Зміст

Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів характеризується посиленням синдрому туберкульозної інтоксикації в поєднанні з ураженням внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, спочатку у вигляді малих форм бронхоаденіту з невеликими симптомами інтоксикації і малими рентгенологічними проявами, далі — з вираженими симптомами інтоксикації і значними змінами в коренях легень.
Виникнення туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів у частини хворих може бути наслідком проникнення туберкульозної інфекції через слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, горла, ротової порожнини, а також лімфогранулярного кільця. Мікобактерії проникають відразу з підщелепних лімфатичних вузлів в лімфогенні шляхи шиї, надключичні та на верхівку плеври і далі по легеневих лімфатичних судинах у внутріш- ньогрудні лімфатичні вузли, де викликають специфічне запалення. Початкові стадії специфічного запалення внутрішньогрудних лімфатичних вузлів виявити значно важче, ніж ураження в легеневій тканині через особливості їх розташування. Тому потрібно не обмежувати рентгенологічне обстеження оглядовою рентгенограмою, а зробити бокову рентгенограму і томограму на рівні біфуркації трахеї.

Патологічна анатомія. У хворих на ранню туберкульозну інтоксикацію структурні зміни виявляють в мазках із лімфатичних вузлів. Це туберкульозні гранульоми, побудовані із епітеліоїдних і гігантських клітин, лімфоцитів і макрофагів з невеликим казеозом у центрі. У дітей, що довго хворіють, поряд з гранульомами виявляють залишкові післятуберкульозні зміни у вигляді рубчиків і скупчення лімфоцитів.При туберкульозі внутрішньогрудних лімфатичних вузлів їх розміри збільшуються до 0,5-1,5 см в діаметрі. Лімфоїдна тканина казеозно перероджена, оточена шаром грануляційної тканини. Казеоз може захопити грануляційний шар і стінку бронха, утворюється бронхіальна нориця і інфекція поширюється по бронхах. Переважно на рентгенограмах виявляють ураження однієї або двох груп внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, хоча гістологічно туберкульозні гранульоми є у всіх групах.

Виділяють 4 основні групи внутрішньогрудних лімфатичних вузлів (рис. 50):

 

Внутрішньогрудні лімфатичні вузли за Сукеннікови

Рис. 50. Внутрішньогрудні лімфатичні вузли за Сукенніковим: 1. Паратрахеальні. 2. Трахеобронхіальні. 3. Бронхопульмональні. 4. Біфуркаційні.

 

 1. Паратрахеальна.
 2. Трахеобронхіальна.
 3. Бронхопульмональна.
 4. Біфуркаційна.

Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів частіше спостерігають у дітей і підлітків. Але в останні роки у зв'язку із зміщенням первинного інфікування на старші вікові групи, це захворювання діагностується і у дорослих.
Виділяють три клініко-рентгенологічні форми бронхоаденіту: малу, інфільтративну і туморозну. Такий поділ віддзеркалює структурні зміни в уражених лімфатичних вузлах. При малій формі бронхоаденіту на оглядовій рентгенограмі уражень не видно, а збільшені лімфатичні вузли можна виявити на серединній томограмі або боковій рентгенограмі у вигляді поодиноких або множинних тіней у ділянках коренів розміром до 0,5-0,8 см з чіткими краями. Морфологічні зміни характеризуються гіперплазією лімфоїдного вузла лімфоцитами і епітеліоїдно-клітинною проліферацією з незначним казеозним переродженням.
Для інфільтративної форми бронхоаденіту характерним є збільшення лімфатичних вузлів (до 1,5 см) з перифокальною реакцією навколо (рис. 51). При туморозному бронхоаденіті виявляються великі лімфатичні вузли до 2-3 см з чіткими зовнішніми контурами. Це найважча форма бронхоаденіту, обумовлена тотальними казеозними переродженнями лімфатичних вузлів з незначною перифокальною реакцією (рис. 52). Діагностика бронхоаденітів ґрунтується на синдромі інтоксикації, віражі туберкулінової проби, змінах в коренях легень, виявлених за даними рентгенотомографічного обстеження.

 

Оглядова рентгенограма ОГК. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, інфільтративна форма.

Рис. 51. Оглядова рентгенограма ОГК. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, інфільтративна форма.

 

Оглядова рентгенограма ОГК. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, туморозна форма.

Рис. 52. Оглядова рентгенограма ОГК. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, туморозна форма.

 

