Зміст

Туберкульоз трахеї і бронхів є вторинним ускладненням туберкульозу легень або внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Найчастіше туберкульоз бронхів і гортані зустрічається у хворих з деструкціями і кавернами в легенях. В доантибактеріальну еру туберкульоз горла як ускладнення туберкульозу легень займав друге місце після туберкульозу кишечника і зустрічався майже у 6 % хворих. В теперішній час туберкульоз горла зустрічається рідко і не перевищує 1-1,5 % випадків. Частіше зустрічається туберкульоз бронхів — у 13-16 % хворих на різні форми туберкульозу легень.
Патогенез. Туберкульоз бронха виникає внаслідок поширення інфекції із зони специфічного запалення, лімфатичних вузлів або легеневої каверни інтраканалікулярним шляхом до слизової бронха. Туберкульоз горла, глотки виникає в зв'язку з гематогенним поширенням МБТ, частіше при дисемінованому туберкульозі. У частини хворих охриплість голосу, біль в горлі під час ковзання, афонія є ознаками туберкульозу горла і першим проявом дисемінованого туберкульозу легень.
Патологічна анатомія. Туберкульоз бронха — це обмежений запальний процес переважно продуктивного типу. Запалення поширюється на всі шари стінки бронха, в центрі локалізується виразка з казеозним вмістом. Туберкульоз горла проявляється припухлістю, набряком слизової надгортанника, черпакуватих хрящів і голосових зв'язок. В окремих випадках інфільтрація вкрита білими нашаруваннями, під якими є виразка. У хворих, що тривалий час не отримували специфічного лікування відмічається зморщення слизової внаслідок рубцювання. При туберкульозі горла частіше уражаються справжні голосові складки (зв'язки), задня стінка гортані і несправжні складки, рідше черпакуваті хрящі і черпако-надгортанні зв'язки, надгортанник і підзв'язковий простір.

Клініка. Раннім проявом є зміна голосу — з'являється охриплисть, сухість, біль в горлі, затруднене ковтання. Під час огляду отоларингологом виявляються гіперемія, набряк, виразки, міліарні горбики, туберкульоми і зменшення рухомості гортані. Особливості клінічного Перебігу і дані огляду ураження горла свідчать, що процес має виражений продуктивний характер. Діагноз встановлюється на основі даних клініки, лабораторного
і  бактеріологічного обстеження. Основним методом діагностики ураження горла і бронхів є ларингологічні дослідження і бронхоскопія. Достовірними ознаками туберкульозу гортані і бронхів є характерні гістологічні зміни в слизових горла і бронхів, цитологічні і гістологічні специфічні зміни в патологічному матеріалі, а також знаходження МБТ.
Диференціальну діагностику туберкульозу гортані слід проводити з неспецифічним ларингітом, склеромою, гранульоматозом Вегенера, саркоїдозом, грибковим ураженням і раком гортані.
Для туберкульозу трахеї і бронхів характерна обмежена зона ураження, яка виникає внаслідок поширення МБТ із казеозно змінених лімфатичних вузлів трахео- бронхіального дерева або із туберкульозної каверни на стінку бронха. Основним елементом ураження є горбик, який локалізується під епітелієм з подальшою інкапсуляцією, трансформацією в інфільтрат і утворенням виразки. Іноді процес вражає сегментарні бронхи і набуває дифузного характеру.
При бронхоскопії виявляють горбики, інфільтрати неправильної форми на фоні гіперемійованої слизової в ділянках розгалуження часточкових і сегментарних бронхів. Виразки обмежені, поверхневі, з гладким дном і дещо підритими краями. Іноді виразки вкриті грануляційною тканиною. При ексудативному процесі інфільтрати яскраво-червоні, набряклі, пухкі, поширені, всіяні численними міліарними горбиками. Виразки більш глибокі, ніж при продуктивних процесах, покриті сірим нашаруванням або грануляціями, які кровоточать.

Лікування проводиться комплексно. Призначаються ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, етамбутол, стрептоміцин в поєднанні з внутрішньобронхіальним введенням

    • % розчину салютизону протягом 20-45 днів. Етіотропне лікування поєднується з ефективною патогенетичною терапією.

     

    Зміст

    Читайте так же: