Туберкулінодіагностика | Остановим туберкулез!!!

Категория | Базовий матеріал

5.4. Туберкулінодіагностика

Зміст

Туберкулінодіагностика  — це специфічні дослідження, які здійснюються за допомогою туберкуліну з метою виявлення інфікованості (при масових організованих обстеженнях) дітей і підлітків, а також з метою діагностики, диференціальної діагностики і визначення активності туберкульозу.
Туберкулін — продукт життєдіяльності мікобактерій туберкульозу людського і бичачого типів, вирощених протягом 6-8 тижнів на м'ясопептонному бульйоні з додатком 4 % розчину гліцерину. Середовище з МБТ стерилізують в автоклаві, фільтрують крізь бактеріальні фільтри, згущують шляхом випаровування при температурі 90°С до 1/10 початкового об'єму. Коричнева густувата рідина, що утворилася, вперше в 1890 році отримана Р. Кохом і має назву "старий туберкулін Коха" (Alt Tuberculin Koch).В наш час туберкулін виготовляється на синтетичному середовищі і випускається в ампулах у вигляді 100 % розчину.
В кінці тридцятих років одержано очищений від залишків поживного середовища сухий очищений туберкулін — очищений білковий дериват — purified Protein Derivative — PPD: ППД, виготовлений в Санкт-Петербурзі М. Лінніко- вою і названий ППД-Л (1939), а також в США Seibert і Clenn і названий PPD-S( 1934). Очищений туберкулін дозується в туберкулінових одиницях (ТО). Одна туберкулінова одиниця — це найменша кількість сухого туберкуліну, яка викликає після внутрішньошкірного введення в ділянці внутрішньої поверхні середньої третини передпліччя позитивну реакцію у 80 % завідомо інфікованих осіб. 1 ТО містить 0,00006 мг ППД-Л і 0,00002 PPD-S. Органи охорони здоров'я отримують два види туберкуліну: сухий очищений туберкулін і очищений туберкулін в стандартних розведеннях.
Сухий очищений туберкулін випускають у вигляді сухого порошку, запаяного в ампулах з додатком 1,0 мл розчинника — карболізованого фізичного розчину. Після розведення сухого туберкуліну отримують 1 мл роз- чинного очищеного туберкуліну із 50000 ТО. Розведений очищений туберкулін використовують переважно для індивідуальної туберкулінодіагностики. Очищений стандартизований туберкулін — це розчинений в 0,85 % розчині кухонної солі з твіном 80 (стабілізатор) і фенолом (консервант). Препарат, готовий до застосування, випускається в ампулах по 3 мл. В 0,1 мл розчину міститься 2 ТО, 5 ТО або 10 ТО і т.д. Препарат, що містить в 0,1 мл 2 ТО, використовується для масової туберкулінодіагностики в школах і дитячих дошкільних закладах. Препарати, що вміщують в 0,1 мл 5 ТО, 10 ТО і більше, використовуються тільки в протитуберкульозних закладах з метою діагностики і диференціальної діагностики туберкульозу.
Туберкулінові проби є нашкіріні (проба Пірке, 1907 p.), внутрішньо шкірні (проба Манту, 1909 p.), підшкірні (проба Коха, 1890 p.).
Для проби Пірке використовують 100 % очищений туберкулін. На внутрішню поверхню шкіри передпліччя, після дезінфекції 70 % розчином спирту наносять одну краплю туберкуліну. Скарифікаційним пером через краплю туберкуліну вздовж передпліччя наносять надріз епідермісу так, щоб не виступала кров, фіксують 5 хвилин. Решту туберкуліну знімають ватним тампоном і через 48 годин визначають результат. Проба Пірке вважається від'ємною, коли на місці нанесеної насічки залишився тільки видовжений слід. Сумнівна — коли є гіперемія або папула діаметром 3 мм. Позитивна папула — 4-10 мм, гіперергічна папула — більше 10 мм, везикули, лімфангіїт. З метою уточнення характеру туберкулінової реакції пробу роблять з різними концентраціями туберкуліну: 100 %, 25 %, 5 %, 1 %. Туберкулін наносять на шкіру краплями. Ланцетом для щеплення проти віспи роблять надріз епідермісу. Скарифікація епідермісу починається в краплі фізрозчину для контролю і через краплі з меншою концентрацією послідовно до 100 % краплі. Результати оцінюють через 48 годин. Розміри папули вимірюють прозорою лінійкою, перпендикулярно до осі передпліччя (рис. 41).

 

Нашкірна градуйована проба Пірке

Рис. 41. Нашкірна градуйована проба Пірке:
а) від'ємна; б) після вакцинації БЦЖ; в) інфекційна адекватно.

Пробу Манту виконують спеціально підготовлені середні медичні працівники, які мають спеціальний допуск. Пробу Манту з 2 ТО проводять спеціальними одноразовими туберкуліновими шприцами або безголковим пневматичним ін'єктором. Проба Манту проводиться дітям і підліткам, починаючи з 12-місячного віку. Ампули з туберкуліном протирають марлею, змоченою 70 % спиртом. В шприц набирають 0,2 мл туберкуліну, заповнюють розчином голку. Перед цим поверхню шкіри обробляють 70 % спиртом. Голку зрізом доверху вводять в середні шари шкіри, під епідерміс, паралельно її поверхні
і  вводять 0,1 мл туберкуліну. На поверхні тіла утворюється «цитринова шкірочка» (рис. 42).

 

Техніка проведення проби Манту

Рис. 42. Техніка проведення проби Манту
.

Реакцію на пробу Манту оцінюють через 72 години. Вона може бути від'ємна — на місці введення туберкуліну є лише слід після уколу. Сумнівна — наявний інфільтрат діаметром до

 1. мм або гіперемія, позитивна — інфільтрат діаметром 5-16 мм у дітей і підлітків і 5-20 мм у дорослих. Гіперергічна реакція — папула більше 16 мм у дітей і підлітків або більше 21 мм у дорослих, також коли є везикули, лімфангіїт або лімфаденіт незалежно від розмірів папули. Гіперемія будь-яких розмірів без папули — сумнівна реакція. Позитивна реакція на внутрішньошкірне введення туберкуліну (реакція Манту з 2 ТО) може бути у інфікованих МБТ або вакцинованих БЦЖ. Виникає алергічна реакція сповільненого типу (РСТ). У місці введення туберкулін взаємодіє з лімфоцитами, моноцитами і макрофагами, що несуть антитіла МБТ. Мононуклеари внаслідок реакції розпадаються, виділяють біологічно активні речовини (БАР), ферменти, що спричиняють різної інтенсивності запальну реакцію — від гіперемії до папули різних розмірів, везикул і навіть пустул. У інфікованих осіб крім місцевої реакції може виникнути загальна РСТ і проявитись субфебрильною температурою, артралгіями, змінами в гемограмі і білкових фракціях сироватки крові. Перифокальна реакція може утворитись навколо вогнищ специфічного запалення — вогнищева реакція.

Реакція на введення туберкуліну може бути слабкою (гіпоергічна), помірною (нормоергічна) і вираженою (гіперергічна) (рис. 43). Ступінь реакції на туберкулінову пробу залежить від масивності зараження МБТ, чутливості організму і його реактивності, а також від дози туберкуліну. Найбільш виражена реакція на туберкулінову пробу є у хворих активним туберкульозом легень, помірна реакція — у осіб, інфікованих МБТ і слабовиражена або сумнівна — після вакцинації і ревакцинації БЦЖ. У дітей, хворих на активні форми туберкульозу, реакція на туберкулінові проби більш виражена, ніж у дорослих, хворих на активний туберкульоз. Осіб з від'ємними туберкуліновими реакціями на пробу Манту з 2 ТО ППД-Л відносять до неінфікованих контингентів.

 

Внутріиіньошкірна проба Манту з 2 ТО. Реакція гіперергічна папула більше 16 мм.

Рис. 43. Внутріиіньошкірна проба Манту з 2 ТО. Реакція гіперергічна папула більше 16 мм.

 

 

Діти, підлітки і дорослі, у яких в умовах динамічного щорічного спостереження вперше встановлена позитивна реакція на пробу Манту з 2 ТО ППД-Л, відносяться до контингентів з віражем туберкулінової реакції. Поріг чутливості до туберкуліну — це найменша кількість ППД-Л, на яку організм дає позитивну реакцію при внутрішньо- шкірному введенні.

 

Масова туберкулінодіагностика. Мета:

 1. вивчення інфікованості серед дітей і підлітків;
 2. виявлення віражу туберкулінових реакцій;
 3. виявлення осіб з гіперергічними туберкуліновими реакціями;
 4. визначення контингентів з від'ємними туберкуліновими реакціями для ревакцинації БЦЖ.

Методика: Постановка проби Манту з 2 ТО ППД-Л дітям і підліткам один раз на рік, починаючи з 12 місячного віку.
Протипоказання: Шкірні захворювання, гострі і хронічні інфекційні захворювання в період загострення і ремісії, але не раніше 2-х місяців після зникнення клінічних ознак, алергічні стани, ревматизм, бронхіальна астма, епілепсія, термін менше 1 місяця після інших щеплень і в колективах з карантином через дитячі інфекції.

Таблиця 4
Відмінності між інфекційною і післявакцинною алергіями

Інфекційна алергія

Післявакцинна алергія

Вперше позитивна реакція у нещеплених попереднього року
Стійке збереження реакції з папулою 12 мм і більше
Наростання папули на 6 мм і більше незалежно від попередніх розмірів
Посилення реакції менше як на 6 мм, але з утворенням папули 12 мм і більше
Гіперергічні реакції — 17 мм і більше

Від’ємна або сумнівна реакція
Папула 5 -11 мм
Рідко папула 12-16 мм при післявакцинному рубчику не менше 6-9 мм
Максимальна реакція через 1- 1,5 року після щеплення, пізніше розміри папули зменшуються
Через 3 роки після вакцинації папула менше 5 мм

Проба Коха — підшкірне введення туберкуліну проводиться з метою диференціальної діагностики туберкульозу і для визначення активності туберкульозних змін.
Методика: Особам з нез'ясованим діагнозом, але інфікованим МБТ, або з вогнищевими змінами неясної активності визначається поріг чутливості за пробою Манту з 2 ТО ППД-Л. При сумнівній реакції, або коли є папула розміром до 10 мм, вводять 50-60 ТО, коли папула більше 10 мм, або гіперергічна реакція вводять 10-20 ТО. Туберкулін вводять під шкіру плеча або в ділянці нижнього кута лопатки.
Проба Коха оцінюється за характером місцевої, загальної і вогнищевої реакцій. Після 48-72 годин з'являється місцева реакція у вигляді інфільтрату діаметром 20-25 мм.

 

Загальна реакція — субфебрильна температура, зміни в гемограмі та імуноглобулінів сироватки крові. Вогнищева реакція — поява перифокальних змін навколо старих або поява свіжих вогнищ в легенях, при туберкульозі нирок — поява лейкоцитурії і МБТ в сечі, при туберкульозі очей — зростання гіперемії навколо вогнища.
Для визначення характеру загальної реакції до введення туберкуліну пацієнту роблять загальний аналіз крові, визначають загальний білок, білкові фракції і імуноглобулін. Ці аналізи повторюють через 48 годин після введення туберкуліну. Протягом двох діб вимірюють температуру тіла кожні

  • години. Для оцінки вогнищевої реакції до введення туберкуліну та через 48 годин роблять рентгенограму органів грудної клітки з дотриманням однакових технічних параметрів — положення хворого, жорсткість рентгенограми.

  Зміст

  

  Комментирии запрещены.

  Октябрь 2021
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  « Мар    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
  Все о туберкулезе