Зміст

Реєстрація випадків туберкульозу. Кожного виявленого хворого на туберкульоз слід зареєструвати в Журналі реєстрації хворих на туберкульоз (ТБ 03).
Для реєстрації хворих на туберкульоз без постійного місця проживання необхідно виділити окремий Журнал реєстрації. На цих хворих також заповнюють медичну картку.
Журнал заповнює дільничний фтизіатр. Контроль за веденням цього журналу покладається на завідувача диспансерного відділення.
На кожний випадок уперше в житті встановленого туберкульозу або його рецидиву у територіальний туберкульозний кабінет чи протитуберкульозний диспансер подається «Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву» (форма 089/о).
Окрім того, на кожного хворого, що виділяє мікобактерії туберкульозу, у санітарно-епідеміологічну станцію подається «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичну реакцію на щеплення» (форма 058/о).
Реєстрація випадків ВІЛ-інфекції та СНІДу. Клінічний діагноз BIJI-інфекції та СНІДу встановлюють амбулаторно або в стаціонарі на підставі виявлення антитіл до ВІЛ під час лабораторного дослідження (наприклад, ІФА та ін.) чи виявлення антигенів ВІЛ, чи позитивних результатів вірусологічного дослідження на наявність ВІЛ з урахуванням відповідних епідеміологічних та клінічних даних (із застосуванням кодів захворювання). Історія хвороби ВІЛ-інфікованого або хворого на СНІД кодується як особистим кодом, так і кодом захворювання.
Особистий код. Прізвище, ім’я та по батькові, інші дані, за якими можна ідентифікувати пацієнта, на диспансерній картці не вказують. Замість них використовують особистий код, що надається лікарем. Код лишається незмінним під час диспансерного спостереження та стаціонарного лікування даної особи.
Код захворювання. Шифр ВІЛ-інфекції та СНІДу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду є четвертою версією статистичного кодування захворювання, спричиненого ВІЛ.
Хвороба, зумовлена ВІЛ, має уніфіковані коди від В20 до В24.
В20 — хвороба, зумовлена ВІЛ, яка супроводжується інфекційними та паразитарними хворобами, у тому числі туберкульозом будь-якої локалізації.
Амбулаторний діагноз встановлює за місцем проживання пацієнта комісія в складі лікаря-інфекціоніста (дитячого лікаря-інфекціоніста), терапевта (педіатра), епідеміолога та заступника головного лікаря з поліклінічної робота або лікаря-інфекціоніста (дитячого лікаря-інфекціоніста) Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом.
У стаціонарі діагноз встановлює лікар-інфекціоніст (дитячий лі- кар-інфекціоніст) та завідувач відділення.
Відсутність антитіл до ВІЛ не менше ніж у 2 пробах крові, узятих з інтервалом 3 міс у дитини віком до 18 років, що народжена ВІЛ-інфікованою матір’ю, виключає діагноз BIJI-інфекції та СНІДу. Дитину знімають з диспансерного обліку.
У разі лабораторного підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції та СНІДу інформація про таку особу з лабораторії надходить у Центр з профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом. Її записують у Журнал реєстрації хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД.
Окрім того, бажано розробити спеціальну форму й подавати її на всіх ВІЛ-інфікованих осіб у санітарно-епідеміологічну станцію і Центри боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом, оскільки спеціально затвердженої статистично-облікової форми немає.

На основі цих даних готують узагальнені статистичні звіти.

Зміст

Читайте так же: