Зміст

Первинний туберкульозний комплекс — це клінічна форма первинного туберкульозу, яка виникає при масивному інфікуванні і складається із специфічно уражених внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, лімфангіїту і вогнища специфічної пневмонії — легеневого афекту.

 

Схема розміщення уражень внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, лімфатичних судин і легеневої тканини

Рис. 53. Схема розміщення уражень внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, лімфатичних судин і легеневої тканини при первинному туберкульозі.

Патогенез і патологічна анатомія. Про взаємозалежність уражень в лімфатичних вузлах коренів легень існують різні міркування. Одні автори дотримуються думки, що мікобактерії туберкульозу в місцях проникнення залишають первинний афект, а далі по лімфатичних судинах проникають в лімфатичні вузли, де викликають специфічне запалення. Інші, а їх більшість, вважають, що інфекція, минаючи легеню, уражає лімфатичні вузли, а процес в легенях є вторинним. Первинне ураження лімфатичних вузлів при первинному туберкульозному комплексі є наслідком високої вірулентності інфекції (рис. 53). На гістотомограмах первинного туберкульозного комплексу в збільшених лімфатичних вузлах лімфоїдна тканина повністю перероджена, оточена грануляціями. В сусідніх лімфатичних вузлах є специфічні ураження, але переважає епітеліоїдно-клітинне утворення з гігантськими клітинами з невеликими острівцями казеозу. Легеневий афект первинного туберкульозного комплексу — це аци- нозне або нодозне вогнище казеозної пневмонії, оточене грануляціями або серозно-фібринозним запаленням.

 

 

Первинний туберкульозний комплекс. Гістотопограма легені.

Рис. 54. Первинний туберкульозний комплекс. Гістотопограма легені.

Легеневий афект переважно розміщується субплевра- льно. Над вогнищем специфічної пневмонії потовщена вісцеральна плевра внаслідок відкладання фібрину зростається з парієтальним листком. Між лімфатичними вузлами кореня і легеневим афектом утворюється специфічний лімфангоїт, іноді в поєднанні із специфічним бронхітом. Казеозний процес в лімфатичному вузлі більш виражений, ніж в легеневому афекті. Легеневий афект локалізується у правій легені вдвічі частіше ніж у лівій (рис. 54).
Зворотні процеси первинного туберкульозного комплексу проходять за такою схемою: спочатку розсмоктується перифокальне запалення в легеневій тканині. Навколо казеозного вогнища з'являється широкий вал з епітеліоїдних клітин у вигляді «частоколу», рівно і активно розростається сполучна тканина, яка циркулярно оточує вогнище, далі настає гіаліноз. У казеозне ядро відкладається вапно, вогнище зменшується в розмірах, настає скостеніння, формується вогнище Гона. Тривалість цього процесу 2-2,5 роки (рис. 55, 56, 57).

 

 

Рентгенограма. Первинний туберкульозний комплекс, пневмонічна стадія.

Рис. 55. Рентгенограма. Первинний туберкульозний комплекс, пневмонічна стадія.

 

 

Рентгенограма. Первинний туберкульозний комплекс, стадія розсмоктування.

Рис. 56. Рентгенограма. Первинний туберкульозний комплекс, стадія розсмоктування.

Первинний туберкульозний комплекс може перебігати з гострими симптомами і нагадувати тиф, пневмонію. Може бути підгострий початок. Але частіше первинний туберкульозний комплекс починається поступово при ма- ловиражених симптомах. Поряд із симптомами інтоксикації (субфебрильна температура, знижений апетит, підвищене потовиділення) у хворих з'являється кашель з виділенням харкотиння. Але у більшості дітей самопочуття задовільне, кашель слабовиражений або зовсім відсутній. Під час огляду можна виявити параспецифічні реакції (ке- ратокон'юнктивіт, вузлувата еритема), при пальпації — мікрополіаденія. Над ураженою ділянкою легені визначається укорочення перкуторного звуку, послаблене дихання, при наявних масивних ураженнях може бути бронхіальне дихання. Для деструкції характерні вологі звучні хрипи.

 

 

Рис. 57. Рентгенограма. Залишкові явища після первинного туберкульозного комплексу. В легенях справа — вогнища Гона, в корені — звапнений лімфатичний вузол.

