Зміст

Вогнищевий туберкульоз легень — це мала (обмежена) форма вторинного туберкульозу, що характеризується поодинокими або множинними вогнищами (тінь діаметром до 1 см) різного генезу, розміщених в одній або обох легенях, але не більше ніж у 2 сегментах (рис. 64).

 

Схема локалізації вогнищ у хворого на вогнищевий туберкульоз легень
Рис. 64. Схема локалізації вогнищ у хворого на вогнищевий туберкульоз легень (за В. Шебановим).

Серед вперше виявлених хворих вогнищевий туберкульоз легень трапляється в 55-60 % випадків, а серед диспансерних контингентів — у 40-45 %. Частіше виявляють у дорослих, ніж у дітей і підлітків. Відносно велика частота вогнищевого туберкульозу серед всіх контингентів диспансеру є ознакою задовільного стану протитуберкульозних заходів, що проводились на території області (району). Зниження частки хворих на вогнищевий туберкульоз серед вперше захворілих свідчить про послаблення протитуберкульозних профілактичних заходів.

Патогенез і патологічна анатомія. Вогнищевий туберкульоз є вторинним проявом туберкульозу, який виникає внаслідок реактивації інфекції в посттуберкульоз- них залишкових змінах після вилікуваного первинного або вторинного туберкульозу (ендогенна реактивація) або внаслідок аерогенної суперінфекції (екзогенна суперінфекція). Екзогенна суперінфекція виявляється переважно у контактних, що проживали в умовах тривалого і масивного інфікування у вогнищі туберкульозної інфекції І групи (рис. 65). В повсякденному житті без стикання з бактеріовиділювачем вогнищевий туберкульоз виникає внаслідок реактивації в залишкових змінах. Причиною реактивації є фактори, що призвели до пригнічення імунної реактивності організму: психічні і фізичні травми, перевтомлення, голодування, гострі і хронічні захворювання, пневмоконіоз, цукровий діабет, алкоголізм, наркоманія, застосування імунодепресантів. Екзогенна суперінфекція належить до факторів, що знижують опірність організму і сприяють реактивації старих туберкульозних вогнищ. Вогнищевий туберкульоз обмежується часточкою легені в кортикальних відділах 1-го і 2-го сегмента. Свіжі вогнища — це фокуси специфічного запалення ексудативного, іноді продуктивного типу. Легенева тканина навколо, цих фокусів помірно інфільтрована лімфоцитами і полінуклеарами. Такі вогнища називають м'яко-вогнищевим туберкульозом (рис. 66). Вогнище може розсмоктатись, або, у міру зменшення запальної реакції, розвивається грубоволокниста сполучна тканина, відкладається вапно, формується фіброзно-вогнищевий туберкульоз. У випадках прогресування процесу, поряд із щільними, звапненими з'являються свіжі вогнища. Специфічна грануляційна тканина збільшується, відбувається злиття вогнищ і утворюються пневмонічні фокуси, що характерні для інфільтративного туберкульозу легень. Туберкульоз ні грануляції піддаються казеозному некрозу, поширю ються на стінку бронха, можуть виділятися в його про світ — утворюються каверни.

 

 

Етапи формування туберкульозу легені
Рис. 65. Етапи формування туберкульозу легені:
1 — горбик; 2, 4, 5 — вогнища; 3 — рубчик; б, 7 —інфільтрат; 8 туберкульома; 9 — каверна; 10 — цироз; 11 — фіброзно-кавернозний туберкульоз.

 

 

 

Гістотопограма. У верхній частці — численні туберкульозні вогнища.

Рис. 66. Гістотопограма. У верхній частці — численні туберкульозні вогнища.

 

Симптоматика. Вогнищевий туберкульоз легень малосимптомний.

Симптоми виявляють у 1/4 хворих, а у 3/4 захворювання безсимптомне.
Тому для виявлення вогнищевого туберкульозу особливе значення мають профілактичні флюорографічні огляди. Симптоми інтоксикації виявляються зниженням працездатності, слабістю, субфебрильною температурою, потінням, зниженням апетиту, схудненням. Симптоми з боку легень — сухий кашель, іноді з виділенням поодиноких плювків харкотиння. Може бути кровохаркання. Дані перкусії і аускультації не мають діагностичної цінності.

 

 

Рентгенограма. На верхівці — група вогнищ, перибронхіальна інфільтрація.

Рис. 67. Рентгенограма. На верхівці — група вогнищ, перибронхіальна інфільтрація.

 

Рентгенодіагностика. З метою найповнішої інтерпретації виявлених вогнищевих тіней під час флюорографічного обстеження проводиться оглядова рентгенограма, томограма, націлена рентгенограма і рентгенограма в задньонахиленому положенні (рис. 67). Рентгенологічна картина характеризується наявністю вогнищ округлої або поліциклічної форми, з нечіткими краями і малої інтенсивності — м'яково- гнищеві, або з чіткими контурами і великої інтенсивності — фіброзні вог-

 

нища (рис. 68). При тривалому перебізі процесу переважають фіброзні зміни навколо вогнищ за ходом бронхосудинного пучка і на апікальній плеврі (рис. 69). Найбільш інформативною є націлена рентгенограма. В розділі "Рентгендіагностика" наведена методика її виконання.

 

Націлена рентгенограма. В I, II міжребер'ї — вогнища різної величини та інтенсивності.

Рис. 68. Націлена рентгенограма. В I, II міжребер'ї — вогнища різної величини та інтенсивності.

 

 

Націлена рентгенограма. В І сегменті — солітарне вогнище неоднорідної консистенції з чіткими контурами.
Рис. 69. Націлена рентгенограма. В І сегменті — солітарне вогнище неоднорідної консистенції з чіткими контурами.

