Зміст

Всіх осіб, що знаходяться під наглядом протитуберкульозного диспансеру, поділяють на 8 груп, 1 група — хворі на активний туберкульоз органів дихання. Виділяють дві підгрупи: 1 А — хворі на активний туберкульоз, що вперше захворіли, із загостренням або рецидивом після проведеного ефективного лікування. 1Б— хворі з хронічним туберкульозом легень після неефективного лікування, через 1 рік після виявлення.
2   група — хворі на затихаючий туберкульоз органів дихання після ефективного лікування (хіміотерапія і хірургічне) через 1 рік перебування в 1А групі.
3   група — особи після вилікування туберкульозу органів дихання, при повному розсмоктуванні специфічного запалення або стабільних залишкових змін в легенях. Виділяють підгрупу А — з великими залишковими змінами і підгрупу Б — з малими залишковими змінами.
4  група (контактні) — здорові люди, що знаходяться в сімейному контакті з хворими на активний туберкульоз, ці особи проходять обстеження 2 рази на рік. Після вибуття хворого із вогнища туберкульозної інфекції (смерть, переїзд в іншу місцевість тощо), контактні обстежуються ще 2-3 роки.
5  група — хворі на позалегеневі форми туберкульозу (туберкульоз кісток і суглобів, сечостатевої системи, очей, нирок, периферичних лімфатичних вузлів тощо). Поділяють на три підгрупи:
5А — хворі з активними проявами процесу;
5Б — хворі з процесами без проявів активності (затихаючий);
5В — неактивний позалегеневий туберкульоз (контрольна).
6   група — діти і підлітки з віражем туберкулінових реакцій без симптомів інтоксикації і локальних уражень. Строк спостереження до 2-х років.
7  група — здорові особи, після успішного вилікування туберкульозу легень у яких сформувались великі залишкові зміни в легенях, коренях або плеврі, що створюють підвищений ризик рецидиву туберкульозу. Виділяють дві підгрупи: 7 А — особи, які раніше лікувались, були на диспансерному обліку у III і "0" групах; 7 Б — особи, у яких вогнища, фіброз, цироз, великі петрифікати виявлено після флюорографічних оглядів. Особи, що зараховані до 7 групи, спостерігаються довічно.
"0" нульова група — особи з туберкульозними змінами в легенях, які потребують визначення активності процесу. Тривалість перебування в "нульовій" групі не більше 6 місяців.
Активація туберкульозного процесу у хворих 2 групи диспансерного обліку вважається загостренням, 3 групи — раннім рецидивом, 7 групи — пізнім рецидивом.

Враховуючи, що успіх лікування великою мірою залежить від форми і фази специфічного запалення, диспансер організовує роботу із своєчасного виявлення туберкульозу в загальних поліклініках і лікарнях. З цією метою регулярно проводиться обстеження контингентів, що складають групу ризику.
Обласний протитуберкульозний диспансер є організаційно-методичним центром боротьби з туберкульозом в області. Для втілення ефективної стратегії боротьби з туберкульозом в сучасних умовах, диспансер координує діяльність державних служб, громадських організацій і установ охорони здоров'я. Забезпечує інформаційними матеріалами про новітні досягнення фтизіатричної науки, сприяє впровадженню їх в практику. Постійно сприяє росту рівня знань населення про туберкульоз. Веде облік хворих на туберкульоз, аналізує стан захворюваності, хворобливості і смертності у кожному районі.

Зміст

Читайте так же:

  • 18.7. Класифікація ВІЛ-інфекції та СНІДУ Зміст Найзручнішою для використання є класифікація ВООЗ, згідно з якою виділяють 5 стадій захворювання: стадія гострого захворювання; стадія безсимптомного […]
  • 3_3_ Специфічна профілактика Зміст Специфічну профілактику туберкульозу проводять вакциною БЦЖ.   Рис. 18. Французи Альберт Кальмет, Каміл Герен у 1921 році дали медицині ефективний […]
  • 18.10. Лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу Зміст Схеми лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД наведені в методичних рекомендаціях, затверджених наказом МОЗ України від 15.04.2003 р. за № 173 «Про […]
  • 3_4_ Хіміопрофілактика Зміст Хіміопрофілактика — застосування протитуберкульозних препаратів групи ГІНК з метою попередження виникнення локальних форм туберкульозу. Вона проводиться […]
  • 16.3. Патогенетична терапія Зміст Патогенетична терапія спрямована на корекцію порушень в організмі, які виникають у зв'язку із специфічними запальними процесами. Застосовують засоби для […]
  • 8. Силікотуберкульоз Зміст Силікотуберкульоз — це одна з клінічних форм туберкульозу органів дихання, яка виникає внаслідок дії двох етіологічних факторів — МБТ і вдихання […]
  • 18.5. Епідеміологія ВІЛ-інфекції та СНІДУ Зміст ВІЛ передається кількома шляхами: 1) статевим (при гомо- й гетеросексуальних контактах); 2) парентеральним (під час переливання крові та її компонентів, а […]