Зміст

Первинний туберкульоз виникає внаслідок первинного зараження організму мікобактеріями туберкульозу. Первинне зараження не завжди є причиною виникнення захворювання. Захворювання виникає, коли дитина знаходиться в умовах масивного інфікування мікобактеріями високої вірулентності і при зниженій реактивності організму.
Серед вперше виявлених хворих первинний туберкульоз діагностується у 0,8-1 % дітей і підлітків. Серед хворих на туберкульоз дітей, підлітків та дорослих особи з первинним туберкульозом складають 15-24 %. Найчастіше діагностується туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів (60 %), решта 40 % складають хворі на первинний туберкульозний комплекс (24-28 %) і ранню туберкульозну інтоксикацію та плеврити (10-12 %). Смертність при неускладненому перебізі первинного туберкульозу не спостерігається. Вона зустрічається у випадку ускладнення первинного туберкульозу гострим міліарним туберкульозом або менінгоенцефалітом.
Наукові дослідження останніх років дали підставу змінити уявлення про патогенез первинного туберкульозу. Сьогодні немає достатніх підстав стверджувати, що на місці проникнення МБТ в легенях утворюється первинний комплекс. Натомість доведено, що виникненню первинного комплексу передують ураження в лімфатичних вузлах. Лебедева З.А., Пузік В.I., Шмельов М.А. довели, що після зараження МБТ поширюються і розмножуються в тканинних рідинах та в лімфатичній системі. У цей період МБТ виявляють в лімфатичних вузлах, кістковому мозку, селезінці, печінці і в легенях. Первинна бактеріемія спричиняє сисибілізацію тканин організму. Виникає віраж туберкулінової проби. Перід раннього розсіювання інфекції, або довогнищевий період, характеризується порушеннями сну, апетиту, подразливістю, зниженням працездатності (відставання в навчанні), субфебрильною температурою тіла тощо. Ступінь порушення функцій організму не у всіх дітей одинаково виражений, оскільки зараження не завжди закінчується захворюванням. В умові тривалого тісного контакту дитини з бактеріовиділювачем фунціональні порушення більш виражені, можуть з'явитись параспецифічні реакції у вигляді гістолімфоцитарних інфільтратів під шкірою, ревматоїдних гранульом у печінці, нирках в легенях. Ці гістолімфоцитарні інфільтрати називаються параспеци- фічними тому, що будучи спричиненими туберкульозною інфекцією не мають в своїй будові специфічних для туберкульозних гранульом структурних елементів. Перебіг параспецифічних реакцій може бути сприятливим. Вони розсмоктуються, інфікування закінчується утворенням інфекційного імунітету, або прогресують, зливаються та утворюють вогнища первинного туберкульозу.
Віраж туберкулінових проб, незважаючи на відсутність, у більшості випадків, клінічних проявів, вимагає проведення хіміопрофілактики виникнення локальних форм туберкульозу. Виділяють наступні прояви первинного туберкульозу: туберкульозний віраж без клінічних проявів, рання і хронічна туберкульозні інтоксикації, туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів і лімфатичних вузлів брижі та первинний туберкульозний комплекс. При несприятливих умовах можуть зустрічатись м'яковогнищевий і гематогенно-дисемінований туберкульоз, а також позалегеневі форми первинного туберкульозу. В усіх проявах первинного туберкульозу маніфестуючою ознакою є ураження лімфатичних вузлів.

Зміст

Читайте так же:

  • 4.3. Нерепіраторні функції легень Зміст   Рис. 31. Крепітація.   Дихання і функції легень ототожнювати не можна. Зіставлення структурних і функціональних особливостей легень створює […]
  • 14.7. Туберкульоз і алкоголізм Зміст Серед вперше виявлених хворих на туберкульоз легень близько 30 % складають хронічні алкоголіки. Переважно це чоловіки віком від 25 до 40 років. Туберкульоз […]
  • 2.1. Епідеміологія туберкульозу Зміст У природі існує два основних джерела туберкульозної інфекції — хвора людина і хворі корови. Крім того, відомо понад 60 видів ссавців і близько 80 видів […]
  • 7.4.2. Інфільтративний туберкульоз легень Зміст Інфільтративний туберкульоз об'єднує різні за характером клініко-рентгенологічного перебігу процеси, які формуються навколо старих або свіжих вогнищ […]
  • 7.4.4. Туберкульома легень Зміст Туберкульома — це казеозний фокус, обмежений фіброзною капсулою діаметром більше 1 см з хронічним торпідним перебігом. Серед вперше виявлених хворих на […]
  • 13.2. Туберкульоз кісток і суглобів Зміст Ураження туберкульозом кісток і суглобів розвивається внаслідок поширення інфекції при первинному інфікуванні та пізньої генеразлізації туберкульозу при […]
  • 7.3. Міліарний туберкульоз Зміст Міліарний туберкульоз характеризується масивним обсіюванням туберкульоз легень дрібними однотипними горбиками, розміщеними за ходом судин, перибронхіально і в […]