Системний червоний вовчак —    найбільш поширене захворювання серед ДЗСТ, яке характеризується прогресуючим дифузним ураженням сполучної тканини й мікроциркуляторного русла переважно внутрішніх органів. Частота його за останнє десятиліття збільшилася в 3,5 рази.

Клініка: захворювання може протікати гостро, підгостро й хронічно. Воно є системним, найчастіше уражається шкіра (у вигляді вовчакової еритеми, капіляритів, дискоїдних ділянок і висипань), суглоби, серце (у вигляді кардиту — ендо-, міо- і перикардиту), легені, нирки (люпус-нефрит, сечовий синдром), лімфатична система, ЦНС, кровотворні органи.
У крові: наявність LE-клітин, антитіла до ДНК й антинуклеарні AT — відіграють основну роль у встановленні діагнозу; також спостерігаються тромбоцита-, лімфо- і еритропенія, зниження гемоглобіну, прискорена ШОЕ, підвищення сіалових кислот, глікопротеїду, γ-глобулінів.

Патологоанатомічно при СЧВ переважають ураження судин зі стовщенням базальних мембран капілярів, виникненням капіляритів, артеріолітів, розвитком гіалінових мембран в альвеолах, фібриноїдним некрозом міжальвеолярних перегородок. Васкуліт і запалення поєднуються з дистрофією й некрозом паренхіми органів. Наприкінці захворювання розвиваються атрофія паренхіми й склероз. Як прояв полісерозиту зустрічаються сухий або серозний плеврити. Рентгенологічні прояви при СЧВ. Системний васкуліт і периваскуліт проявляються посиленням і деформацією легеневого малюнка, тіні судин при цьому стають широкими, звивистими з нерівними контурами, нечіткими. Місцями видні вогнищево-подібні тіні. Легеневі зміни супроводжуються високим стоянням куполів діафрагми, яке пов'язане з розвитком діафрагматиту (внаслідок васкуліту, невриту, ураження м'язів і зниження її тонусу).
Високе стояння купола діафрагми в ряді випадків є причиною згущення легеневого малюнка в нижніх відділах легень і появи дископодібних ателектазів. У дітей і підлітків легеневий малюнок частіше змінюється по дрібно- комірковому типу, рідше по велико-комірковому, змішаному, ретикулярному й магістральному. По ретикулярному типу (сітчастому) зміни обумовлені ураженням інтерстиціальної тканини легень. У зв'язку із частою наявністю люпус-нефриту при СЧВ у легенях часто виявляються ознаки набряку.

Зміни в легенях часто супроводжуються плевральним випотом, що розцінюється як прояв полісерозиту — класичної ознаки СЧВ. У дітей плеврит протікає сприятливо (при корекції лікування не вимагає пункції, швидко розсмоктується, спайки можуть виникнути пізніше), у дорослих серозно- фібринозні плеврити характеризуються схильністю до розвитку злипливих процесів при невеликій кількості випоту. У зв'язку із цим при дослідженні хворих нерідко можна виявити сліди перенесеного плевриту у вигляді спайок і стовщеної плеври. Зміни плеври рідко бувають масивними, частіше вони не викликають зміщення органів середостіння.

Зміни в легенях при СЧВ можуть проявлятися однорідним затемненням середнього і нижнього легеневих полів, пов'язаним з набряком строми легені внаслідок порушення проникності судинних стінок. Вовчаковий пульмоніт розвивається частіше при 3-му ступені активності, буває зазвичай двостороннім, являє собою затемнення слабкої або середньої інтенсивності, без чітких контурів, на його фоні може простежуватися легеневий малюнок.

Через кілька років розвивається периваскулярний і перибронхіальний пневмофіброз, котрий у свою чергу приводить до розвитку легеневого серця й легенево-серцевої недостатності. Приєднати інфекції до судинних змін вовчакового походження на фоні зниження імунітету приводить до розвитку пневмоній, абсцесів, туберкульозу.

 

ЗМІСТ

Читайте так же:

  • Методики променевого дослідження органів грудної клітки Променевий метод дослідження є найбільш об'єктивним і основним у виявленні й оцінці характеру патологічних змін органів диихання та середостіння. Створення в […]
  • Лімфолейкоз Лімфолейкоз - пухлинне захворювання лімфатичної тканини, при котрому розвивається лімфоїдна гіперметаплазія кровотворних органів (ЛВ, селезінки, кісткового мозку) і […]
  • Пневмонія Пневмонія - найбільш часте і важке захворювання. Захворюваність пневмонією залишається високою і варіює від 3 до 30 на 1000 населення. За секційними даними, пневмонія є […]
  • Системна склеродермія Системна склеродермия - рідкісне захворювання, котре характеризується склеротичними й індуративними змінами в сполучній тканині.   Клініка: зміни шкіри у вигляді […]
  • Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна) Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна)- злоякісна пухлина системи одноядерних фагоцитів, з переважною локалізацією в лімфатичних вузлах. Частіше хворіють чоловіки 20-40 […]
  • Первинний туберкульозний комплекс (ПТК) Первинний туберкульозний комплекс  відноситься до легеневої форми туберкульозу, характеризується розвитком запальних змін у легенях, ураженням внутрішньогрудних […]
  • Дисемінований туберкульоз легень Дисемінований туберкульоз легень (ДТЛ) характеризується утворенням у легенях множинних розсіяних вогнищ із різним співвідношенням ексудативного й продуктивного […]