Зміст

Схеми лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД наведені в методичних рекомендаціях, затверджених наказом МОЗ України від 15.04.2003 р. за № 173 «Про вдосконалення лікування хворих на ВІЛ- інфекцію та СНІД».
Антиретровірусна терапія (APT) — це етіотропне специфічне лікування ВІЛ-інфекції, спрямоване на максимальне пригнічення реплікації ВІЛ в організмі, яке призводить до відновлення клітин імунної системи й поліпшення стану хворого і (або) якості його життя, а також до збільшення тривалості життя.
Таблиця 8. Показання до проведення APT у дорослих, хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД

Стадія BIЛ- інфекції

Кількість лімфоцитів або CD4 в 1 мл крові

Рівень РНК- ВІЛ-копій в 1 мл

APT

І (безсимптомне носійство)

Незалежно від їх кількості

Незалежно від їх рівня

Не проводять

I, II та III

CD4 350-200

Понад 55 000

Пропонують

I, II та III

CD4 менше ніж 200

Незалежно від їх рівня

Проводять

II, III

Лімфоцитів менше ніж 1200

Понад 55 000 Незалежно від їх рівня

Проводять

IV, СНІД

Незалежно від їх кількості

Понад 55 000

Проводять

Показанням до проведення APT є наявність одного з наведених у табл. 8 клінічних або лабораторних показників.
Якщо у хворого спостерігаються симптоми туберкульозу будь-якої локалізації або гострих опортуністичних інфекцій, то рекомендується спершу провести лікування туберкульозу за стандартними схемами (не менше ніж 2 міс) та гострої опортуністичної інфекції, а після цього перейти до APT ВІЛ-інфекції та СНІДу.
Якщо у хворого туберкульоз виник на тлі APT, то під час проведення інтенсивної фази протитуберкульозної терапії відміняють APT, яку продовжують у підтримувальній фазі.
APT складається з комбінації препаратів, яка забезпечує терапевтичний ефект і запобігає розвитку резистентних форм ВІЛ-інфекції. Розпочинають APT препаратами першої лінії. У разі її неефективності або поганої переносності хворими комбінацію антиретровірусних препаратів першої лінії заміняють на препарати другої лінії (табл. 9).
Призначають APT дітям, ураховують вікові особливості імунного стану дитини та клінічні прояви хвороби. ВООЗ (2002) рекомендує розрізняти три клінічні стадії ВІЛ-інфекції в дітей:

 1. стадія: асимптомна; генералізована лімфаденопатія;
 2. стадія: хронічна діарея невстановленої етіології; важкі персистуючі або рецидивні кандидози в постнеонатальний період; зменшення маси тіла чи недостатнє її збільшення; персистуюча гарячка; важкі повторні бактеріальні інфекції;

 

Схема

Препарати

Разова
доза

Кількість приймань за добу

Тактика ведення хворого

Препарати першої лінії

Схема з
NFV AZT+ ЗТС+ NFV

Зидовудин (AZT) +

AZT 300 мг

2

Призначають як стартову терапію пацієнтам усіх груп, особливо за наявності виражених уражень печінки, депресивних станів та психічних розладів, а також інших протипоказань до застосування іфавіренцу

Ламівудин (ЗТС) +

ЗТС 150 мг

2

Нельфінавір
(NFV)

NFV 1250 мг

2

 

Замість AZT + ЗТС можна використовувати комбінований препарат ком- бівір, який містить 300 мг зидовудину та 150 мг ла- мівудину

AZT/3TC 300/150 мг

2

 

Схема з EFV AZT+ ЗТС+ EFV

Зидовудин (AZT) +

AZT 300 мг

2

Призначають як стартову терапію пацієнтам усіх груп, окрім вагітних або жінок, які можуть завагітніти; пацієнтам з вираженими ураженнями печінки та психічними розладами. Перевага надається у випадку комбінованого лікування туберкульозу, при важкій хронічній діареї

 

Ламівудин (ЗТС) +

ЗТС 150 мг

2

 

Іфавіренц
(EFV)

EFV 600 мг

1 на
ніч

Схема

Препарати

Разова
доза

КІЛЬ
КІСТЬ
приймань за добу

Тактика ведення хворого

 

 

Замість AZT + ЗТС можна використовувати комбінований препарат комбівір, який містить 300 мг зидовудину та 150 мг ламіву- дину

