Зміст

Структурні зміни при туберкульозі та їх симптоматика є наслідком взаємодії мікобактерій туберкульозу та організму хворого. Клініко-рентгенологічні прояви захворювання обумовлені патогенністю і масивністю зараження мікобактеріями туберкульозу та імунобіологічним станом організму.
З   метою вивчення різноманітних форм туберкульозу будувались різні групування та класифікації. На початку XX століття була поширена класифікація туберкульозу, запропонована Турбаном і Герхардом (1902 p.), в основу якої покладені принципи апікокаудального поширення туберкульозу. Вважалось, що спочатку уражаються верхівки (І стадія), потім середні відділи (II стадія) і нарешті вся легеня або обидві легені — III стадія. Дослідження патологоанатомічного прояву туберкульозу, його патогенез, аналіз клінічних, рентгенологічних та імунологічних досліджень призвели до перегляду принципу побудови класифікації. Сучасна класифікація туберкульозу побудована з урахуванням патогенезу, патологоанатомічного і клінічного проявів туберкульозу з характеристикою їх локалізації, фази процесу, наявності бактеріовиділення, ускладнень і супровідних захворювань. Діюча класифікація туберкульозу затверджена наказом міністра МОЗ України № 311 від 30.12.1999 року «Про затвердження інструкцій щодо надання фтизіопульмонологічної допомоги хворим".

Клінічна класифікація туберкульозу
Клінічні форми.
Шифри МСКХ X перегляд
А 18 Туберкульозна інтоксикація у дітей і підлітків (туберкульоз без видимої локалізації).
А15-16 ТУБЕРКУЛЬОЗ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
А15-16 Первинний туберкульозний комплекс
А15-16 Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
А15-16 Дисемінований туберкульоз
А15-16 Вогнищевий туберкульоз
А15-16 Інфільтративний туберкульоз
А15-16 Казеозна пневмонія
А15-16 Туберкульома легень
А15-16 Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень
А15-16 Циротичний туберкульоз легень
А15-16 Туберкульоз плеври (в тому числі емпієма)
А15-16 Туберкульоз бронхів, трахеї, верхніх дихальних шляхів
А15-16 Туберкульоз органів дихання, комбінований з пиловими професійними захворюваннями легень (коніотуберкульоз).
А19            Міліарний туберкульоз

А18            ТУБЕРКУЛЬОЗ ІНШИХ ОРГАНІВ І СИСТЕМ
А17            Туберкульоз мозкових оболонок і центральної
нервової системи
А18                        Туберкульоз кишок, очеревини, брижових
лімфатичних вузлів
А18                        Туберкульоз кісток та суглобів
А18            Туберкульоз сечовидільних і статевих органів
А18            Туберкульоз шкіри і підшкірної клітковини
А18            Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів
А18            Туберкульоз ока
А18            Туберкульоз інших органів (не зазначених вище).

Б. Характеристика туберкульозного процесу

 1. Локалізація і поширеність: в легенях за номерами (назвами) сегментів, назвами часток легені, в інших органах і системах — за назвами локалізації місця ураження
 2. Фази:

а)   інфільтрація, розпад, обсіювання;
б)   розсмоктування, ущільнення, рубцювання, звапнєння.

 1. Метод підтвердження:

(МБТ +.) підтверджений бактеріологічно (шифр А15); (МБТ—) Не підтверджений бактеріологічно (шифр А16); (ГІСТ + ) підтверджений гістологічно (шифр А15); (ГІСТ—) не підтверджений гістологічно (шифр А16);

 1. Етапи туберкульозного процесу (з зазначенням дати його встановлення):
 2. Вперше діагностований туберкульоз — ВДТ;
 3. Загострення туберкульозу — ЗТ;
 4. Рецидив туберкульозу — РТ;
 5. Хронічний туберкульоз — XT.

В. Ускладнення.

 1. туберкульозу органів дихання: кровохаркання, легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс, легенева недостатність, хронічне легеневе серце, ателектаз, стеноз бронхів, амілоїдоз, емпієма плеври, нориці бронхіальні (торакальні);
 2. туберкульозу інших органів: ниркова недостатність, безпліддя тощо.

Г. Наслідки туберкульозу (В 90)
Залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу: Органів дихання: фіброзні, фіброзно-вогнищеві, бульо- зно-дистрофічні, кальцинати в легенях і в лімфатичних вузлах, плевропневмосклероз, цироз, стан після хірургічного втручання (з зазначенням виду та дати операції) тощо.

 

Інших органах: рубцьові зміни в різних органах та їх наслідки, звапнення, наслідки хірургічного втручання (з зазначенням виду та дати операції).
Якщо гістологічне дослідження не проводилось, то в розгорнутому діагнозі ГІСТ не записується.
Відповідно до клінічної класифікації формується діагноз, який включає такі етапи:

 1. Визначається форма туберкульозу, наприклад, інфільтративний
 2. Локалізація та поширення — 1, 2 сегменти правої легені.
 3. Визначається фаза — у фазі розпаду і обсіювання,
 4. Бактеріовиділення — МБТ +.
 5. Ускладнення — кровохаркання.

