Зміст

Лікування хворого на туберкульоз повинно бути комплексним і включати протитуберкульозні препарати, патогенетичні і симптоматичні ліки, немедикаментозні засоби, спрямовані на прискорення репаративних процесів, нормалізацію порушених функцій організму і відновлення працездатності пацієнта.
Етіотропна терапія (застосування протитуберкульозних препаратів) є основним чинником комплексного лікування хворих на туберкульоз. Вона проводиться диференційовано і залежить від клінічної форми, переноси- мості препаратів та чутливості до них МБТ і складається із двох фаз: початкової або інтенсивної, та фази продовження або доліковування. Всі хворі на активний туберкульоз, які потребують атимікобактеріальної терапії розділені на чотири категорії.

1  категорія: вперше виявлені хворі на важкі форми туберкульозу легень в фазі розпаду із бактеріовиділенням, хворі на туберкульозний менінгіт, туберкульоз сечостатевих органів, туберкульоз хребта із неврологічними ускладненнями, туберкульозний перикардит, перитоніт і плеврит. Початкова (інтенсивна) фаза лікування для хворих першої категорії включає ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, стрептоміцин або етамбутол в оптимальних дозах, щоденно, протягом 2 місяців до припинення, бактеріовиділення і вираженої позитивної клініко-рентгенологічної динаміки. При відсутності вказаних показників, початкову фазу продовжують ще на місяць. Фаза доліковування проводиться ізоніазидом, рифампіцином в оптимальних добових дозах щоденно або тричі на тиждень протягом 4-5 місяців.
2  категорія: хворі з рецидивами туберкульозу, з реак- тивацією процесу і при неефективному лікуванні, коли зберігаються синдром інтоксикації й бактеріовиділення. Лікування проводять в режимі початкової (інтенсивної) фази — ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, етамбутол в оптимальних дозах протягом 3 місяців і стрептоміцин протягом 2 місяців. Якщо виявлена резистентність МБТ, то проводять відповідну корекцію хіміотерапії і на один місяць призначають лікування за схемою інтенсивної фази. При припиненні бактеріовиділення хіміотерапія проводиться за схемою: ізоніазид, рифампіцин, етамбутол три рази на тиждень протягом 2 місяців Якщо бактеріовиділення припинилось, продовжується лікування ізоніазидом, рифампіцином, три рази на тиждень протягом 5 місяців.
3  категорія: вперше виявлені хворі на обмежені форми туберкульозу легень без бактеріовиділення. До цієї групи відносять дітей, підлітків та дорослих, у яких діагностовані первинні форми туберкульозу, плеврити та малі форми, при яких відсутні МБТ. Початкова фаза лікування включає ізоніазид, рифампіцин, піразинамід щоденно протягом
2  місяців. Фазу продовження (доліковування) проводять ізоніазидом, рифампіцином протягом 2 місяців, а хворим
3 ураженням більше двох сегментів або неповною клінічною ремісією цю фазу продовжують ще на 4 місяці.
4  категорія: хворі на хронічні форми туберкульозу легень із низькою ефективністю хіміотерапії на попередніх етапах. У хворих часто виділяють резистентні МБТ. Тому таким хворим призначають поліхіміотерапію тими препаратами, до яких збереглась чутливість, але не менше 4-5 препаратів.' Середня тривалість лікування 18-24 місяці.
Наведені стандартизовані режими можуть бути індивідуально змінені залежно від особливостей патологічного процесу, стану макроорганізму і особливостей бактеріовиділення. Застосовують короткострокові режими, які включають: ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, стрептоміцин, етамбутол в оптимальних добових дозах протягом 4-5 місяців. Вони мають високу антимікробну активність: знищують МБТ, розміщені внурішньо- і позаклітинно в фазі активного росту, стерилізують вогнища казеозу від персистуючих МБТ, що знаходяться в стані повільного розмноження і пригніченого метаболізму. Серед вперше захворілих у 4 % осіб виявляють МБТ, резистентні до ізоніазиду. Таким хворим призначють піразинамід, рифампіцин, стрептоміцин і етамбутол протягом 6-12 місяців. Хворим з вперше діагностованим запущеним туберкульозом хіміотерапію проводять протягом 18-24 місяців. У випадках поєднання туберкульозу та СНІДу інтенсивну хіміотерапію проводять 6-9 місяців з наступним застосуванням 2-3 хіміопрепаратів ще 6-12 місяців.
Про ефективність хіміотерапії свідчить вилікування туберкульозу, яке оцінюється за наступними критеріями: припинення мікобактеріовиділення, закриття каверни, розсмоктування вогнищ та інфільтративних явищ, стійка детоксикація, нормалізація функцій організму, відновлення працездатності.

Зміст

Читайте так же: