Приєднання України до Європейського освітянського простору диктує необхідність перебудови навчального процесу в інтернатурі та спеціалізації з рентгенодіагностики у вищих навчальних закладах у відповідності до принципів Болонської декларації.
Однією з умов цього процесу є збільшення самостійної роботи слухачів післядипломної освіти і студентів. У відповідності з цією вимогою та навчальними планами і програмами спеціалізації за фахом "Рентгенологія» і інтернатури за фахом "Радіологія" створений цей підручник.
В його розділах викладені питання анатомо-функціональних особливостей легень, методик дослідження органів грудної клітки, рентгеносеміотики та рентгенодіагностики і диференційної діагностики захворювань легень, плеври і середостіння, які передбачені програмою. До кожного розділу наводяться питання заключного контролю.
Захворювання легень є найчастішою патологією в роботі лікарів- рентгенологів рентгенівських кабінетів і відділень. До того ж, променеві методи діагностики залишаються, не дивлячись на прогрес медичної науки, провідними і найбільш об’єктивними при встановленні правильного діагнозу. Велику частку серед цієї патології складають гострі та хронічні захворювання. В останні роки переглянуто як питання термінології хронічних неспецифічних захворювань легень, так і діагностики та лікування.
В інструкції про діагностику, клінічну класифікацію та лікування хронічних обструктивних захворювань легень, затвердженій наказом МОЗ України № 499 від 28.10.03 р. "Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів" дане визначення цієї патології.
Приведені питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, рентгенологічної і диференційної діагностики практично всіх захворювань легень. Це дасть змогу користуватись посібником не тільки слухачам-рентгенологам і інтернам-радіологам, а й пульмонологам, фтизіатрам, терапевтам, сімейним лікарям і ін.
Окремі розділи ілюстровані схемами з рентгенограм, приводяться необхідні для засвоєння класифікації та таблиці рентгено- і диференційної діагностики.
Автори висловлюють щиру подяку лікарям Мощенко Віталію Леонідовичу і Шамовій Тетяні Олександрівні за допомогу у підготовці даного підручника.
Всі зауваження будуть авторами прийняті з вдячністю і врахуються в подальшій роботі.

 

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Хронічний бронхіт Під хронічним бронхітом (ХБ) розуміють прогресуюче дифузне ураження слизової оболонки бронхів, зумовлене тривалим її подразненням продуктами побутового, промислового […]
  • Загальна рентгенологічна семіотика захворювань легень Рентгенівська семіотика - наука про рентгенологічні ознаки захворювань (симптоми) і характерні їх поєднання (синдроми). Рентгенівська тіньова картина грудної клітки […]
  • Гіпоплазія легень Гіпоплазією легені називають одночасне недорозвинення бронхів, судин та легеневої паренхіми. Виділяють просту і кістозну гіпоплазії. Проста гіпоплазія характеризується […]
  • Емпієма плеври Емпієма плеври (гнійний плеврит, піоторакс) —- накопичення гною у плевральній порожнині. До причин розвитку емпієми плеври належать несприятливий перебіг […]
  • Діафрагмальний плеврит Діафрагмальний плеврит зустрічається за наявності захворювань легень та черевної порожнини (піддіафрагмальний абсцес, панкреонекроз тощо). Він може поширюватися на всю […]
  • Захворювання середостіння В порівнянні з іншими захворюваннями органів грудної клітки хвороби середостіння зустрічаються рідко, однак їх диференційна діагностика є вельми складною із-за […]
  • Захворювання плеври Захворювання плеври - одна з важливих проблем сучасної клінічної медицини. Етіологічне і патогенетичне розмаїття захворювань і патологічних станів плеври обумовлене […]