Зміст

 Профілактика туберкульозу

Профілактика туберкульозу — це комплекс заходів, спрямованих на попередження інфікованості і виникнення захворювання. Ними передбачено ліквідацію джерела, шляхів поширення та збільшення опірності організму до інфекції. Профілактика туберкульозу є пріоритетною в системі державної охорони здоров'я і проводиться в таких напрямках:

  1. Заходи серед усього населення України з метою створення надійного прошарку людей, опірних до туберкульозу. Це досягається шляхом зростання соціально- економічного та санітарно-гігієнічного рівня життя, підвищенням санітарні грамотності населення і щеплення вакциною БЦЖ.
  2. Визначення груп ризику і їх диспансеризація з метою попередження інфікування та захворювання. Оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, дезінфекція, ізоляція бактеріовиділювачів і лікування всіх хворих на активний туберкульоз.
  3. Ефективний ветеринарний нагляд за станом захворюваності на туберкульоз свійських тварин в громадському і індивідуальному сільськогосподарському секторі.

Профілактика туберкульозу включає

санітарну

соціальну

специфічну профілактику.

хіміопрофілактику

Зміст

Читайте так же: