Ультразвукове дослідженняУльтразвукове дослідження служить додатковим методом вивчення ОГК, що пов'язане з об’єктивними труднощами в оцінці легеневої тканини за допомогою ультразвуку. Для дослідження органів дихання застосовують В- метод ультразвукового сканування й доплерографію.
Ультразвукові дослідження (УЗД) дозволяють виявити ексудат в плевральній порожнині, відзначити окремо парієтальний та вісцеральний листки плеври за рахунок еховільного простору, при травмі грудної клітки візуалізувати підшкірну емфізему і рідину в плевральній порожнині в кількості до 15 — 20 мл, що значно менше кількості, яка виявляється рентгенологічно (в межах 100-200 мл і більше). Не складає труднощів і діагностика субплеврально розміщених кіст і абсцесів. Діагностика пухлин вельми ефективна при порівняно великих розмірах пухлини, при ателектазах.

Ультразвук використовується в радіології в 2 основних випадках: для формування секційних зображень досліджуваних органів і виміру швидкості кровообігу. Під ультразвуком мають на увазі звукові хвилі із частотою понад 20000 Гц, тобто вище порога чутності людського вуха. Найчастіше використовуються частоти в діапазоні 2-10 Мгц (1 Мгц = 1 млн Гц).
Ультрасонографія проводиться шляхом проходження через тіло вузько направленого ультразвукового променя від датчика. Ультразвук відбивається від різних тканин і повертається до датчика у вигляді ехо — що створює основу для формування секційного зображення. Датчик розміщується на шкірі пацієнта над досліджуваною областю. Найважливіша частина датчика — один або кілька п'єзоелектричних кристалів. Подача електричного потенціалу на кристал призводить до його механічної деформації, що в свою чергу приводить до генерації ультразвукових хвиль. Частота ультразвуку визначається резонансною частотою кристала і залежить від його товщини.

1.  Звичайне черезшкірне дослідження ОГК, прилеглих до неї анатомічних структур (наприклад, переднього середостіння) і патологічних утворів, для
визначення малих кількостей рідини в плевральних порожнинах, поверхово
2.   Ендосонографія, при якій ультразвуковий датчик невеликого розміру вводиться на кінці ендоскопа в одну з анатомічних порожнин або трубчастих структур: трахею й бронхи, аорту, легеневу артерію або коронарні судини, стравохід, плевральну порожнину;
3. Для вивчення серця й внутрішньо-серцевої динаміки у хворих з легеневою патологією застосовується ехокардіографія.
Нарешті, ультразвук є одним з найпоширеніших способів наведення при виконанні інвазивних процедур під променевим контролем. Пункції плевральної порожнини, змінених ділянок грудної стінки, пристінкових патологічних утворень, порожнини перикарда під контролем УЗД одержали в останні роки широке поширення.                                       

 

Ендосонографія набуває все більшого значення у визначенні стадії рака легені й оцінці новоутворень середостіння. Вивчення стінок повітропровідних шляхів і розташованих поруч із ними структур за допомогою ультразвукового датчика, який закріплений на кінці бронхоскопа, дозволяє одержати важливу інформацію про локалізацію й поширеність пухлини. Метод здатний виявляти пухлинну інвазію судин середостіння при черезстравохідному дослідженні, глибину проростання пухлини в стінку трахеї й бронха при черезбронхіальному дослідженні. Особливого значення набувають транстрахеальні й розташованих утвореннях (ребрах, плеврі, у легенях субплеврально).

 

Для вивчення ОГК використають наступні види УЗД: трансбронхіальні пункції патологічних утворень і лімфатичних вузлів при ендосонографії.

 

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Метастатичні пухлини легень Метастатичні пухлини легень зустрічаються від 15 до 30% у хворих з пухлинними захворюваннями. Пухлинні клітини заносяться до органів грудної порожнини гематогенним, […]
  • Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна) Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна)- злоякісна пухлина системи одноядерних фагоцитів, з переважною локалізацією в лімфатичних вузлах. Частіше хворіють чоловіки 20-40 […]
  • Лімфосаркома Лімфосаркома -злоякісна пухлина лімфоїдної тканини, котра розвивається з лімфоцитів різного ступеня зрілості. Спостерігається в будь-якому віці.   Клініка: […]
  • Туберкульоз Туберкульоз є інфекційним захворюванням, обумовленим мікобактеріями (МБТ), котре характеризується тривалим перебігом і ураженням різних органів і систем. В 1993 р. […]
  • Анатомо фізіологічні особливості легень, плеври та середостіння Порожнина грудної клітки з її органами створює найбільш сприятливі умови для дослідження рентгенівськими променями: з однієї сторони досить рідкий кістковий каркас […]
  • Пневмонія Пневмонія - найбільш часте і важке захворювання. Захворюваність пневмонією залишається високою і варіює від 3 до 30 на 1000 населення. За секційними даними, пневмонія є […]
  • Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів ТВГЛВ виникає в результаті первинного зараження туберкульозом у дітей, підлітків і молодих людей і по частоті проявів первинного туберкульозу у дітей дана форма займає […]