Зміст

Казеозна пневмонія — це особлива за клінічним перебігом форма туберкульозу, яка може бути первинною, але частіше є вторинною у хворих на туберкульоз легень з різким виснаженням реактивності організму. Виникнення казеозної пневмонії пов'язують із переважанням казеозно-деструктивних процесів над ексудативно-продуктивними, що, в свою чергу, обумовлене різким порушенням реактивності, гіперсенсибілізацією організму, високою вірулентністю і масивністю інфекції. При первинній казеозній пневмонії процес відразу захоплює всю частку, при вторинній — може обмежуватись сегментом (лобулярна казеозна пневмонія). Казеозне розплавлення поширюється на стінку бронха, гнійні маси випадають в просвіт бронха і хворий їх відхаркує. Утворюються порожнини розпаду або великі каверни.

 

Казеозна пневмонія починається гостро, підвищується температура тіла, з'являється біль в грудях, сильний кашель з виділенням великої кількості харкотиння. Спочатку харкотиння слизово-гнійне, швидко набуває гнійного характеру, можуть бути домішки крові. Хворого турбує задишка, загальна слабість, недомагання. Вторинна казеозна пневмонія іноді виникає після легеневої кровотечі як аспіраційна пневмонія. В місцях аспірації утворюється казеозне переродження легеневої тканини з появою типової клінічної картини казеозної пневмонії. Хворі адинамічні, займають вимушене положення. Відмічається акроціаноз, тахікардія. При об'єктивному обстеженні в ділянках казеозного переродження виявляють притуплення легеневого звуку, бронхіальне дихання, звучні численні вологі хрипи. При лабораторному дослідженні харкотиння виявляють велику кількість МБТ, еластичні волокна. В периферичній крові високий лейкоцитоз — 12,109-15,109/л, значний зсув лейкоцитарної формули вліво, лімфопенія, різко прискорена ШОЕ — 50-60 мм/год.

 

 

Рентгенограма. Казеозна пневмонія верхньої частки правої легені
Рис. 76. Рентгенограма. Казеозна пневмонія верхньої частки правої легені.

На рентгенограмах при лобарних пневмоніях виявляють інтенсивне затемнення, яке займає всю частку, без чітких меж, з наявною порожниною розпаду. При лобулярній казеозній пневмонії на рентгенограмі видно множинні великі фокуси затемнення з просвітленнями, іноді розміщені в обох легенях симетрично (рис. 76).
Диференціальну діагностику казеозної пневмонії від крупозної проводять на підставі клініко-рентгенологічних ознак. Крупозна пневмонія починається гостро, з'являється висока температура, виражена задишка, рум'янець на обличчі, язик сухий і обкладений. Хворі відкашлюють невелику кількість в'язкого та "іржавого" харкотиння. Фізикально на початку захворювання на фоні укороченого перкуторного звуку вислуховується крепітація. У розпал захворювання над ділянкою притуплення, найчастіше в нижніх частках легені, на фоні притуплення вислуховується лише бронхіальне дихання. В період розрішення процесу з'являється крепітація. На рентгенограмі для крупозної пневмонії характерне інтенсивне гомогенне затемнення одного — двох сегментів, іноді всієї частки легені.
Лікування казеозної пневмонії повинно бути комплексним. Застосовують туберкулостатичні препарати в максимально переносимих дозах. З самого початку, після встановлення діагнозу, призначають ізоніазид, стрептоміцин, рифампіцин, піразинамід. Доцільно проводити парентеральне введення антибіотиків (внутрішньовенно або внутрішньом'язово). Одночасно призначають симтоматичне лікування — відхаркуючі, сечогінні, потогінні засоби, вітаміни і антиоксиданти, внутрішньовенне вливання на- тивної плазми, реополіглюкіну, розчину Рінгер-Локка й інше. Хворий повинен отримувати раціональне харчування. Враховуючи, що консервативна терапія не завжди забезпечує вилікування, слід з самого початку передбачити хірургічне лікування типу резекції легені або її частки. Прогноз при казеозній пневмонії завжди серйозний.

Зміст

Читайте так же: