Зміст

Основою соціальної профілактики є рівень матеріально-побутових  умов життя всього населення. В суспільстві, де вирішені всі або майже всі соціальні аспекти добротного життя, не складно забезпечити кожному хворому на відкриту форму туберкульозу необхідні побутові умови відповідно до санітарних вимог.
Здоров'я нації формується в суспільстві, де постійно покращуються умови життя і праці, проводиться оздоровлення довкілля, робочих місць і виробничих майданчиків. Зміцненню здоров'я населення сприяє розвиток фізкультури і спорту, раціональне харчування, розумне поєднання праці з відпочинком, розвинута мережа оздоровчих баз, будинків відпочинку, санаторіїв, прищеплення людині високих морально-етичних якостей, високої культури, свідомого ставлення до свого здоров'я, відмова від куріння, алкоголю, наркотиків та інших шкідливих звичок.
Соціально благополучне суспільство забезпечує, відповідно до санітарних норм, матеріально-побутові умови кожному хворому на туберкульоз. Все необхідне лікування, до видужання, проводять в спеціалізованих медичних закладах на кошти держави. На цей період, до 10 місяців, хворий отримує листок непрацездатності, за ним зберігається місце роботи. При потребі МСЕК може продовжити термін видачі листка непрацездатності ще на два місяці — в цілому до 1 року. Кожний хворий на відкриту форму туберкульозу (МБТ +) має право на забезпечення ізольованою квартирою (кімнатою) за кошти місцевих органів влади.
Оздоровчу роботу у вогнищах інфекції організовують дільничний фтизіатр з епідеміологом і патронажною медсестрою в перші 3 дні після виявлення хворого. Дані, що характеризують вогнище туберкульозної інфекції, заносять в «карту патронажної медсестри», складають план оздоровлення вогнища. Фтизіатр і епідеміолог відвідують вогнища 1 групи 1 раз в 3 місяці, 2 групи — 1 раз в б місяців і 3 групи — 1 раз на рік. Патронажна медсестра відвідує вогнища 1 раз в 3 місяці.

Зміст

Читайте так же:

  • 4.3. Нерепіраторні функції легень Зміст   Рис. 31. Крепітація.   Дихання і функції легень ототожнювати не можна. Зіставлення структурних і функціональних особливостей легень створює […]
  • 5.3. Дослідження крові Зміст Дослідження крові хворих на туберкульоз легень кількість червоних і білих кров'яних тілець залежить від форми процесу, ступеня вираженості інтоксикації, […]
  • 5.4. Туберкулінодіагностика Зміст Туберкулінодіагностика  — це специфічні дослідження, які здійснюються за допомогою туберкуліну з метою виявлення інфікованості (при масових […]
  • 5.2. Лабораторні методи дослідження харкотиння Зміст Харкотиння здорова людина не виділяє. Воно з'являється внаслідок ураження слизової оболонки трахеї і бронхіального дерева і є сумішшю секрету залоз слизової, […]
  • 16.3. Патогенетична терапія Зміст Патогенетична терапія спрямована на корекцію порушень в організмі, які виникають у зв'язку із специфічними запальними процесами. Застосовують засоби для […]
  • 5.5. Рентгенологічні методи дослідження легень Зміст Рентгенологічна картина нормальної грудної клітки в прямій проекції — це тіньові зображення органів, а також  тканин, стінки грудної клітки на екрані […]
  • 5.1. Клінічна діагностика туберкульозу органів дихання Зміст Про наявність туберкульозної інфекції в організмі свідчить позитивна туберкулінова проба. Цей стан називається завершеною  біологічною інкубацією — […]