В основі застійної пневмонії лежить пасивне переповнення венозних судин внаслідок наявності перепони відтоку крові, що зазвичай буває при вадах серця (переважно при стенозі мітрального клапану), ураженнях міокарда або порушеннях серцевого ритму.

Патологоанатомічно визначається гіпертрофія стінок дрібних артеріол та інтерстиціальна пневмонія. Внаслідок цих процесів знижується газообмін та збагачення киснем крові. В результаті фізичного перенавантаження у хворих з’являються приступи задухи, які призводять до розвитку набряку легень внаслідок підвищеного артеріального тиску та збільшення проникності капілярів.

Рентгенологічно прозорість легеневих ділянок понижується. На фоні пониженої прозорості з’являються ділянки затемнення розміром від 2-3 мм до 2-3 см внаслідок наявності транссудату та ексудату в альвеолах. У місцях перетину лінійних тіней судин обумовлених посиленням легеневого малюнка за рахунок перенаповнення судин кров’ю, з’являється велика кількість вузликових тіней. Кількість та їх розміри зменшуються до периферії легень і більш виражені в навколокореневих зонах. При тривалому зберіганні застою можуть появлятись вузлики гемосидерозу, які густо розташовуються в центральних відділах легень та навколокореневих зонах. Ці зміни більш чітко виявляються після зникнення пневмонічної інфільтрації.
Характерною є рентгенологічна картина коренів легень — вони розширюються та стають однорідними, гілчастими, латеральні контури їх нечіткі.
В плевральних порожнинах часто появляється рідина, яка зміщує легеню догори, що рентгенологічно сприймається як високе розташування діафрагми в той час, як діафрагма розташована нижче, ніж звичайно. При подальшому накопиченні рідини в плевральній порожнині остання заповнює синуси та паракостальний простір в результаті чого формується класична картина плеврального випоту з косим, вігнутим та нечітким верхнім контуром. Іноді рідина може з’являтись і в перикарді.
Крім вище приведених ознак нерідко виявляються поодинокі чітко окреслені лінійні тіні, які обумовлені набряком і потовщенням міжчасточкових а іноді міжсегментарних перетинок. Ці лінійні тіні описані Кегіеу (1958). Розрізнюють лінії Керлі А, які розташовуються в середніх відділах легень та лінії Керлі Б, які проецируються на тлі базальних відділів легень.
Конфігурація серцевої тіні (збільшення в розмірах, мітральна форма) допомагає рентгенологу визначитись в рентгенологічній картині.
В диференціальній рентгенодіагностиці застійної пневмонії з дифузним пневмофіброзом та іншими захворюваннями, де є розростання сполучної тканини (наприклад, синдром Хамена — Річа), велике значення має використання проби Вальсальви та Мюллера. При пробі Вальсальви легеневий малюнок стає менш густим, а прозорість легеневої тканини підвищується. При пробі Мюллера — легеневий малюнок стає надлишковим, а прозорість легеневої тканини знижується.
При пневмофіброзі та колагенозах зміни легеневого малюнка при функціональних пробах виражені значно менше або відсутні.

Пониження прозорості легеневої тканини при застійній пневмонії, вогнищеві та інфільтративні зміни в легенях та коренях легень, плеврити — всі ці явища мають зворотній розвиток при зникненні основної причини застійних явищ, тобто при ліквідації серцевої декомпенсації. Залишаються лише вузлики гемосидерозу.

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Пошкодження трахеї і бронхів Пошкодження трахеї і бронхів як правило, супроводжуються переломами верхніх ребер і зустрічаються не часто. Розрив наступає переважно в місці біфуркації трахеї або на […]
  • Бронхолегеневі кісти Розвиваються на 2-3 місяці внутрішньоутробного розвитку і являють собою повітряні або заповнені рідиною порожнини. Питома вага бронхолегеневих кіст серед інших […]
  • Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів ТВГЛВ виникає в результаті первинного зараження туберкульозом у дітей, підлітків і молодих людей і по частоті проявів первинного туберкульозу у дітей дана форма займає […]
  • Крупозна пневмонія Крупозна пневмонія називається ще плевропневмонією, частковою, фібринозною і ін. При типовому розвитку вона характеризується появою лихоманки до 40°С, кашлем з […]
  • Диференційна діагностика гострих абсцесів і гангрени легень Диференційна діагностика гострих абсцесів і гангрени легень проводиться з пневмонією, раком, туберкульозом, кістою, що нагноїлась, ехінококом, обмеженою емпіємою плеври […]
  • Стафілококова і стрептококова пневмонії Цей вид пневмоній зустрічається з частотою до 10%, частіше у дитячому віці. Клініка їх може бути різною: гострою, з високою температурою, тяжким загальним станом, або […]
  • Рентгеноскопія Рентгеноскопія ОГК є швидким й простим у технічному відношенні способом отримання зображення органів грудної клітки на екрані. В сучасних рентгенівських апаратах, […]