Зміст

Туберкульоз у дорослих є переважно вторинним, тобто виникає на тлі протитуберкульозного імунітету. Формування протитуберкульозного імунітету є закономірним процесом. В його основі лежать природна резистентність і формування на її основі, після вторгнення в організм МБТ, специфічних імунологічних змін, що в сукупності визначають набутий протитуберкульозний імунітет. Якщо під впливом ендогенних або екзогенних шкідливих чинників він виснажується, організм втрачає специфічну опірність до МБТ. В цих умовах може відбутися реактивація неактивних залишкових змін після первинного туберкульозу (ендогенний механізм), або туберкульоз може розвинутись після повторного масивного зараження мікобактеріями туберкульозу — це екзогенниий механізм виникнення захворювання.
Виникнення вторинного туберкульозу обумовлене рядом послідовних патогенетичних механізмів, серед, яких виділяють вторинну бактеріемію, гіперсенсибілізацію, утворення зони зниженої опірності (locus minoris resestentia), у якій формується фокус специфічного запалення. На відміну від первинного, що має схильність до самовилікування, при вторинному туберкульозі прогноз
визначається своєчасно призначеним і повноцінно проведеним лікуванням. Застосування протитуберкульозних препаратів забепечує вилікування у 95-98 % хворих. Якщо хворі специфічного лікування не отримували, або не дотримувались принципу лікування туберкульозу легень, смертність настає протягом 2-2,5 років. Початок вторинного туберкульозу, як правило, поступовий. Це обумовлено тим, що в цей період структурні зміни в легенях поодинокі, вогнища невеликих розмірів — 0,5-0,8 мм. Але нелікований процес прогресує. Після 3-4 тижнів з'являється кашель, харкотиння, слабість, знижується апетит, маса тіла. В легенях з'являються нові а також збільшуються в розмірах старі вогнища. З прогресуванням процесу казеозні маси зріджуються, переходять на стінку бронха, з'являються вогнища відсіву навколо основного вогнища, а також у віддалених ділянках легені. Некроз охоплює все більші ділянки, формується каверна. Процес займає сегмент, частку, навіть усю легеню. Прогресування туберкульозу стимулює розростання фіброзної тканини. Зменшуються респіраторні об’єми, легеня втрачає еластичність. Фіброзна трансформація обумовлює незворотність змін в легені. Якщо в цей період застосувати інтенсивну хіміотерапію, то можна досягти загоєння туберкульозу через втрату частки легеневої тканини внаслідок розростання фіброзної тканини в місцях деструкцій і вогнищево-інфільтративних змін. Якщо хворий не одержує лікування — процес прогресує, збільшуються в розмірах старі і з'являються нові каверни, наростає фіброзна трансформація, з'являються вогнища в віддалених ділянках. Під впливом цих процесів відбувається зменшення легеневої тканини, деформація грудної клітки, звуження міжреберних проміжків, зміщення органів середостіння в уражений бік. Хворих турбують кашель з виділенням слизово-гнійного харкотиння, задишка, слабість, зниження працездатності, апетиту, маси тіла. На ранніх стадіях захворювання пацієнти звертаються переважно до дільничних, сімейних та інших лікарів загального профілю.Через малу симптоматику захворювання вірогідність помилок дуже велика, тому кожному такому хворому необхідно провести рентгенологічне обстеження легень і дослідити харкотиння на наявність МБТ.

За сучасною класифікацією туберкульозу, до вторинних форм відноситься вогнищевий, інфільтративний туберкульоз легень, казеозна пневмонія, туберкульома, фіброзно-кавернозний і циротичний туберкульоз легень. А також дисемінований туберкульозний менінгоенцефаліт, туберкульозний плеврит.

Зміст

Читайте так же:

  • 4.2. Про легеневі шуми Зміст У більшості посібників з пульмонології легеневим шумам приділяють незаслужено мало уваги як феномену, що порівняно з рентгенологічними, […]
  • 7.1.4. Лімфогематогенні ускладнення первинного туберкульозу Зміст Генералізовані форми первинного туберкульозу є ускладненням туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів і первинного туберкульозного комплексу. Джерелом […]
  • 5.1. Клінічна діагностика туберкульозу органів дихання Зміст Про наявність туберкульозної інфекції в організмі свідчить позитивна туберкулінова проба. Цей стан називається завершеною  біологічною інкубацією — […]
  • 7.1.1. Туберкульозна інтоксикація Зміст Рання туберкульозна інтоксикація — це перша клінічна форма, яка виникає після зараження у раніше неінфі- кованому організмі. Туберкульозна інтоксикація […]
  • 5.3. Дослідження крові Зміст Дослідження крові хворих на туберкульоз легень кількість червоних і білих кров'яних тілець залежить від форми процесу, ступеня вираженості інтоксикації, […]
  • 7.3. Міліарний туберкульоз Зміст Міліарний туберкульоз характеризується масивним обсіюванням туберкульоз легень дрібними однотипними горбиками, розміщеними за ходом судин, перибронхіально і в […]
  • 5.4. Туберкулінодіагностика Зміст Туберкулінодіагностика  — це специфічні дослідження, які здійснюються за допомогою туберкуліну з метою виявлення інфікованості (при масових […]