AZT/ ЗТС 300/150 мг

2

 

 

Схема з NVP AZT+ ЗТС+ NVP

Зидовудин (AZT) +

AZT 300 мг

2

Рекомендується жінкам, які можуть завагітніти, та вагітним; пацієнтам з безсимптомним перебігом ВІЛ-ін- фекції

 

Ламівудин (ЗТС) +

ЗТС 150 мг

2

 

Невірапін
(NVP)

NVP 200 мг

2

 

Препарати другої лінії, які призначають за неефективності препаратів першої лінії

 

Схему з EFV AZT+ ЗТС+ EFV замінюють на схему d4T+ ddl+ NFV або LPV/r

Ставудин (d4T) +

d4T 40 мг або ЗО мг (при масі тіла до 60 кг)

2
2

Якщо немає можливості визначити, до якого препарату є резистентність, то замінюють усі компоненти схеми

 

Диданозин (ddl) +

ddl 200 мг або 250 мг(при масі тіла до 60 кг)

2
1

 

Нельфінавір (NFV) або

NFV 1250 мг

2

 

Лопінавір
(ритонавір)
(LPV/r)

LPV/r 400/100 мг

2

 

Схему з NFV AZT+ ЗТС+ NFV замінюють на d4T+ ddl+ EFV

Ставудин (d4T) +

d4T 40 мг або 30 мг(при масі тіла до 60 кг)

2

 

 

 

Схема

Препарати

Разова
доза

Кількість приймань за добу

Тактика ведення хворого

 

Диданозин (ddl) +

ddl 200 мг або 250 мг(при масі тіла до 60 кг)

2
1

 

 

Іфавіренц
(EFV)

EFV 600 мг

1 на ніч

 

Препарати другої лінії, які призначають у разі побічної дії одного з препаратів першої лінії

При протипоказаннях чи токсичній дії AZT Схему AZT+
ЗТС+ EFV замінюють на d4T+ ЗТС+ EFV

Ставудин (d4T) +

d4T 40 мг або 30 мг (при масі тіла до 60 кг)

2
2

Токсична дія AZT при анемії, нейтропенії. При анемії (вміст НЬ до 80 г/л) і нейтропенії замість AZT краще призначити d4T

Ламівудин (ЗТС) +

ЗТС 150 мг

2

Іфавіренц
(EFV)

EFV 600 мг

1 на ніч

Схему AZT + ЗТС + NFV замінюють на d4T+3TC+ NFV

Ставудин (d4T) +

d4T 40 мг або 30 мг(при масі тіла до 60 кг)

2
2

Ламівудин (ЗТС) +

ЗТС 150 мг

2

Нельфінавір
(NFV)

NFV 1250 мг

2

При протипоказаннях чи токсичній дії ЗТС Схему AZT+
ЗТС+ EFV замінюють на AZT+ ddl+ EFV

Зидовудин (AZT) +

AZT 300 мг

2

При непереносності ЗТС, загальних побічних ефектах замість ЗТС краще призначити ddl

Диданозин (ddl) +

ddl 200 мг або 250 мг(при масі тіла до 60 кг)

2
1

Іфавіренц
(EFV)

EFV 600 мг

1 на ніч

 

Схема

Препарати

Разова
доза

Кількість приймань за добу

Тактика ведення хворого

Схему AZT + ЗТС + NFV замінюють на AZT+ ddl+ NFV

Зидовудин (AZT) +

AZT 300 мг

2

 

Диданозин (ddl) +

ddl 200 мг або 250 мг(при масі тіла до 60 кг)

2
1

Нельфінавір
(NFV)

NFV 1250 мг

2

При протипоказаннях чи токсичній дії EFV Схему AZT + ЗТС+ EFV замінюють на AZT+ЗТС + NFV або LPV/r

Зидовудин (AZT) +

AZT 300 мг

2

При непереносності EFV чи появі загальних побічних ефектів, за наявності протипоказань до застосування EFV (чи токсичної дії цього препарату) необхідно призначити NFV або LPV/r

Ламівудин (ЗТС) +

ЗТС 150 мг

2

Нельфінавір
(NFV)

NFV 1250 мг

2

Лопінавір
(ритонавір)
(LPV/r)

LPV/r 400/100 мг

2

Схема для вагітних AZT + ЗТС + NFV або NVP

Зидовудин (AZT) +

AZT 300 мг

2

Рекомендується призначати, коли кількість СД4 становить менше ніж 350 і є можливість визначати рівень вірусного навантаження

Ламівудин (ЗТС) +

ЗТС 150 мг

2

Нельфінавір (NFV) або

NFV 1250 мг

2

Невірапін
(NVP)

NVP 200 мг

2

  • стадія: СНІД-індикаторні опортуністичні інфекції; значне зменшення маси тіла; прогресуюча енцефалопатія; злоякісні новоутворення; повторна септицемія чи менінгіти.

  APT показана:

  1. Дітям віком до 18 міс, у сироватці крові яких виявлено ВІЛ, з позитивним результатом вірусологічного тесту, у III стадії ВІЛ-ін- фекції.

  Дітям віком до 18 міс, у сироватці крові яких виявлено ВІЛ, за відсутності результатів вірусологічних тестів, у III стадії ВІЛ-інфекції та коли кількість лімфоцитів CD4 становить менше за 20 %.
  Схема

  Препарати

  Разова доза

  Кількість приймань за добу

  Тактика ведення хворого

  Препарати першої лінії

  Схема з NVP AZT + ЗТС + NVP

  Зидовудин (AZT) +

  180 мг/м2 поверхні тіла

  2

  Призначають дітям, яким не проводили профілактику вертикальної трансмісії ВІЛ з використанням NVP, якщо активність трансамі- наз не більше ніж у 5 разів вища за норму

  Ламівудин (ЗТС) +

  4 мг/кг або

  2

  Невірапін
  (NVP)

  120 мг/м2 14 днів, потім 200 мг/м2

  2
  2

  Схема з NFV AZT + ЗТС + NFV

  Зидовудин (AZT) +

  180 мг/м2

  2

  Призначають дітям, яким не проводили профілактику вертикальної трансмісії ВІЛ з використанням NVP

  Ламівудин (ЗТС) +

  4 мг/кг або

  2

  Нельфінавір
  (NFV)

  55—65 мг/кг

  2

  Препарати другої лінії, які призначають за неефективності препаратів першої лінії

  Схему з NVP AZT + ЗТС + NVP замінюють на d4T + ddl + NFV або LPV/r

  Ставудин (d4T) +

  1 мг/кг (при масі тіла до ЗО кг)
  15—30 мг/кг (при масі тіла понад ЗО кг)

  2
  2

  Якщо немає можливості визначити, до якого препарату є резистентність, то замінюють усі компоненти схеми

  Диданозин (ddl) +

  90—150 мг/м2 поверхні тіла

  2

  Нельфінавір (NFV) або

  55—65 мг/кг

  2

  Лопінавір/рито- навір (LPV/r)

  230 мг/м2 + 57,5 мг/м2

  2

  Схему з NFV AZT + ЗТС + NFV замінюють на d4T + ddl + NVP або EFV * або LPV/r

  Ставудин (d4T) +

  1 мг/кг (при масі тіла до ЗО кг)
  15—30 мг/кг (при масі тіла понад 30 кг)

  2
  2

  *— іфавіренц призначають дітям віком понад 3 роки

   

  Схема

  Препарати

  Разова доза

  Кількість приймань за добу

  Тактика ведення хворого

   

  Диданозин (ddl) +

  90—150 мг/м2 поверхні тіла

  2

   

   

  Невірапін (NVP) або

  120 мг/м2 14 днів, потім 200 мг/м2

  2
  2

   

  Іфавіренц
  (EFV)

  200—600 мг (залежно від маси тіла)

  1

   

  або Лопіна-
  вір/ритонавір
  (LPV/r)

  230 мг/м2 + 57,5 мг/м2

  2

  Препарати другої лінії, яку призначають при побічній дії одного з препаратів першої лінії

  При протипоказаннях чи токсичній дії ЗТС Схему AZT + ЗТС + NFV замінюють на AZT + ddl + NFV

  Зидовудин (AZT) +

  180 мг/м2

  2

  Призначають при порушенні функцій підшлункової залози або токсичній дії ЗТС

  Диданозин (ddl) +

  90-150 мг/м2 поверхні тіла

  2

  Невірапін
  (NVP)

  120 мг/м2 протягом 14 днів, потім 200 мг/м2

  2
  2

  Зидовудин (AZT) +

  180 мг/м2

  2

  Диданозин (ddl) +

  90—150 мг/м2 поверхні тіла

  2

  Нельфінавір
  (NFV)

