рентгенодіагностика. На рентгенограмах округла, по- ліциклічна, рідше неправильної форми чітка тінь розміром більше 1 см. Тінь негомогенна, включає ділянки великої щільності, кальцинати. Розпад в туберкульомі рідко локалізується в центральній частині, частіше по периферії у вигляді півмісяця. Туберкульома виявляється на фоні "рентгенологічного архіву" у вигляді обмеженого пневмосклерозу, поодиноких вогнищ великої інтенсивності в оточуючій легеневій тканині і петрифікатів в коренях (рис. 80).
Перебіг туберкульом тривалий, рідко настає розсмоктування, частіше розпад, обсіювання і прогресування.

Діагностика і диференціальна діагностика. Для туберкульом характерним є малосимптомний перебіг (відсутні або слабовиражені симптоми інтоксикації), гіперергічні або високопозитивні туберкулінові проби з 2 ТО і типова рентгенологічна картина. Диференціальна діагностика туберкульом проводиться з раком легенів, доброякісними

 

Томограма: а —- туберкульома гомогенна
Рис. 80. Томограма: а —- туберкульома гомогенна;
б — туберкульома конгломератна; в — туберкульома пошарова.

 

прелинами, із заповненими кістами, аномаліями розвитку бронхів і судин.
Відмінності туберкульоми і раку легень є практично на всіх стадіях розвитку захворювань. Раку легень передують хронічні запальні процеси в легенях, туберкульомі — рецидивуючі плеврити, контакт з хворим на туберкульоз, раніше перенесене захворювання на туберкульоз легень. У хворих на рак легень є кашель, біль в грудях, мікрогемопное. При туберкульомі симптоми захворювання майже відсутні. На рентгенограмах і томограмах тінь ракової пухлини інтенсивна, однорідна, горбкувата, нечітко окреслена, з тяжами в напрямку кореня легень. Туберкульома негомогенна, з щільними або звапненими включеннями на фоні «рентгенологічного архіву». Розпад ракової пухлини розміщений посередині, неправильної форми, порожнина з потовщеними стінками. При туберкульомі розпад серпоподібний, розміщений по краю в ділянці дренуючого бронха. При бронхоскопії для раку легень характерні обтурація просвіту бронха, ригідна і згладжена каріна. Важливу інформацію для діагностики отримуємо при дослідженні харкотиння на МБТ і клітин пухлинного росту. Позитивна відповідь верифікує діагноз.
Для доброякісних пухлин (фіброма, ліпома, невринома, гамартрома) характерний безсимптомний перебіг при наявності пухлини великих розмірів. Іноді клінічні прояви з'являються у зв'язку з тиском пухлини на бронхи, судини, грудну стінку. На рентгенограмі доброякісна пухлина різко окреслена, тінь однорідна, лише при хондромах можуть бути кісткові включення, навколо пухлини деформований легеневий малюнок, невринома розміщена біля хребта.
У хворих з заповненою кістою клінічні симптоми з'являються лише у випадках нагноєння. Переважно кісти виявляють при флюорографічних оглядах. На рентгенограмі — округлі, гомогенні, з чіткими контурами фокуси затемнення без змін в оточуючій легеневій тканині. Симптоми інтоксикації — слабкість, задишка, кашель, біль в грудній клітці, кровохаркання — майже такі, як при туберкульозі, можуть буги при ехінококозі, але на рентгенограмі виявляють однорідну тінь з чіткими краями, не зв'язану з бронхами. Для ретенційної кісти характерний безсимптомний перебіг, при рентгенологічному дослідженні видно поліциклічну гомогенну тінь.
Лікування. Туберкульоми середніх (3-4 см) і великих (більше 4 см) розмірів з явищами прогресування підлягають оперативному лікуванню — резекції частки легені з туберкульомою. Хворим із вперше встановленим діагнозом необхідно провести інтенсивне лікування (ізоніазид, стрептоміцин, рифампіцин, піразинамід) протягом 3-4 місяців, після чого, залежно від динаміки процесу, вирішувати питання про необхідність оперативного лікування.

Зміст

Читайте так же:

  • 4.3. Нерепіраторні функції легень Зміст   Рис. 31. Крепітація.   Дихання і функції легень ототожнювати не можна. Зіставлення структурних і функціональних особливостей легень створює […]
  • 16.3. Патогенетична терапія Зміст Патогенетична терапія спрямована на корекцію порушень в організмі, які виникають у зв'язку із специфічними запальними процесами. Застосовують засоби для […]
  • 7.1.4. Лімфогематогенні ускладнення первинного туберкульозу Зміст Генералізовані форми первинного туберкульозу є ускладненням туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів і первинного туберкульозного комплексу. Джерелом […]
  • 7.1. Первинний туберкульоз дітей і підлітків Зміст Первинний туберкульоз виникає внаслідок первинного зараження організму мікобактеріями туберкульозу. Первинне зараження не завжди є причиною виникнення […]
  • 5.4. Туберкулінодіагностика Зміст Туберкулінодіагностика  — це специфічні дослідження, які здійснюються за допомогою туберкуліну з метою виявлення інфікованості (при масових […]
  • 7.2. Дисемінований туберкульоз легень Зміст Дисемінований туберкульоз легень відноситься до синдрому легеневої дисемінації, який характеризується зростанням задишки і вогнищевого ураження легень. Синдром […]
  • 3_3_ Специфічна профілактика Зміст Специфічну профілактику туберкульозу проводять вакциною БЦЖ.   Рис. 18. Французи Альберт Кальмет, Каміл Герен у 1921 році дали медицині ефективний […]