Перебіг бронхоаденіту може бути звичайним і ускладненим. Початок захворювання у 1/3 випадків є гострим або підгострим, у 2/3 поступовим. При туморозних та інфільтративних формах температура тіла піднімається до 38-39  С і тривалий час (2-3 тижні) утримується субфебрильною. Інтоксикація виявляється порушенням поведінки хворого, підвищенням потовиділення, зниженням апетиту, кашлюкоподібним або бітональним кашлем, особливо у нічний час. У подальшому сухий кашель змінюється на вологий з виділенням харкотиння поодинокими плювками. При огляді можна виявити вузлувату еритему, мікрополіаденію, кератокон'юнктивіт, які свідчать про гіперергічні прояви алергії.
Вакцинація і ревакцинація БЦЖ, хіміопрофілактика в період віражу туберкулінових проб, хіміотерапія раннього періоду інтоксикації суттєво вплинули на перебіг цієї форми туберкульозу. Клінічні прояви слабо виражені або відсутні. Температура, кашель, зниження апетиту і потовиділення практично не спостерігаються. Параспецифічні реакції відсутні. Описано багато симптомів, що характерні для туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Вони можуть бути виявлені під час перкусії, аускультації. Перкуторно — укорочення перкуторного звуку над I, II, III грудними хребцями (перкусія проводиться по остистих відростках хребців) — симптом Карані. Притуплення в II міжребер'ї біля грудини — симптом Філатова. Притуплення в паравертебральних ділянках на рівні V-VI хребців свідчить про збільшення лімфатичних вузлів біфуркацій- ної, трахеобронхіальної і паратрахеальної груп — симптом Компа. Аускультативно — бронхофонія над VII шийним І грудним хребцями — симптом д'Есліна. Коли вимовляти пошепки «суша», «Саша», то чим нижче прослуховується бронхофонія, тим значніше збільшені лімфатичні вузли. До симптомів стискування відносять симптом Сміта — «шум дзиги» біля верхньої частини груднини. Всі ці симптоми мають місце при важких поширених формах бронхоаденіту. Коли у хворих на туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів переважають малі форми, вищенаведені симптоми мають відносну цінність. Найбільш надійними є рентгенологічні методи.
На рентгенограмі і томограмі на рівні біфуркації у хворих на туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів виявляють перифокальне запалення навколо лімфатичних вузлів, змінюється структура і розміри кореня. При інфільтративних формах бронхоаденіту корені розширені, змінюється їх форма, вони зливаються з тінню серця. При туморозних бронхоаденітах виявляють тіні значних розмірів (до 2 — 3 см) з чіткими зовнішніми краями. При ураженні паратрахеальних лімфатичних вузлів спостерігається розширення тіні середостіння, при збільшених біфукарційних вузлах збільшується біфукарцій- ний кут. Малі форми виявляються, в основному, під час томографії, їх розміри не більші 0,5 см.
У крові хворих на туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів відмічається помірний лейкоцитоз (до 9х109/л), зсув нейтрофілів вліво, лімфопенія (до 15 %), прискорена ШОЕ (до 20 мм/год.).
Диференціальну діагностику слід проводити із сарко- ідозом внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, лімфогранулематозом, метастазами злоякісних пухлин, лімфоцитомою.
Для саркоїдозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів характерним є двобічне збільшення лімфатичних вузлів з чіткими краями без вкраплень вапна. Туберкулінові проби від'ємні. Симптоми інтоксикації відсутні або мало- виражені.
При лімфогранульоматозі відмічається ураження не •тільки внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, але і периферійних. Відмічається інтоксикація, анемія, лейкоцитоз (10-15 х 109/л), лімфопенія, ШОЕ прискорена — більше ЗО мм/год. В пунктаті із груднини можна виявити клітини Штернберга.

Для центрального раку легень на рентгенограмах характерними є пухлиноподібні утвори з чіткими краями, гомогенні, без вкраплення вапна. В окремих випадках може наростати гіповентиляція з подальшим ателектазом частки або всієї легені. Вирішальним для встановлення діагнозу захворювань коренів легень є результати бронхоскопії і цитологічне дослідження біоптату. При центральному раку легень виявляється часткова або повна облітерація просвіту бронха, ригідність і згладження каріни. У біоптаті знаходять ракові клітини. Для туберкульозу характерними ознаками є гіперемія слизової, вогнища інфільтрації або виразки. При хронічному перебізі можна виявити рубці і стеноз. В біоптаті можна виявити МБТ.
Ускладнення при туберкульозі внутрішньогрудних лімфатичних вузлів може проявитись ателектазами сегмента, частки або всієї легені, кавернами з бронхіальною норицею, бронхогенним обсіюванням, лімфогенною дисемінацією з наступним утворенням на верхівці вогнищ Симона, гематогенною дисемінацією, міліарним туберкульозом, туберкульозним менінгітом.

Зміст

Читайте так же:

 • 4.2. Про легеневі шуми Зміст У більшості посібників з пульмонології легеневим шумам приділяють незаслужено мало уваги як феномену, що порівняно з рентгенологічними, […]
 • 7.2. Дисемінований туберкульоз легень Зміст Дисемінований туберкульоз легень відноситься до синдрому легеневої дисемінації, який характеризується зростанням задишки і вогнищевого ураження легень. Синдром […]
 • 5.1. Клінічна діагностика туберкульозу органів дихання Зміст Про наявність туберкульозної інфекції в організмі свідчить позитивна туберкулінова проба. Цей стан називається завершеною  біологічною інкубацією — […]
 • 7.1.1. Туберкульозна інтоксикація Зміст Рання туберкульозна інтоксикація — це перша клінічна форма, яка виникає після зараження у раніше неінфі- кованому організмі. Туберкульозна інтоксикація […]
 • 5.3. Дослідження крові Зміст Дослідження крові хворих на туберкульоз легень кількість червоних і білих кров'яних тілець залежить від форми процесу, ступеня вираженості інтоксикації, […]
 • 7.3. Міліарний туберкульоз Зміст Міліарний туберкульоз характеризується масивним обсіюванням туберкульоз легень дрібними однотипними горбиками, розміщеними за ходом судин, перибронхіально і в […]
 • 5.4. Туберкулінодіагностика Зміст Туберкулінодіагностика  — це специфічні дослідження, які здійснюються за допомогою туберкуліну з метою виявлення інфікованості (при масових […]