 

Лабораторна діагностика. При вогнищевому туберкульозі легень виділення МБТ скупе, тому для виявлення МБТ необхідне багаторазове дослідження харкотиння або промивних вод бронхів (до 7-10 разів), застосовуючи методи бактеріоскопії, флотації і посів на штучне середовище.

Гемограма, як правило, не змінена. Але іноді виявляються зміни в лейкоцитарній формулі (збільшення паличкоядерних нейтрофілів, лімфопенія, моноцитоз) при незмінному загальному числі лейкоцитів і помірно прискорена ШОЕ — до 15-20 мм/год.
Туберкулінодіагностика має діагностичне значення при підшкірному введенні туберкуліну (проба Коха).
Діагностика вогнищевого туберкульозу ґрунтується на даних рентгенологічного обстеження, знаходженні МБТ в харкотинні, позитивної динаміки рентгенологічних змін під впливом хіміотерапії. Але у більшості хворих у зв'язку з безсимптомним перебігом, коли виявляються рентгенологічні зміни в легенях подібні на активний процес, необхідно проводити визначення активності процесу.
Активний туберкульоз — це така форма туберкульозу легень, яка потребує специфічного лікування.

Методика визначення активності туберкульозних вогнищ: використовується підшкірне введення туберкуліну. Кількість туберкулінових одиниць визначається індивідуально і залежить від реакції організму на внутріш- ньошкірне введення 2 ТО туберкуліну. Особам з від'ємною або помірковано вираженою реакцією, що не відрізняється від реакції у здорових, вводять 50-100 ТО; особам з гіперергічною або вираженою реакцією вводять 20-40 ТО.
Перед підшкірним введенням туберкуліну проводиться оглядова рентгенограма, загальний аналіз крові, біохімічне дослідження білків та білкових фракцій сироватки крові. Кожні 4 години вимірюється температура тіла. Через 48 годин повторюють рентгенологічне і лабораторне дослідження і на підставі порівняння отриманих даних з даними, одержаними перед введенням туберкуліну, визначають реакцію організму. Для активного туберкульозу характерні наступні критерії:
Місцева реакція — позитивна при наявності інфільтрату на місці введення туберкуліну діаметром більше 20 мм. Загальна реакція — поява або посилення симптомів інтоксикації, слабість, недомагання, головний біль, підвищення на 1 і більше градусів температури тіла, зміни в лейкоцитарній формулі — збільшення кількості лейкоцитів, зсув нейтрофілів вліво, наростання лімфопенії і моноцитозу, прискорена ШОЕ. В протеїнограмі відмічається збільшення грубодисперсних альбумінів β і у глобулінових фракцій і зменшення α1 і α2 альбумінів. Вогнищева реакція — поява свіжих малоінтенсивних дрібних вогнищ або перифокальна реакція навколо старих вогнищ.
У частини хворих з'являються вологі хрипи над ділянками ураження.
Позитивні місцеві, загальні і вогнищеві реакції підтверджують туберкульозну природу захворювання і свідчать, що процес активний та потребує специфічного лікування.

Лікування. При м'яковогнищевих формах туберкульозу з підтвердженою активністю процесу призначають З препарати: ізоніазид, стрептоміцин, рифампіцин протягом 2-3 місяців. В наступні 4-6 місяців стрептоміцин замінюють етамбутолом. При фіброзно-вогнищевих формах призначають ізоніазид, рифампіцин, етамбутол (або піразинамід), протягом 6-9 місяців. Перші 3 місяці одержують щоденно, в наступні дні — через день.
Хворим з невизначеною активністю процесу призначають ізоніазид та етамбутол на 2-3 місяці і при позитивній динаміці рентгенологічних змін вважають процес активним і змінюють курс лікування аналогічно, як хворим з м'яковогнищевим туберкульозом.
При диференціальній діагностиці туберкульозу та дрібновогнищевої пневмонії призначають пеніцилін (тетрациклін, гентаміцин) в поєднанні із сульфаніламідними препаратами. Контрольне обстеження проводиться через 15-20 днів.

Зміст

Читайте так же:

  • 7.2. Дисемінований туберкульоз легень Зміст Дисемінований туберкульоз легень відноситься до синдрому легеневої дисемінації, який характеризується зростанням задишки і вогнищевого ураження легень. Синдром […]
  • 3_3_ Специфічна профілактика Зміст Специфічну профілактику туберкульозу проводять вакциною БЦЖ.   Рис. 18. Французи Альберт Кальмет, Каміл Герен у 1921 році дали медицині ефективний […]
  • 5.4. Туберкулінодіагностика Зміст Туберкулінодіагностика  — це специфічні дослідження, які здійснюються за допомогою туберкуліну з метою виявлення інфікованості (при масових […]
  • 4_ Прикладна анатомія та клінічна фізіологія легень Зміст Для нормальної життєдіяльності клітин необхідне постійне надходження кисню і виведення продуктів метаболізму, насамперед вуглекислоти. Ці процеси називаються […]
  • Протитуберкульозний імунітет Зміст Інфікування мікобактеріями туберкульозу не завжди призводить до захворювання. Природна стійкість (імунітет) — це генетично детермінована властивість […]
  • 4.3. Нерепіраторні функції легень Зміст   Рис. 31. Крепітація.   Дихання і функції легень ототожнювати не можна. Зіставлення структурних і функціональних особливостей легень створює […]
  • 3_ Профілактика туберкульозу Зміст Профілактика туберкульозу — це комплекс заходів, спрямованих на попередження інфікованості і виникнення захворювання. Ними передбачено ліквідацію […]