В остаточному вигляді діагноз матиме наступне оформлення: інфільтративний туберкульоз 1, 2 сегментів правої легені, фаза розпаду та обсіювання, МБТ ( + ), кровохаркання.
Діюча в Україні класифікація туберкульозу повністю відповідає класифікаціям туберкульозу в країнах СНД, успадкованих від колишнього Союзу, але суттєво відрізняється від міжнародної класифікації, яка значно простіша. Згідно з "Міжнародною статистикою класифікацій хвороб та інших проблем, пов'язаних із станом здоров'я" X перегляду і рекомендованою ВООЗ 01.01.1993 p., виділяють наступні форми туберкульозу:
А 15 — туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно або гістологічно;
А 16 — туберкульоз органів дихання, не підтверджений бактеріологічно або гістологічно;
А 17 — туберкульоз нервової системи;
А 18 — туберкульоз інших органів;
А 19 — міліарний туберкульоз;
В 90 — наслідки туберкульозу.
Цілком логічно, що в останні роки в Україні ведуться спроби спростити існуючу класифікацію і створити нову, максимально адаптовану до міжнародної. На наш погляд, в основу нової класифікації доцільно покласти патоморфологічні особливості уражень з урахуванням імунобіологіч- ного стану організму. Це дає підставу виділити два періоди в перебізі туберкульозу: первинний і вторинний. Для первинного туберкульозу характерний підвищений алергічний стан з різними проявами неспецифічних уражень і схильність до гіперергічних реакцій. У таких осіб не завжди вдається виявити структурні зміни в організмі. А якщо такі є, то вони мають виражену лімфотропність. Вік хворих переважно дитячий, але не виключаються підлітки та дорослі. Такі форми відносять до першої групи, що відповідає А 15-16 Міжнародної класифікації.
У другу групу віднесений дисемінований туберкульоз, який характеризується дифузними структурними змінами та вираженим імунодефіцитним станом. Джерелом інфекції є первинний або вторинний туберкульоз органів дихання або позалегеневі ураження. Подібні структурні та клініко- рентгенологічні особливості є проявом імунодефіциту, їх спостерігають у хворих на міліарний туберкульоз і на туберкульоз центральної нервової системи. Виділення в окрему групу дисемінованого туберкульозу з підгрупами міліарний і туберкульоз ЦНС націлює лікаря на необхідність інтенсивного лікування із застосуванням імуномодулюючих засобів.
Вторинний туберкульоз обумовлений загостренням старих вогнищ, вторинною бактеріемією, зниженою чутливістю до специфічних і неспецифічних подразників. З самого початку має хронічний перебіг. Специфічне запалення формується переважно за продуктивним типом навколо казеозно-некротичного фокуса. Тривала інтоксикація і гіпоксія спричиняють функціональні і структурні зміни у внутрішніх органах, переважно в легенях, що суттєво ушкоджує їхню імунологічну активність, спричиняє утворення locus minoris resistention і формування фокусів ураження.

Зміст

Читайте так же:

 • 5.5. Рентгенологічні методи дослідження легень Зміст Рентгенологічна картина нормальної грудної клітки в прямій проекції — це тіньові зображення органів, а також  тканин, стінки грудної клітки на екрані […]
 • 3_3_ Специфічна профілактика Зміст Специфічну профілактику туберкульозу проводять вакциною БЦЖ.   Рис. 18. Французи Альберт Кальмет, Каміл Герен у 1921 році дали медицині ефективний […]
 • 19.2. Діагностика ВІЛ-інфекції та СНІДу в дітей, хворих на туберкульоз Зміст ВІЛ-інфекція в дітей може мати різноманітні клінічні прояви. Нерідко вони не є специфічними для ВІЛ-інфекції. Це такі симптоми, як схуднення, гарячка й кашель, […]
 • 19.7. Соціально-психологічні аспекти Зміст Особистість хворого на туберкульоз. Велика частина хворих на туберкульоз — це люди з невлаштованим життям. Причини цього — несприятливі […]
 • 18.3. Етіологія віл-інфекції та СНІДу Зміст Збудники СНІДу — лентивіруси ВІЛ-1 і ВІЛ-2. їх відносять до підродини Lentivirinae родини ретровірусів. Для людини патогенні ще два ретровіруси — […]
 • 18.10. Лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу Зміст Схеми лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД наведені в методичних рекомендаціях, затверджених наказом МОЗ України від 15.04.2003 р. за № 173 «Про […]
 • 7.3. Міліарний туберкульоз Зміст Міліарний туберкульоз характеризується масивним обсіюванням туберкульоз легень дрібними однотипними горбиками, розміщеними за ходом судин, перибронхіально і в […]