В порівнянні з іншими захворюваннями органів грудної клітки хвороби середостіння зустрічаються рідко, однак їх диференційна діагностика є вельми складною із-за однотипності рентгенологічних ознак (розширення медіастинальної тіні) і в більшості випадків відсутності клінічних симптомів. Приблизно у 1/3 хворих медіастинальні утвори не супроводжуються клінічними проявами і, як правило, їх виявляють випадково при диспансерному обстеженні або рентгенологічному дослідженні, виконаному з інших причин.

 

Класифікація пухлин і кіст середостіння за З.В. Гольберт і Г.А. Лавниковою (1965), в модифікації Л.С. Розенштрауха (1987)
I. Непухлинні ураження:
1. Запальні захворювання (медіастиніт, лімфаденіт).
2. Емфізема середостіння.
3. Кети (в т.ч. і паразитарні).
4. Аневризми і дифузні розширення судин середостіння.
II. Пухлинні ураження:
1. Доброякісні.
2. Злоякісні.
А. Пухлини із тканин власне середостіння (невріноми, фіброми, ліпоми, лімфоми, тимоми та ін.);
Б. Із тканин, зміщених в середостіння:
— з щитовидної залози: пірнаюче воло, загруднинне воло, внугрішньогрудне воло;
— з паращитовидних залоз: рак, аденома;
—    тератоми, дермоїдні кісти, зміщені ліпоми (пшйномедіастинальні, абдоміномедіастинальні);
— метастатичне ураження середостіння;
— ураження органів середостіння (стравохід, трахея).

 

Комплекс рентгенологічних досліджень грудної порожнини при патології середостіння
1.         Оглядова рентгенографія і рентгеноскопія.
2. Рентгенографія променями підвищеної жорсткості.
3. Контрастне дослідження стравоходу.
4. Томографія повздовжня і поперечна.
5. Комп’ютерна томографія.
6. Пневмомедіастинографія (при відсутності КТ).
7. Штучний пневмоторакс.
8. Ангіокардіографія та ангіопульмонографія.
9. Функціональні проби.
При підозрі на медіастинальне утворення при встановленні діагнозу немає потреби проводити рентгенологічне дослідження за принципом від „простого” до „складного”. Необхідно зразу обрати найбільш інформативну методику.

 

Локалізація захворювань в середостінні

Переднє середостіння

Центральне
середостіння

Заднє середостіння

1.  Пухлини з тканин щитоподібної залози.
2.  Тімомегалія.
3.  Тератома і дермоїдні кісти.
4.  Целомічні кісти перикарда.
5.  Жирові пухлини.
6.  Аневризми висхідного відділу аорти.

1.  Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.
2.     Лімфогранулематоз.
3.  Лімфосаркома.
4.  Лімфолейкоз.
5.  Неспецифічні аденопатії.
6.  Саркоїдоз.
7.  Аневризма дуги аорти, коарктація.
8. Медіастинальний рак.

1.  Нейрогенні утворення.
2.  Натічний абсцес.
3.  Аневризма аорти.
4.  Пухлини стравоходу.
5.  Бронхогенні і ентерогенні кісти.

 

Рентгеносеміотичні ознаки внутрішньосередостінних локалізацій пухлин і кіст
Перша ознака Lenk (1929) — медіастинальне утворення зазвичай своєю широкою основою зливається з серединною тінню і ні в якій проекції від неї не відокремлюється.
Друга ознака Lenk — якщо утворення є медіастинальним, то його центр завжди знаходиться в проекції середостіння.
Якщо пухлина є середостінною, то в місці переходу медіастинальної плеври з тіні пухлини на органи середостіння, з’являється симптом „тупих кутів” — ознака Є.В. Зініхіної (1964).
На відміну від внутрішньолегеневого процесу медіастинальна пухлина, як правило, проекційно не обмежується однією часткою (ознака Є. Я. Подольської, 1952).
Окрім морфологічних ознак, існують і характерні функціональні:
1)    зміщення патологічної тіні по легеневому або медіастинальному типу. Якщо утворення на вдиху не зміщується зовсім, або зміщується досередини, то воно є медіастинальним. Якщо тінь є легеневою, особливо при локалізації в середніх та нижніх відділах, то вона на вдиху зміщується по легеневому типу, тобто донизу. При локалізації в верхніх відділах ця ознака є мало результативною;
2)    пульсація тіні;
3)    ковтальні проби — якщо утворення зміщується при ковтанні, розміщується в верхньому поверсі — то воно походить із щитовидної залози.