 

Туберкулінодіагнос- тика є основним методом виявлення і діагностики первинного туберкульозу у дітей. Для первинного туберкульозу характерним є віраж туберкулінової реакції або гіперергічна реакція на пробу Манту з 2 ТО ППД-Л. Але це не свідчить про важкість і поширення туберкульозного процесу. При ускладненому перебізі первинного туберкульозу (гематогенна дисемінація, розпад, бронхіальна нориця, ексудативний плеврит) можуть бути від'ємні або слабопозитивні реакції на туберкулін. Крім того, від'ємні або слабопозитивні реакції хворих на первинний туберкульоз можуть бути при захворюванні різними інфекціями, (пневмоніями) при хронічних захворюваннях, коли застосовувались імунодепресанти.
Лабраторна діагностика. Зміни в гемограмі залежать від клінічного перебігу. В гострій фазі є збільшення кількості лейкоцитів до 12-15х109/л, ШОЕ до 20-25 мм/год. В гемограмі можуть бути — зсув нейтрофілів вліво (збільшення паличкоядерних нейтрофілів до 10 %), лімфопенія (зменшення лімфоцитів до 16-15 %), моноцитоз (збільшення моноцитів до 10 %). Мікобактерії в харкотинні при первинному туберкульозі виявляються переважно у випадках ускладненого перебігу (бронхіальні нориці, розпад легеневого афекту).
Клінічні симптоми, що виявляються при туберкульозній інтоксикації, необхідно диференціювати від подібних функціональних розладів, що зустрічаються при інших патологіях. Для туберкульозної інтоксикації характерне те, що вона виникає у дітей, які знаходились в контакті із хворими на відкриту форму туберкульозу. Її поява, як правило співпадає з віражем або гіперергічною туберкуліновою пробою Манту з 2 ТО. Водночас виявляють па- распецифічні реакції (токсико-алергічний керато- кон'юктивіт, вузлувата еритема, фліктени, мікрополіаденія). При клініко-рентгенологічному обстеженні змін в коренях або легеневій тканині не виявляють.
Необхідно проводити диференціальну діагностику інтоксикації туберкульозної природи від інтоксикацій при хронічних тонзилітах, хронічних гайморитах, гепатохолециститах, при глистній інвазії. Для тонзилогенної інтоксикації характерним є монотонне підвищення температур (удень і вечорами), збільшення підщелепних, іноді і шийних лімфатичних вузлів. Вони м'які, не спаяні між собою, тоді як при туберкульозному ураженні лімфатичні вузли тверді, з'єднані між собою та зі шкірою. При гаймориті хворі скаржаться на головний біль, катаральні явища, болючість при пальпації обличчя на стороні ураження. На рентгенограмі виявляють затемнення ураженої пазухи. При гепатохолециститах симптоми інтоксикації проявляються субфебрильною температурою, диспептичними проявами (печія, відригування, метеоризм тощо). Печінка збільшена в розмірах. При глистних інвазіях виявляють розлади з боку шлунково-кишкового тракту, алергічний стан, еозинофілію, тромбоцитопенію, крововиливи на шкірі. При рентгенологічному обстеженні змін в легенях немає, але можна виявити так звані "еозинофільні вогнища або інфільтрати", в калі — яйця аскарид.
При диференціальній діагностиці інтоксикацій туберкульозної і нетуберкульозної етіології слід особливу увагу приділяти анамнестичним даним, туберкулінодіагнос- тиці, результатам лабораторного і рентгенологічного обстежень.
Патологічні зміни в коренях легень при первинному туберкульозі є обов'язковим компонентом туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів і первинного туберкульозного комплексу. Ураження в ділянках коренів можна виявити при туберкульозному медіастинальному плевриті, ателектазах, напливних абсцесах. Крім того, є десятки неспецифічних захворювань, при яких ураження коренів легень можуть нагадувати специфічні процеси.
Диференціальну діагностику бронхоаденіту необхідно проводити з неспецифічними захворюваннями, при яких з'являється кашель, кон'юнктивіти, прикореневі інфільтрати. До таких захворювань відносять дитячі інфекції (кір, кашлюк), бронхіальну астму, хронічні інтерстиціальні пневмонії і бронхіти. У підлітків і дорослих діагноз туберкульозного бронхоаденіту встановлюється після виключення лімфогранульоматозу, саркоїдозу, новоутворів і прикореневих запальних процесів. Для туберкульозних бронхоаденітів властива наявність сімейного контакту з хворим на відкриту форму туберкульозу, віраж або гіперергічна туберкулінова проба, на рентгенограмі переважає ураження з однієї сторони, а також знаходження МБТ в харкотинні. У фтизіопульмонологічній клініці значне місце належить бронхоскопії і бронхографії. Ці методи дозволяють виявити прямі і побічні ознаки захворювань, забрати з підозрілих ділянок матеріал для цитологічного або бактеріологічного дослідження.
Первинний туберкульозний комплекс найчастіше необхідно диференціювати від неспецифічних лобарних і сегментарних пневмоній. Клініці неспецифічних пневмоній характерний гострий початок, виражений симптомом інтоксикації, більш значні зміни в гемограмі, ознаки дихальної недостатності, гіпоксія, від'ємні або слабопозитивні реакції на пробу Манту з 2 ТО. Рентгенологічно для пневмоній характерні нижньочасткові локалізації, ураження в багатьох сегментах обох легень. Динамічне спостереження є вирішальним фактором в діагностиці первинного туберкульозу. Торпідний перебіг, токсикоалергічне збільшення периферичних лімфатичних вузлів, поява пет- рифікатів, ураження плеври, кератокон'юнктивіт, поліартрит Понсе, помірні лейкоцитоз і ШОЕ, лімфопенія і моноцитоз при наявних змінах на рентгенограмі є діагностичними Критеріями первинного туберкульозу у дорослих.

Лікування дітей, хворих на первинний туберкульоз, проводиться в лікарні або санаторії. Дітям і підліткам, хворим на туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів і первинний туберкульозний комплекс, призначають ізоніазид 8-10 мг/кг, стрептоміцину сульфат 10 тис. од/кг, етамбутол 25 мг/кг без перерв протягом 3 — 4 місяців. В подальшому лікують ізоніазидом і етамбутолом протягом 1-1,5 року з перервами — через день або 2 рази на тиждень. Дітям з ранньою туберкульозною інтоксикацією проводять первинне лікування ізоніазидом 5-10 мг/кг і етамбутолом 25 мг/кг протягом 3-4 місяців. Хіміотерапію необхідно проводити на тлі гігієно-дієтичного режиму з симптоматичними засобами, вітамінотерапією, загально- зміцнюючими і імуномодулюючими препаратами. При наявних структурних змінах в коренях і легенях лікування повинно бути більш інтенсивним. Хіміопрепарати — ізоніазид, стрептоміцин, рифампіцин і піразинамід — призначають в оптимальних добових дозах на 4-6 місяців в стаціонарних умовах. При сприятливому перебізі процесу та вираженому зворотному розвитку хворих переводять в санаторій на 2-3 місяці. Кількість хіміопрепаратів зменшується до 3-2, після санаторного лікування продовжується в амбулаторних умовах ще 4-6 місяців. Хворі з ускладненим перебігом первинного туберкульозу (розпад, Нориця, ексудативний плеврит тощо), комплексне лікування одержують протягом 12-18 місяців.

Зміст

Читайте так же:

  • 5.3. Дослідження крові Зміст Дослідження крові хворих на туберкульоз легень кількість червоних і білих кров'яних тілець залежить від форми процесу, ступеня вираженості інтоксикації, […]
  • 3_ Профілактика туберкульозу Зміст Профілактика туберкульозу — це комплекс заходів, спрямованих на попередження інфікованості і виникнення захворювання. Ними передбачено ліквідацію […]
  • 4.3. Нерепіраторні функції легень Зміст   Рис. 31. Крепітація.   Дихання і функції легень ототожнювати не можна. Зіставлення структурних і функціональних особливостей легень створює […]
  • 3_3_ Специфічна профілактика Зміст Специфічну профілактику туберкульозу проводять вакциною БЦЖ.   Рис. 18. Французи Альберт Кальмет, Каміл Герен у 1921 році дали медицині ефективний […]
  • 4_1_ Біомеханіка дихання. Газообмін Зміст Рух повітря по бронхах зумовлений збільшенням і зменшенням об'єму грудної клітки. Розширення грудної клітки настає після підняття ребер і сплющення купола […]
  • 4_ Прикладна анатомія та клінічна фізіологія легень Зміст Для нормальної життєдіяльності клітин необхідне постійне надходження кисню і виведення продуктів метаболізму, насамперед вуглекислоти. Ці процеси називаються […]
  • Протитуберкульозний імунітет Зміст Інфікування мікобактеріями туберкульозу не завжди призводить до захворювання. Природна стійкість (імунітет) — це генетично детермінована властивість […]