  55—65 мг/кг

  2

  При протипоказаннях чи токсичній дії AZT Схему AZT + ЗТС + NVP замінюють на d4T + ЗТС+ NVP

  Ставудин (d4T) +

  1 мг/кг (при масі тіла до 30 кг) 15—
  30 мг/кг (при масі тіла понад 30 кг)

  2
  2

  При розвитку анемії, нейтропенії або проявах токсичності AZT

  Ламівудин (ЗТС) +

  4 мг/кг або

  2

  Невірапін
  (NVP)

  120 мг/м2 14 днів, потім 200 мг/м2

  2
  2

   

  Схема

  Препарати

  Разова доза

  Кількість приймань за добу

  Тактика ведення хворого

  Схему AZT + ЗТС + NFV замінюють на d4T + ЗТС + NFV

  Ставудин (d4T) +

  1 мг/кг (при масі тіла до 30 кг), 15- 30 мг/кг (при масі тіла понад 30 кг)

  2
  2

   

  Ламівудин (ЗТС) +

  4 мг/кг або

  2

  Нельфінавір
  (NFV)

  55—65 мг/кг

  2

  При протипоказаннях чи токсичній дії NVP Схему AZT + ЗТС + NVP замінюють на d4T + ЗТС + NFV або EFV

  Зидовудин (AZT) +

  180 мг/м2

  2

  При непереносності NVP чи за наявності протипоказань дітям віком до 3 років призначають NFV; дітям віком понад 3 роки призначають EFV

  Ламівудин (ЗТС) +

  4 мг/кг або

  2

  Нельфінавір (NFV) або

  55—65 мг/кг

  2

  Іфавіренц
  (EFV)

  200—600 мг (залежно від маси тіла)

  1

  1. Дітям віком понад 18 міс, у сироватці крові яких виявлено ВІЛ, у І чи II стадії ВІЛ-інфекції та коли кількість лімфоцитів CD4 становить менше ніж 15 % або в III стадії ВІЛ-інфекції незалежно від кількості лімфоцитів CD4.

  Комбіновану APT у дітей проводять препаратами у вигляді сиропів, суспензій, капсул та таблеток. Призначають комбінацію з трьох препаратів. Монотерапія неефективна і не рекомендована ВООЗ (табл. 10).

   

  Лікування ВІЛ-асоційованих захворювань. У ВІЛ-інфікованих можуть розвиватися й інші захворювання. Детальну інформацію з цього питання наведено у виданих ВООЗ посібниках «Клінічні аспекти ВІЛ-інфекції» («Clinical management of HIV infection») і «Лікування захворювань, що передаються статевим шляхом» («Management of sexually transmitted diseases»).

  Зміст

  Читайте так же:

  • 3_3_ Специфічна профілактика Зміст Специфічну профілактику туберкульозу проводять вакциною БЦЖ.   Рис. 18. Французи Альберт Кальмет, Каміл Герен у 1921 році дали медицині ефективний […]
  • 17.2. Класифікація диспансерних контингентів Зміст Всіх осіб, що знаходяться під наглядом протитуберкульозного диспансеру, поділяють на 8 груп, 1 група — хворі на активний туберкульоз органів дихання. […]
  • 18.3. Етіологія віл-інфекції та СНІДу Зміст Збудники СНІДу — лентивіруси ВІЛ-1 і ВІЛ-2. їх відносять до підродини Lentivirinae родини ретровірусів. Для людини патогенні ще два ретровіруси — […]
  • 5.5. Рентгенологічні методи дослідження легень Зміст Рентгенологічна картина нормальної грудної клітки в прямій проекції — це тіньові зображення органів, а також  тканин, стінки грудної клітки на екрані […]
  • 3_4_ Хіміопрофілактика Зміст Хіміопрофілактика — застосування протитуберкульозних препаратів групи ГІНК з метою попередження виникнення локальних форм туберкульозу. Вона проводиться […]
  • 8. Силікотуберкульоз Зміст Силікотуберкульоз — це одна з клінічних форм туберкульозу органів дихання, яка виникає внаслідок дії двох етіологічних факторів — МБТ і вдихання […]
  • 6_ Класифікація туберкульозу Зміст Структурні зміни при туберкульозі та їх симптоматика є наслідком взаємодії мікобактерій туберкульозу та організму хворого. Клініко-рентгенологічні прояви […]