 

 

 

Перша ознака Lenk

Рис. 2.9.1. Перша ознака Lenk (пояснення в тексті).

 

Друга ознака Lenk
Рис. 2.9.2. Друга ознака Lenk (пояснення в тексті).

 

Ознака „тупих кутів” Є.В. Зініхіної
Рис. 2.9.3. Ознака „тупих кутів” Є.В. Зініхіної (1969) (пояснення в тексті).

 

Ознака Є.Я. Подольської
Рис. 2.9.4. Ознака Є.Я. Подольської (1952) (пояснення в тексті).

 

Основні диференційно — діагностичні ознаки доброякісних і злоякісних утворень середостіння

Ознака

Доброякісне утворення

Злоякісне утворення

1.  Поширеність
2.  Контури
3.Зміщення середостіння 4.Кальцинація утворення
5.Зміни сусідніх органів
6.При
пневмомедіастиногра-
фії
7.  Зміщення при пневмомеді астиногра фії
8.  Чутливість до іонізуючого випромінювання

одностороннє
чіткі
моноциклічні
відсутнє
більш характерна. Можливе звапнення капсули в дермоїдних кістах, бронхогенних кістах, сітчастого характеру в струмі, при ехінококових кістах.
можливе зміщення
повністю облямовується повітрям
зміщується, особливо коли є ніжка
не чутливе

Двостороннє не чіткі поліциклічні
можлива фіксація із-за проростання
кальцинація частіше відсутня, хоча може бути в невриномі як ознака злоякісності та при хондрокарциномах.
не тільки зміщення, а й проростання
тільки частково облямовується повітрям, або повітря не проходить зовсім
не зміщується
чутливе, особливо пухлини, які містять лімфоцитарну тканину

 

 

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Метастатичні пухлини легень Метастатичні пухлини легень зустрічаються від 15 до 30% у хворих з пухлинними захворюваннями. Пухлинні клітини заносяться до органів грудної порожнини гематогенним, […]
  • Класифікація і лікування плевритів Лікування хворих симптоматичне. Призначають протизапальні засоби (антибіотики, протитуберкульозні препарати тощо). Проводять пункцію плеври, у разі ускладнення у […]
  • Травматичні пошкодження діафрагми Діафрагмальні грижі і релаксація діафрагми являються найпоширенішою хірургічною патологією грудочеревної перешкоди. Вони можуть виникати внаслідок аномалії […]
  • Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна) Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна)- злоякісна пухлина системи одноядерних фагоцитів, з переважною локалізацією в лімфатичних вузлах. Частіше хворіють чоловіки 20-40 […]
  • Лімфосаркома Лімфосаркома -злоякісна пухлина лімфоїдної тканини, котра розвивається з лімфоцитів різного ступеня зрілості. Спостерігається в будь-якому віці.   Клініка: […]
  • Анатомо фізіологічні особливості легень, плеври та середостіння Порожнина грудної клітки з її органами створює найбільш сприятливі умови для дослідження рентгенівськими променями: з однієї сторони досить рідкий кістковий каркас […]
  • Саркоїдоз (хвороба Бенье — Бека — Шаумана) Саркоїдоз (хвороба Бенье - Бека - Шаумана) -  системне захворювання, при якому характерний розвиток в органах і тканинах епітеліоїдно-клітинних гранульом без […]